Ðức Tổng giám mục Chủ tịch

Hội đồng Giám mục Ba Lan

gửi thư cho Ðức Thánh cha

 

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan gửi thư cho Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 18-11-2023) - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Ðức cha Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Giáo phận Poznan, đã gửi thư, đề ngày 09 tháng Mười Một năm 2023 cho Ðức Thánh cha, bày tỏ lo âu vì Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI có nguy cơ bị một số người trong Công giáo Ðức lèo lái và lợi dụng để biện minh cho những chủ trương công khai đi ngược lại giáo huấn của Công giáo, do Con đường Công nghị của Giáo hội này chủ trương.

Thư của Ðức Tổng giám mục Gadecki chỉ được phổ biến trên trang mạng của hãng tin Công giáo Ba Lan Ekai, hôm 15 tháng Mười Một năm 2023.

Ðức Tổng giám mục Gadecki nhận định rằng các tác giả tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới trình bày một số đề nghị thực hành, bắt đầu từ sự không ghi phái tính của trẻ em trên chứng chỉ rửa tội, có thể thay đổi tên và phái tính ghi trong giấy rửa tội, cho những người chuyển giống lãnh nhận các bí tích, kể cả chịu chức linh mục, và dấn thân trong đời sống thánh hiến, bó buộc sử dụng ngôn ngữ không kỳ thị trong Giáo hội và huấn luyện hàng giáo sĩ về việc mục vụ những người chuyển giống.

Tuy nhiên, có nguy cơ là những khám phá khoa học mà Con đường Công nghị Ðức trưng dẫn là sai lầm, như trường hợp lý thuyết dân gian về kỳ thị chủng tộc có những sai lầm.

Thư của Ðức Tổng giám mục Gadecki nói đến sự kiện các giám mục Ðức đã gửi một tài liệu dài 159 trang cho các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục XVI để trình bày về Con đường mà Giáo hội Ðức đang theo đuổi. Trong thư gửi Ðức Thánh cha, Ðức Tổng giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan vạch rõ những chủ trương sai lầm của Con đường Công nghị tại Ðức, trái ngược với đạo lý và truyền thống của Giáo hội Công giáo. Ví dụ, thư có đoạn viết:

"Con đường Công nghị ở Ðức đòi hỏi Giáo hội phải chấp nhận chế độ chính trị thịnh hành ở Tây phương ngày nay, cùng với tất cả các nguyên tắc hành động của hệ thống hành chánh dân chủ, bắt đầu từ sự giám sát của giáo dân về sự minh bạch của hàng giáo sĩ, sự minh bạch trong tiến trình đi tới quyết định, sự tham gia của giáo dân vào các vị trí lãnh đạo Giáo hội và nhiệm kỳ của các chức vụ. Quyền bính của Ðức Giáo hoàng và các giám mục phải bị giới hạn và chịu sự giám sát của giáo dân được thiết định trong một cơ cấu quyền bính song song với Hàng giáo phẩm."

Hoặc một đoạn khác: "Theo Con đường công nghị Ðức, toàn thể giáo huấn của Giáo hội về giống (Gender) phải hoàn toàn thay đổi, vì nó không tương ứng với sự tự hiểu biết của những người chuyển giống. Họ nói giáo huấn đó của Giáo hội chỉ chứa đựng những "ngụ ý", ám chỉ (insinuations) bóng gió. Họ cũng yêu cầu giải thích lại Kinh thánh, kể cả Sách Sáng thế, đoạn 1,27."

Và Ðức Tổng giám mục Gadecki viết rằng: "Trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, với lòng con thảo và tôn trọng sứ vụ tông đồ của Ðấng kế vị thánh Phêrô và đồng thời với mối quan tâm và đau buồn về những quyết định của Con đường Công nghị Ðức, con muốn xin Ðức Thánh cha để ý đến những luận đề cực đoan không thể chấp nhận được và phản Công giáo của Con đường Công nghị, tin tưởng rằng kho tàng tông đồ mà Ðức Thánh cha là người được ủy thác gìn giữ, sẽ nguyên vẹn."

(Tổng hợp 17-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page