Sứ Ðiệp của Ðức Hồng Y Jozef Tomko
Tổng Trưởng
Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc
về Ngày Truyền Giáo thế giới
(24/10/1999)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Ðiệp của Ðức Hồng Y Jozef Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc về Ngày Truyền Giáo thế giới.

Chúa Nhật tới đây 24.10.99, Thế Giới Công Giáo cử hành Ngày Truyền Giáo thế giới lần thứ 73. Ngày truyền giáo thế giới do Ðức Pio XI (1922-1939) lập ra cách đây hơn bẩy chục năm. Hằng năm các Vị Chủ Chăn Giáo Hội, ÐTC và các Giám Mục thường gửi sứ điệp về ngày này, để thúc đẩy các tín hữu ý thức về ơn gọi và trách nhiệm truyền giáo của mỗi người đối với anh chị em mình chưa nhận biết Chúa và còn sống ngoài Giáo Hội của Người.

Nhân ngày truyền giáo thế giới sắp đến, Ðức Hồng Y Jozef Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc, tuyên bố như sau trên Ðài Phát thanh Vatican, trong buổi phát thứ Sáu ngày 22.10.99.

Ðại Toàn Xá của năm 2000 là kỷ niệm của một biến cố duy nhất và nguyên thủy: kỷ niệm đã đánh dấu sâu đậm tất cả lịch sử nhân loại, đó là việc Giáng Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Nhưng cũng là ngày sinh nhật của việc truyền giáo. Chúa Cha là Ðấng Tạo Thành mọi người, "đã yêu thương thế gian đến độ ban Con Một của Người", vừa sai Con Một ra đi truyền giáo để cứu chuộc thế gian: "Vì loài người chúng con và để cứu rỗi chúng con, Người đã từ trời xuống thế và đã nhập thể trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria", như chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Sau cuộc sống ở trần gian này, Chúa Phục Sinh đã để lại cho các tín hữu mệnh lệnh long trọng này là: hãy "đem sứ điệp của Người đến tận cùng Trái Ðất và như vậy tiếp tục sứ vụ của Người: "Như Cha đã sai Ta thế nào, Ta cũng sai các con như vậy". Công việc truyền giáo phát xuất bởi hành động của Yêu Thương đối với nhân loại trong trái tim của Chúa Cha, được đổ đầy tràn trong Tình Yêu Thương của Chúa Con và tiếp tục trong sứ vụ của Giáo Hội".

Vì thế, mỗi một tín hữu Kitô được mời gọi đi vào trong luồng hoạt động này: hoạt động bắt nguồn nơi tình yêu thương của Chúa Cha và trong hy sinh của Chúa Con, để thế gian được sống; và hoạt động này diễn ra trong lịch sử, cả trong lịch sử của thời ta nữa. Và chúng ta hết thảy có trách nhiệm, nhưng cũng là một danh dự lớn lao, vì được cộng tác vào chương trình đời đời của việc cứu rỗi. Ðây là một hoạt động mà Chúa đã hứa ban sự trợ giúp của Người: "Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế".

Cách đây ít ngày (10.10.99) dân số địa cầu đã lên tới sáu tỉ; nhưng còn hai phần ba chưa biết Chúa Giêsu Kitô. 85% tổng số dân sinh sống tại Á Châu. Cả các anh chị em này cũng có quyền nhận biết khuôn mặt thực của Chúa Cha được biểu lộ nơi Chúa Giêsu Kitô.

Ðức Hồng Y Tomko kết thúc bằng lời kêu gọi như sau: "Chúng ta hãy cộng tác vào công việc truyền giáo vĩ đại, bằng chứng tá đời sống, bằng hy sinh, bằng việc hiến dâng công việc làm hằng ngày của chúng ta và bằng giúp đỡ vật chất. Trong khi chờ đợi Năm Toàn Xá, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha kinh này của Thánh Phanxico Xaviê, như của chính chúng ta: "Nguyện danh Cha cả sáng; xin hãy làm cho sự nhận biết Cha được chiếu sáng nơi chúng con, để chúng con có thể nhận biết sự bao la về các ơn lành của Cha, sự lan rộng các lời hứa của Cha, sự cao sang uy quyền của Cha và sự sâu thẳm của các xét xử của Cha".


Back to Radio Veritas Asia Home Page