Thiết lập Ủy ban chuẩn bị

Thượng Hội đồng Giám mục XVI

 

Thiết lập Ủy ban chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-03-2023) - Hôm 15 tháng Ba năm 2023, Ðức Hồng y Mario Grech, trong tư cách là Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã thiết lập Ủy ban chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, sẽ nhóm vào tháng Mười năm 2023 và năm 2024, với chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Chiếu theo khoản số 10, triệt 1 và 2 của Tông hiến "Hiệp thông Giám mục" (Episcolapis Communio), Ðức Hồng y Grech đã bổ nhiệm cha Giacomo Costa, Dòng Tên, làm điều hợp viên Ủy ban chuẩn bị, gồm sáu thành viên khác, trong đó có ba giám mục thuộc các nước Úc, Mỹ và Mozambique, một nữ tu Nhật bản và hai linh mục người Ý và Ba Lan.

Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục XVI cũng sẽ tham gia công việc của Ủy ban chuẩn bị.

Ngoài ra, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cũng đề nghị vào ngày 31 tháng Năm năm 2023, lễ Ðức Mẹ Ði Viếng, kết thúc tháng kính Ðức Mẹ, trong toàn thế giới sẽ đọc kinh nguyện dâng lên Mẹ Thiên Chúa để cầu cho việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục và để gây ý thức nơi Dân Chúa về tầm quan trọng của tiến trình chuẩn bị hiện nay cũng như xin các tín hữu đồng hành tiến trình này trong kinh nguyện, đặt toàn thể công trình chuẩn bị dưới sự phù trợ của Ðức Mẹ.

Ðức Hồng y Grech đưa ra những đề nghị trên đây với các vị thủ lãnh các Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương và với các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục trên thế giới.

(Rei, Vatican News 15-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page