CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU
NĂM 2000

24 bài suy niệm để theo Chúa trọn vẹn hơn...

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Back to Radio Veritas Asia Home Page