Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 10 -

 

Thị Kiến Lớn Thời Thịnh Nộ

 

1 Năm thứ ba đời Kyrô vua Batư, có lời mạc khải cho Ðaniel cũng có tên gọi là Beltsassar. Lời chân thật: Một đại chiến. Lời ấy ông đã hiểu. Am hiểu đã ban cho ông trong thị kiến.

2 Trong những ngày ấy, tôi, Ðaniel, tôi đã cư tang ba tuần chẵn, từng ngày. 3 Tôi đã không ăn những đồ sang quí. Rượu thịt đã không vào miệng tôi. Tôi đã không xức dầu thơm cho đến khi mãn ba tuần chẵn từng ngày. 4 Ngày hai mươi bốn, tháng thứ nhất, tôi ở ven Sông Cả, tức là Tigra. 5 Tôi ngước mắt lên nhìn, thì này:

Một người mặc trúc bâu.

Ngang lưng thắt đai vàng, vàng ròng.

6 Thân mình ngài như ánh kim châu.

Mặt ngài như dáng vẻ chớp lòe. Ðôi mắt như đuốc lửa.

Cánh tay và chân óng ánh như thau đánh bóng.

Tiếng của ngài như tiếng cả đám đông.

7 Chỉ có một mình tôi, Ðaniel, tôi đã thấy thị kiến. Những người ở với tôi đã không thấy thị kiến đó. Nhưng họ bị kinh hãi xâm nhập, khiến họ đã phải chạy trốn ẩn mình. 8 Vậy chỉ còn lại một mình tôi. Và tôi đã thấy thị kiến lớn lao ấy. Trong tôi, không còn một sức lực nào. Dung mạo tôi tái mét như thây ma. Sức lực, tôi không còn phương giữ lại.

 

Thiên thần hiện ra

9 Tôi nghe tiếng lời ngài. Vừa nghe tiếng lời ngài, tôi đã chết điếng, dập mặt xuống đất. 10 Và này, một bàn tay đụng đến mình tôi, giật nảy tôi cho tôi chỗi dậy trên đầu gối và bàn tay tôi. 11 Và ngài nói với tôi: "Ðaniel, người được quí mến! Hãy chú ý vào các lời ta sắp nói với ngươi. Hãy đứng dậy tại chỗ ngươi đứng. Vì này ta đã được sai đến với ngươi". Trong khi ngài nói với tôi lời ấy, thì tôi đã đứng dậy mà cứ run cầm cập. 12 Ngài nói với tôi: "Ðaniel, đừng sợ! Vì từ ngày đầu, khi ngươi đem hết lòng tìm hiểu bằng cách chay kiêng hạ mình trước nhan Thiên Chúa của ngươi, thì các lời ngươi đã được nhậm. Và ta, ta đến chính vì các lời của ngươi. 13 (Thần sứ) tướng nước Batư đứng cự lại ta 21 ngày. Và này Mikael, một trong các tướng hàng đầu đã đến trợ lực với ta. Ta đã để ngài lại đó bên cạnh tướng của các vua Batư. 14 Và ta đến để cho ngươi hiểu điều sẽ xảy đến cho dân ngươi, vào lúc niên cùng thế tận, vì đây là thị kiến về những ngày ấy".

15 Trong khi ngài nói với tôi những lời như thế, thì tôi gục đầu xuống đất và ra cấm khẩu. 16 Và này: Có gì tợ như một kẻ thuộc hàng con cái loài người đụng vào môi tôi. Tôi liền mở miệng được và nói được lên lời. Tôi nói với đấng ở đàng trước tôi: "Thưa đức ông, vì thị kiến mà những quằn quại đổ xuống trên tôi; và sức lực, tôi không còn phương giữ lại. 17 Làm sao tôi tớ của đức ông đây có thể nói được lên lời với đức ông tôi đây, khi mà từ nay sức lực nơi tôi đã rã rời và một chút hơi thở cũng không có trong tôi?" 18 Bấy giờ đấng hình tợ người ta lại đụng đến tôi lần nữa mà làm cho tôi nên mạnh mẽ. 19 Và ngài nói: "Ðừng sợ! Hỡi người được quí mến. Bình an cho ngươi. Hãy ở mạnh mẽ! Hãy ở mạnh mẽ!" Ngài vừa nói thế với tôi, thì tôi đã nên mạnh mẽ và tôi nói: "Xin đức ông cứ ngỏ lời, vì ngài đã làm cho tôi nên mạnh mẽ".

20 Bấy giờ ngài nói: "Ngươi có biết tại sao ta đến với ngươi không? 21a Ta sẽ báo cho ngươi biết điều đã khâm định trong sách sự thật. 20b Nay ta phải trở lại nghinh chiến với (thần sứ) tướng của Batư. Ta vừa ra khỏi vòng chiến ấy, thì này: (Thần sứ) tướng của Yavan đến. 21b Và không có một ai tăng sức cho ta đấu với các vị ấy, trừ phi là Mikael, (thần sứ) tướng của các ngươi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page