Kinh Thánh Cựu Ước

Ðaniel

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 07 -

 

Các Thị Kiến

 

Thị kiến các mãnh thú

1 Năm thứ nhất đời Baltasar, vua Babel, Ðaniel trên giường nằm đã thấy chiêm bao và những thị kiến nơi đầu óc. Bấy giờ ông đã viết lại chiêm bao. Bắt đầu câu chuyện, 2 Ðaniel cất tiếng nói: "Trong thị kiến tôi được ban đêm, tôi mải nhìn, thì này: 4 gió trời khuấy động biển cả. 3 Và 4 mãnh thú to lớn khác nhau từ biển đi lên. 4 Con đầu hết là sư tử. Nó có cánh phụng hoàng. Tôi nhìn mãi cho đến khi nó bị giựt mất cánh, và bị nhắc bổng khỏi đất và đặt đứng chỏng hai chân lên như một người và lòng dạ người ta được ban cho nó. 5 Và này một mãnh thú khác, con thứ hai. Nó giống như gấu. Nó được đặt dựng đứng có một bên. Và nơi mõm nó, nơi hàm răng nó, có ba cái xương sườn. Người ta phán bảo nó: "Chỗi dậy! Ăn cho thật nhiều thịt!" 6 Sau đó, tôi đang nhìn, thì này: Một mãnh thú khác, như con beo. Nó có bốn cánh chim trên lưng. Mãnh thú có bốn đầu, và được ban quyền bính. 7 Sau đó, tôi đang nhìn vào thị kiến ban đêm, thì này: Mãnh thú thứ tư, dễ sợ đáng kinh, và mạnh quá đỗi. Nó có nanh sắt to lớn và vuốt đồng. Nó ăn, nó nghiền; còn gì sót lại, thì nó lấy chân chà đạp. Nó khác tất cả các mãnh thú trước. Nó có 10 sừng.

8 Tôi đang ngõ kỹ các sừng, thì này: Có một sừng khác, nhỏ hơn, lú lên giữa chúng; và ba cái trong các sừng trước bị nhổ đi trước mặt nó. Và này: Có những mắt như mắt người trên sừng ấy và một cái miệng ăn nói lớn lối.

 

Thị kiến về Ðấng cao niên và Con người

9 Tôi mải nhìn cho đến khi ngai được đặt hàng,

và Ðấng cao niên ngồi xuống. Áo Người trắng như tuyết;

tóc đầu Người như len phiếu trắng. Ngai của Người: Lửa hảo hào,

và bánh xe của Người: Lửa cháy rực.

10 Một sông lửa cuộn chảy và xuất ra từ trước nhan Người.

Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn đứng chầu trước nhan Người.

Pháp đình an tọa, và sổ sách mở ra.

11 Tôi mải nhìn, bấy giờ, vì tiếng rộn những lời lớn lối cái sừng kia nói, tôi mải nhìn cho đến khi mãnh thú bị giết và thây nó bị hủy và phó cho lửa thiêu. 12 Còn về những mãnh thú: Chúng bị tước mất quyền bính. Nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời, một kỳ hạn.

13 Tôi mải nhìn các thị kiến ban đêm, thì này:

Với mây trời, như thể một Con người đi đến.

Ngài tiến lại Ðấng cao niên,

Và người ta cho Ngài xích lại trước nhan Người.

14 Ngài được ban tặng quyền bính, vinh dự, vương triều.

Tất cả các dân, các nước, các tiếng nói phải làm tôi Người.

Quyền bính của Người sẽ không bị hủy.

 

Giải thích thị kiến

15 Tôi, Ðaniel, thần khí tôi bồi hồi trong vỏ xác tôi. Và những thị kiến đầu óc tôi làm tôi kinh hoàng. 16 Tôi đã lại gần một vị trong những người đứng chầu, và xin dạy tôi thực chăng thế nào về tất cả các điều ấy. Và ngài đã nói và giải thích cho tôi biết tự sự. "17 Những mãnh thú to lớn ấy, chúng là bốn con, tức là bốn vua từ đất chỗi dậy. 18 Chư thánh của Ðấng Tối Cao sẽ lãnh lấy nước. Họ sẽ chiếm hữu nước ấy mãi, cứ mãi và luôn mãi". 19 Ðoạn tôi muốn được chắc về mãnh thú thứ tư, (mãnh thú) khác hẳn tất cả các con khác, dễ sợ quá đỗi, có nanh sắt và vuốt đồng. Nó ăm, nó nghiền và còn gì sót lại thì nó lấy chân chà đạp, -- 20 và về 10 sừng đầu nó - về cái sừng khác kia lú lên khiến ba sừng phải rơi trước mặt nó, về cái sừng ấy, (sừng) có mắt và miệng ăn nói lớn lối, và có vẻ lớn hơn các sừng khác. 21 Tôi cứ mải nhìn: Thì sừng ấy đã giao chinh với chư thánh và đã thắng được họ. 22 cho tới khi Ðấng cao niên đến, và thắng án được ban về phần chư thánh của Ðấng Tối Cao, và thời đã đến, thời chư thánh được nước làm của mình. 23 Ngài nói thế này: "Mãnh thú thứ tư:

Sẽ có trên đất một nước thứ tư, khác hẳn các nước hết thảy.

nó sẽ ăn tất cả cõi đất và nó sẽ chà đạp, nó sẽ nghiền tán.

24 Còn 10 sừng: Tự nước ấy sẽ chỗi dậy 10 vua.

Sau chúng, một vua khác sẽ chỗi dậy.

Nó khác hẳn các (vua) trước. Và nó sẽ hạ ba vua.

25 Nó sẽ nói những lời chống lại Ðấng Tối Cao.

Nó sẽ dày vò chư thánh của Ðấng Tối Cao.

và định thay đổi tuần tiết và Lề luật.

Họ sẽ bị phó nộp trong tay nó

một thời, vài thời và một nửa thời.

26 Pháp đình an tọa, và người ta sẽ tước quyền bính nó,

mà tiêu diệt và hủy đi cho đến kỳ cùng.

27 Nước với quyền bính và sự lớn lao

của mọi nước khắp dưới bầu trời

sẽ được ban cho chư thánh của Ðấng Tối Cao,

Nước của Người, nước bền mãi,

và mọi quyền bính sẽ làm tôi và vâng phục Người".

28 Ðến đây, câu truyện chấm dứt.

Tôi, Ðaniel, các ý tưởng của tôi làm tôi quá kinh hoàng; mặt tôi biến sắc. Và tôi đã giữ các lời ấy trong lòng tôi.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page