Những chuyến Viếng Thăm Mục Vụ
của ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

- Từ ngày kế nghiệp Ngai Tòa Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 10 năm 1978 cho đến ngày 2 tháng 4 năm 2005 (ngày qua đời), Ðức Gioan Phaolô II đã hoàn thành 104 cuộc viếng thăm ngoài Italia và 142 cuộc viếng thăm trong Italia. Với tư cách là Giám Mục Roma, ngài đã đi thăm mục vụ 301 địa điểm trong số 334 giáo xứ trong giáo phận Roma.  

Back to Radio Veritas Asia Home Page