Synod of Bishops

Khóa Họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới kỳ thứ 16

(9/10/2021~10/2023~10/2024)

Chủ đề "Tiến tới một Giáo hội hiệp hành:

hiệp thông, tham gia và sứ mạng"

 

 


 

Tuyên bố kết thúc phiên họp châu lục của các Giám mục Công Giáo Châu Ðại Dương về tính đồng nghị

Công bố văn kiện Bangkok về chương trình hành động của các Giáo hội Công giáo tại Á châu

Thiết lập Ủy ban chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Phiên họp cấp châu lục Trung Ðông Ở Ðông phương chúng ta hoặc cùng là Kitô hữu hoặc không

Tuyên bố cuối cùng của phiên họp lục địa Châu Phi về tính đồng nghị

Phiên họp cấp châu lục về tính đồng nghị của Châu Phi và Madagascar

Hai bài diễn văn của hai vị Hồng Y Ladaria và Ouellet với các Giám Mục Ðức Hãy ngưng Con đường Ðồng nghị

Khóa họp của Giáo hội tại Phi châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Các giám mục Ðức bác bỏ sự chống đối của Tòa Thánh đối với cải tổ tại Ðức

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ðức nhấn mạnh rằng Tòa Thánh cấm Hội đồng Công nghị.

Một số việc làm cụ thể để tín hữu Việt Nam sống tinh thần hiệp hành

Bản tường trình của Giáo Hội Ðài Loan trong khóa họp cấp Ðại Lục Á Châu chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng

Tiếng nói Á châu về Thượng Hội đồng Giám mục

Hội đồng Giám mục Ðức nhóm khóa họp mùa xuân

Bài giảng của ÐHY Charles Maung Bo trong thánh lễ bế mạc Ðại hội THÐ Cấp châu lục Á châu

Kết thúc khóa họp cấp đại lục Á châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới XVI

Ðại hội Thượng Hội đồng Cấp châu lục của Giáo hội Á châu ngày bế mạc Mọi người đều có tiếng nói

Bài thuyết trình của ÐHY Jean Claude Hollerich tại Ðại hội THÐ Cấp châu lục của Giáo hội Á châu

Bài thuyết trình của Nữ tu Nathalie Becquart tại Ðại hội THÐ Cấp châu lục của Giáo hội Á châu

Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu chuẩn bị Thượng HÐGM Thế Giới ngày III Thánh Lễ Bế Mạc

Những tiếng nói của các nữ giáo dân trong Hội nghị cấp Lục địa Châu Á về một Giáo Hội Hiệp Hành

Diễn văn của Ðức Hồng y Mario Grech tại Ðại hội THÐ Cấp Châu lục của Giáo hội Á châu

Ðại hội Thượng Hội đồng Cấp châu lục của Giáo hội Á châu ngày II Một cuộc đối thoại tâm linh

Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu ngày thứ hai Ðối thoại Tâm Linh Spiritual Conversation

Khóa họp của Giáo hội Á châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Bài giảng của ÐTGM Tarcisio Isao Kikuchi trong thánh lễ khai mạc Ðại hội THÐ Cấp châu lục Á châu

Thánh lễ Khai Mạc Hội nghị cấp Ðại Lục Á Châu chuẩn bị cho THÐGM Thế Giới lần thứ 16

Hội nghị cấp đại lục của Giáo hội Á châu chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới

Ba Khóa họp miền để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục XVI

Khóa họp cấp Ðại lục Âu châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Ðức Hồng y Mario Grech than phiền sự chống đối Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành

Khóa họp cấp đại lục Âu châu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

Chuẩn bị các khóa họp cấp đại lục về Thượng Hội đồng Giám mục

Các giám mục Mỹ và Canada họp trực tuyến về Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Chủ tịch HÐGM Ðức phấn khởi với Tài liệu làm việc của Thượng HÐGM giai đoạn châu lục

Ðức Thánh cha Phanxicô kéo dài Thượng Hội đồng Giám mục thứ XVI năm 2023 thành hai khóa

ÐTC quyết định kéo dài THÐGM thành hai khóa vào tháng 10/2023 và tháng 10/2024

Kết thúc khóa họp soạn Văn kiện cho giai đoạn đại lục chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Họp báo chuẩn bị giai đoạn Ðại lục của Thượng Hội đồng Giám mục

 

Tổng hợp giai đoạn I cấp giáo phận Thượng Hội đồng Giám mục

Kết toán đầu tiên về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới lần thứ 16

Ðức Sứ thần Tòa Thánh kêu gọi Giáo hội tại Ðức hãy hiệp nhất với Giáo hội hoàn vũ

Bắt đầu Ðại hội thứ ba của Con đường Công nghị của Công giáo Ðức

Các giám mục Malaysia Singapore và Brunei trong tiến trình công nghị đồng hành

Kinh Cầu Cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục 2023

Hội nghị về đóng góp của Chính thống giáo cho tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

Gia hạn giai đoạn thứ nhất tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

ÐHY Dolan xác định bảy nguyên tắc cho tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023

Các Giáo hội địa phương chuẩn bị khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục

Hãy để thánh Giuse gợi hứng trong tiến trình Thượng Hội đồng

Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Thánh lễ khai mạc tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục

Ðức Thánh cha chủ tọa buổi suy tư khởi đầu hành trình Công nghị đồng hành

Ðức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI

Ðức Hồng y Paul Cordes nói về Thượng Hội đồng Giám mục

Khai mạc công đồng toàn quốc Australia

Ðức Thánh cha khai mạc tiến trình công nghị

Ðức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng giám mục lần thứ XVI

Hướng đến tiến trình hiệp hành Ðức Thánh Cha đề xướng

Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục giải thích về Sinodalità

Các giám mục Bắc Âu Khó khăn trong việc thi hành tiến trình công nghị

Dư âm về hai Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới kỳ thứ 16

Công bố Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục

Tài liệu chuẩn bị và hướng dẫn giai đoạn tham vấn của Thượng Hội đồng giám mục

Hướng tới THÐGM 2023 Ðây là nơi hiệp thông giữa các đặc sủng không phải tranh luận ý thức hệ

Toà Thánh bắt đầu chuẩn bị cho Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Cẩm nang cho Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành (Bản dịch Việt ngữ của HÐGMVN)

Tài liệu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI (Bản dịch Việt ngữ của HÐGMVN)

Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Hồng Y Hollerich làm Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng giám mục

Chuyện dài Con đường công nghị

Ðức Thánh cha sẽ khai mạc hành trình Thượng Hội đồng của Giáo hội

Ðức Thánh Cha thay đổi cách thức tiến hành Thượng Hội đồng giám mục

Ðức Hồng y tân cử Grech Sắp bắt đầu chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục 2022

Công bố chủ đề Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần thứ XVI năm 2022

Thượng Hội đồng giám mục thế giới lần XVI sẽ được tổ chức vào năm 2022

Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16 sẽ tiến hành vào mùa thu 2022

 

Ðức Tổng giám mục Fiji tiếp tục hy vọng Ðức Thánh Cha triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Ðại Dương

Ðức Tổng giám mục Fiji kêu gọi triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về Châu Ðại Dương


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page