Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 11 -

 

1 (Và ta, năm thứ I đời Ðarius người Mêđi), Ngài là điểm tựa của ta, làm kẻ tăng sức và chống đỡ [ta]. 2 Bây giờ ta sẽ báo cho ngươi biết sự thật: Này, sẽ còn ba vua đứng lên cho Batư. (Vua) thứ tư sẽ nên giàu có, của cải nhiều vượt hết mọi người. Khi đã nên mạnh nhờ của cải, thì ông sẽ huy động mọi người đánh nước Yavan. 3 Và một vua võ biền sẽ đứng lên. Với quyền bính bá chủ bao la, ông sẽ thống trị và hoành hành tùy sở thích ông. 4 Nhưng ông vừa mới đứng lên, nước ông sẽ bị bẻ gãy, và phân mảnh theo bốn phương gió trời; nhưng không phải cho hậu duệ của ông; không có quyền bá chủ nào được như khi ông thống trị, vì nước ông sẽ bị nhổ cả rễ mà trao tay cho cả những người khác họ.

5 Vua phương Nam sẽ nên mạnh. Nhưng trong hàng tướng lãnh của ông có người sẽ nên mạnh và chống lại ông. Vua ấy sẽ thống trị với quyền bá chủ bao la hơn quyền của ông. 6 Sau ít năm, cùng nhau họ kết thân. Và một công chúa của vua phương Nam sẽ đi tới với vua phương Bắc để gây tình hữu nghị. Nhưng nàng sẽ chẳng duy trì được sức lực bợ đỡ. Và dòng giống ông sẽ không vững. Nàng sẽ bị thí đi, nàng, những người hộ tống nàng, con nàng và kẻ gây thế lực cho nàng trong thời buổi ấy. 7 Một chồi do cùng một gốc như nàng sẽ đứng lên thay cha. Y đầu quân nhập ngũ. Y sẽ vào tận trong tuyến phòng thủ của vua phương Bắc. Y sẽ hoành hành chống lại họ và nên mạnh. 8 Cả các thần của họ, cùng với tượng đúc và những đồ sang quí bạc vàng của họ, y sẽ đem về Aicập làm chiến phẩm. Một ít năm, y sẽ án binh bất động xa vua phương Bắc. 9 (Vua này) sẽ đến nước vua phương Nam. Nhưng rồi ông sẽ quay về lại địa sở của ông. 10 Các con ông sẽ dấy binh và chiêu mộ đám đông những đạo binh đông đảo. (Một người) sẽ đến và như nước lụt sẽ ngang qua rồi quay trở lại. Và chúng sẽ dấy binh cho đến tận đồn ải của (vua phương Nam). 11 Vua phương Nam sẽ phẫn uất và xuất binh giao chiến với y, vua phương Bắc. Ông chiêu binh mộ tướng, một đám đông đông đảo. Và đám đông của y sẽ bị nộp trong tay ông. 12 Ðám đông (của địch) tiêu tán, lòng ông phấn khởi. Ông sẽ hạ từng vạn. Nhưng ông sẽ không kiên cường. 13 Vua phương Bắc lại chiêu binh mộ tướng lần nữa, một đám đông đông đảo hơn trước. Và sau một quãng thời gian ít năm, ông sẽ đến với một đạo binh lớn lao và quân trang thật nhiều. 14 Vào thời ấy, lắm người sẽ dấy lên chống lại vua phương Nam. Sẽ có lũ hung đồ thuộc dân ngươi sẽ dấy lên muốn chống đỡ thị kiến. Nhưng chúng sẽ thất bại. 15 Vua phương Bắc sẽ đến. Ông sẽ đắp lũy và chiếm được một thành trọng yếu. Các cánh tay trong phương Nam sẽ không cầm cự nổi. Và binh tinh nhuệ của (phương Nam) cũng không có sức cầm cự. 16 Kẻ đến đánh (phương Nam) sẽ hoành hành tùy sở thích. Sẽ không ai cầm cự lại trước mặt ông. Ông sẽ dừng lại trên giang san gấm vóc. Quyền tận diệt nơi tay ông. 17 Ông sẽ nhất quyết đến thị uy trên toàn nước ấy. Nhưng ông sẽ phải nghị hòa với (vua phương Nam) và đem quí nữ gả cho, muốn hủy hoại nước ấy. Nhưng sự đã không thành, việc sẽ không xảy ra như ý ông.

18 Ông sẽ quay mặt về phía duyên hải cù lao và chiếm được nhiều vùng. Nhưng một tướng công sẽ làm ông hết xấc xược, mà ông sẽ không thể trả đũa xấc lại với y.

19 Ông sẽ quay mặt về những đồn ải xứ ông. Nhưng ông sẽ lăn nhào, ngã gục và không còn gặp thấy nữa. 20(Một người khác) đứng lên thay ông. Y sẽ sai người với cả ngự giá, hộ tống đi tróc thuế. Trong khoảng một vài ngày, y sẽ bị bẻ gãy, nhưng không vì nóng giận, cũng chẳng phải ngoài trận.

 

Antiôkhô Êpiphanê

21 Một tên bỉ ổi đứng lên thay. Người ta sẽ chẳng cho y đáng được uy phong vương giả. Nhưng y sẽ tiến cách bình thản và lấy giảo kế củng cố ngôi vua. 22 Những mãnh lực của trận lục (chống đối) sẽ bị lút trước mặt y và bị bẻ gãy, cả vị lãnh đạo một giao ước. 23 Cho dù có liên minh với y, y vẫn dùng lừa bịp xử trí. Và y sẽ thăng tiến, sẽ nên hùng cường với một số ít thủ hạ. 24 Một cách bình thảnh, y sẽ đi đến những vùng màu mỡ trong hạt. Và y sẽ làm những điều mà cha ông y và tổ tiên của cha ông y không làm. Chiến phẩm, của hôi, tài sản, y sẽ tung vãi cho thủ hạ. Y đồ mưu đánh các thành trì. Nhưng chỉ đến một thời nào thôi.

25 Y sẽ huy động lực lượng và can đảm đánh vua phương Nam với một đạo binh lớn. Vua phương Nam cũng dấy binh sung trận với một đạo binh lớn, hùng hậu quá đỗi. Nhưng ông sẽ không cầm cự được, vì người ta mưu phản ông. 26 Và những kẻ ăn thịnh soạn của nhà vua sẽ bẻ gãy thế lực ông. Ðạo binh của ông sẽ bị lút tràn. Thây ma ngã gục ngổn ngang.

27 Hai vua lòng tính hại nhau, sẽ cùng chung một bàn mà nói dối lừa nhau. Nhưng sự chẳng thành, vì còn chờ mút cùng hạn định. 28 Và y sẽ trở về xứ y với tài sản lớn lao. Nhưng lòng y (quyết) hại Giao ước thánh. Y hoành hành. Rồi y sẽ về xứ. 29 Ðến kỳ hạn, y sẽ trở lại phương Nam lần nữa. Nhưng rốt cuộc sẽ không như đầu cuộc. 30 Thuyền bè Kittim sẽ đến trên y. Y sẽ thất đảm. Y sẽ quay trở về và trút uất ức trên Giao ước thánh. Y sẽ hoành hành và thông đồng ăn ý với những kẻ bỏ Giao ước thánh.

31 Theo lịnh y, binh lực dấy lên và phạm đến thánh điện đồn ải. Chúng sẽ bãi đi lễ tế hàng ngày. Chúng sẽ lập nên đồ ghê tởm hoang tàn. 32 Y sẽ dùng lời thơn thớt ngọt ngào làm bội giáo những kẻ ác phạm trên Giao ước. Nhưng dân biết Thiên Chúa của mình sẽ nên kiên cường. Và họ sẽ hoạt động. 33 Những kẻ sĩ trong dân sẽ thông hiểu biết cho nhiều người. Và họ sẽ ngã gục gươm đâm, lửa đốt, lưu đồ và tước đoạt, khoảng nhiều ngày. 34 Vào thời họ phải lao đao, họ sẽ được chút ít trợ giúp. Nhiều kẻ sẽ liên kết với họ theo kế hoạt đầu. 35 Trong hàng kẻ sĩ, có những kẻ sẽ ngã gục một thời, để có được nơi họ thử bằng lửa, thanh luyện và phiếu trắng tinh cho đến kỳ cùng, vì còn chờ hạn định.

36 Vua sẽ hoành hành tùy sở thích. Y sẽ dương dương tự tôn lên trên mọi thần. Y sẽ thốt ra những điều quái đản chống lại Thiên Chúa của cả chư thần. Y sẽ thành công cho đến thời nghĩa nộ chấm dứt, vì điều đã quyết tất sẽ thành sự. 37 Y sẽ không đếm xỉa đến các thần của tổ tiên y. Y cũng chẳng đếm xỉa đến (thần) cưng của nữ giới, hay bất cứ thần nào khác. Vì y tự tôn lên trên mọi sự. 38 Y tôn thần các đồn ải thay cho mọi thần; thần mà tổ tiên y không biết đến, y tôn sùng với vàng bạc, châu ngọc và những đồ sang quí. 39 Y đặt dân của thần xa lạ làm quân trú đóng. Kẻ nào y nhìn nhận, y lấy vinh sang hậu đãi. Y cho chúng cầm quyền trên nhiều người khác và phân phát cho đất đai với một giá cả nào đó.

 

Thời Cùng Tận

 

Ngày tàn của kẻ bách hại

"40 Ðến thời cùng tận, vua phương Nam sẽ chạm trán với y. Và vua phương Bắc, với xa mã, kỵ binh, thuyền bè vô số, tấn công (vua phương Nam) như vũ bão. Y sẽ xông vào các xứ. Và như nước lụt, y sẽ tràn qua. 41 Y sẽ đến giang sơn gấm vóc. Và nhiều người sẽ ngã gục. Nhưng những kẻ này sẽ thoát khỏi tay y: Eđom, Moab, và số sót con cái Ammôn.

42 Y sẽ với tay trên các xứ. Ðất Aicập sẽ không thoát. 43 Y sẽ làm chủ những bảo tàng bằng bạc và mọi đồ sang quí Aicập. Dân Lybi và Kush sẽ cùng y dõi theo nước bước. 44 Những tin đồn từ phương Ðông, phương Bắc làm y kinh hoàng. Ðùng đùng nóng giận, y sẽ xuất chinh để hủy diệt, để hiến phù tru di nhiều mạng. 45 Trướng vàng hành cung, y sẽ cắm giữa Biển cả và Núi thánh của giang sơn gấm vóc. Và y sẽ đi đến tận cùng của y, mà không người tiếp viện.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page