Tng Thuat

Chuyen Vieng Tham ao Cipro (2~4/12/2021)

va Hy Lap (4~6/12/2021)

cua c Thanh Cha Phanxico

 

 


 

TC nhac lai chuyen vieng tham ao Cipro va Hy Lap Cau mong cho c nay mam va n hoa

Mi bon ngi xin t nan se t Cipro ve Y

c Thng phu Pizzaballa ca ngi cuoc vieng tham cua c Thanh cha tai Cipro

 

c Thanh cha hop bao tren may bay t Hy Lap ve Roma

c Thanh Cha gap g mot so ngi t nan Syria tre tuoi Athenes

TC khch le gii tre Hy Lap hay trai nghiem tnh yeu Thien Chua va chan thanh gap g ngi khac

Nhng hoat ong cuoi cung cua c Thanh cha tai Hy Lap

c Thanh cha c hanh thanh le tai Hy Lap

c Thanh cha vieng tham trai t nan ao Lesbo

c Thanh cha gap g cac giam muc va cong ong Cong giao Hy Lap

c Thanh cha vieng tham cac v lanh ao Chnh thong Hy Lap

c Thanh cha en Hy lap

 

c Thanh cha gia t ao Cipro va bat au vieng tham Hy Lap

c Thanh cha chu s buoi cau nguyen ai ket vi anh ch em di dan

Thanh le c Thanh cha c hanh cho cac tn hu Cong giao Cipro

c Thanh cha gap g cac v lanh ao Chnh thong Cipro

c Thanh cha tham Tong thong va gap chnh quyen ao Cipro

c Thanh cha gap g cac linh muc pho te tu s nam n giao ly vien cua ao Cipro

c Thanh cha en Cipro

c Thanh cha len ng vieng tham Cong hoa Cipro

 

Nhng van e chnh trong chuyen vieng tham cua c Thanh cha tai Cipro va Hy Lap

Y ngha chuyen tham cua c Thanh Cha Bi kch di dan va vet thng cua ngi dan ao Cipro

Tnh hnh Cong giao tai ao Cipro

S iep c Thanh cha gi nhan dan Cipro va Hy Lap

c Thanh cha se a hang chuc ngi t nan t Cipro ve Y

Rao riet chuan b chuyen vieng tham cua c Thanh cha tai Cipro

Chng trnh chi tiet chuyen Tong du cua c Thanh Cha Phanxico tai ao Cipro va Hy Lap

Cong bo chng trnh chi tiet c Thanh cha tham Cipro va Hy Lap

Chng trnh s khi c Thanh cha tham Hy Lap

Chng trnh vieng tham cua c Thanh cha tai ao Cipro

c Tong giam muc Salim Sfeir tuyen bo c Thanh cha se mang hy vong cho ao Cipro

Cuoc vieng tham cua c Thanh cha tai Hy Lap khch le Cong giao thieu so

c Thng phu Pizzaballa noi ve viec c Thanh cha tham Cipro

Toa Thanh chnh thc thong bao TC se tham Cipro va Hy Lap t ngay 02 en 06 thang 12 nam 2021

c Thanh cha se tham Cipro va Hy Lap t 02 en 06 thang 12 nam 2021

c Thanh cha loan bao se vieng tham Hy Lap va Cipro au thang Mi Hai nam 2021

Phai oan Vatican en Lesbo chuan b chuyen vieng tham cua c Thanh cha

 

c Thanh cha co the vieng tham Hy Lap vi c Thng phu Chnh Thong

c Thanh Cha co the hanh hng theo bc thanh Phaolo tai Hy Lap

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page