Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới

kỳ thứ 16

 

Chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-07-2021) - Hôm 20 tháng 7 năm 2021, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục thế giới đã bổ nhiệm các thành viên cho ba Ủy ban chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16, sẽ tiến hành vào tháng Mười năm 2023, với chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Khác với trước đây, Công nghị giám mục thế giới này sẽ được Ðức Thánh cha chính thức khai mạc tiến trình chuẩn bị trong hai năm, bắt từ cuối tuần mùng 9 và 10 tháng Mười năm 2021 với thánh lễ. Giai đoạn này trước tiên ở cấp giáo phận và quốc gia, rồi tới cấp đại lục, và sau cùng sẽ diễn ra tại Roma.

Mỗi giáo phận trên thế giới cũng được mời gọi cử hành thánh lễ khai mạc ở cấp địa phương, vào Chúa nhật 17 tháng 10 năm 2021. Sau đó là cuộc tham khảo ý kiến trong giáo phận cho đến tháng Tư năm 2022.

Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục đã thiết lập ba Ủy ban:

Trước tiên là Ban điều hành gồm 5 thành viên, đứng đầu là Ðức cha Erio Castellucci, Tổng giám mục giáo phận Modena, bắc Ý, và có 4 linh mục.

Thứ hai là Ủy ban thần học, gồm 25 thần học gia từ nhiều nước trên thế giới và do Ðức cha Luis Marín de San Martín, người Tây Ban Nha, thuộc dòng thánh Augustinô, Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục điều khiển. Ủy ban giúp Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục duyệt các văn bản, trình bày các đề nghị thần học để phát triển công nghị tính và soạn thảo cũng như phân phối các tài liệu để đào sâu về thần học.

Thứ ba là Ủy ban phương pháp, dưới sự điều hợp của nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, gồm 9 thành viên, trong đó có 4 phụ nữ.

Hồi đầu tháng Bảy năm 2021, Ðức Thánh cha đã bổ nhiệm Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxemburg, làm Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 23.

(CNA 21-7-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page