Những Thông Ðiệp và Diễn Văn

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong năm 1996-2000

Pope John Paul II's Message & Speech

Click here for ENGLISH VERSION

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Những Bài Giảng và Huấn Ðức của ÐTC sau năm 2000

 

ÐTC Gioan Phaolô II gửi sứ điệp cho các bạn trẻ Cộng Ðoàn Taizé

Ðức Giáo chủ Giáo hội chính thống Nga gửi sứ điệp chúc mừng Lễ Giáng sinh

Ðức Giáo chủ Giáo hội chính thống Serbia chúc mừng Lễ Giáng Sinh

Sắc lệnh công nhận 102 Vị Tử đạo tại Tây ban nha thời nội chiến

Bản Tuyên ngôn chung, kết thúc Ðại Hội Tông Ðồ Giáo Dân

Diễn Văn của ÐHY Angelo Sodano tại Liên Hiệp Quốc

Sứ điệp của ÐTC gửi cho Nhà Cầm quyền thế giới về nhà giam

Sứ Ðiệp Giáng Sinh 2000

Sắc lệnh thiết lập Chúa Nhật của Lòng Chúa Thương Xót

Ý nghĩa bức thư ÐTC gửi Linh Mục nhân Thứ Năm Tuần Thánh 2000

Thư ÐTC gửi Linh Mục nhân Thứ Năm Tuần Thánh 2000

Sứ Ðiệp Giáng Sinh 1999

Bài phỏng vấn ÐTGM Nguyễn V Thuận về Sứ Ðiệp Hòa Bình năm 2000

Cuộc họp báo trình bày Sứ Ðiệp Ngày Hòa Bình thế giới năm 2000

Bức thư của ÐTC gửi cho các người cao niên

Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Truyền Giáo 1999

Sứ Ðiệp của ÐHY Jozef Tomko về Ngày Truyền Giáo thế giới 1999

Hình phạt dành cho thái độ bất kính đối với Bí Tích Thánh Thể

Văn kiện nói về Linh Mục trước Ngàn Năm thứ ba của Kỷ Nguyên Kitô

Loan báo sứ điệp Hòa Bình ngày Ðầu Năm của Năm 2000

Sứ Ðiệp Phục Sinh 1999

Thư ÐTC gửi Linh Mục nhân Thứ Năm Tuần Thánh 1999

Sứ Ðiệp ngày Quốc Tế Giới Trẻ 1999

Phản ứng giới báo chí về Sứ Ðiệp Ngày Truyền Thông Xã Hội

Sứ Ðiệp Mùa Chay 1999

Cuộc họp báo trình bày sứ điệp Mùa Chay 1999 của ÐTC

Một vài nhận định của ÐTGM N.V. Thuận về Sứ Ðiệp Hòa Bình 1999

Tiến Sĩ Georgio Filibeck nói chuyện về đề tài của sứ điệp Hoà Bình

Vài điểm đáng chú ý trong Sứ Ðiệp Hoà Bình 1999

Lời Kinh Dâng Kính Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Sứ Ðiệp Ngày Quốc Tế Truyền Giáo 1998

Tự Sắc: để bảo vệ Ðức Tin

Sứ Ðiệp THÐGM Á Châu gửi Dân Chúa

Sứ Ðiệp Ơn Thiên Triệu 1998

Sứ Ðiệp Phục Sinh 1998

Thư ÐTC gửi Linh Mục nhân Thứ Năm Tuần Thánh 1998

Sứ Ðiệp ngày Quốc Tế Giới Trẻ 1998

Sắc Lệnh Hòa Giải LM Tissa Balasuriya với Giáo Hội

Tuyên Ngôn Hòa Giải với Giáo Hội của Linh Mục Tissa

Niên Giám 1998 của Tòa Thánh

Về việc Huấn Luyện các Thầy Sáu vĩnh viễn

HÐGM Brazil mở chiến dịch chống nạn mù chữ

30 năm Thông Ðiệp Sự Sống Con Người

Sứ Ðiệp Mùa Chay 1998

Sứ Ðiệp ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 1998

Bài Phỏng Vấn về Văn Kiện của Hội Ðồng Công Lý và Hòa Bình

Diễn Văn của ÐTC về Tình Hình Thế Giới năm 1997

Sứ Ðiệp Hòa Bình 1998

Sứ Ðiệp Giáng Sinh 1997 của ÐTC

Sứ Ðiệp Giáng Sinh 1997 của Ðức Thượng Phụ

Sứ Ðiệp Giáng Sinh 1997 của HÐGM Pháp

Thư của HÐGM Châu Phi gửi các Quốc Trưởng

Sứ Ðiệp Truyền Giáo 1997

Diễn Văn công bố ấn bản Latinh Sách Giáo Lý

Tông thư công bố ấn bản Latinh Sách Giáo Lý

HÐGM Congo: chủ chiên giữa lòng dân tộc

Sứ Ðiệp Phục Sinh 1997

Sứ Ðiệp Mùa Chay 1997

Sứ Ðiệp Hòa Bình 1997

Diễn Văn gởi Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

Sứ Ðiệp Giáng Sinh 1996

 


 

Những Văn Kiện của Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Những chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page