Những Nghi Lễ Phụng Vụ

Kính Ðức Mẹ Maria

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Những Nghi Lễ Mẹ Maria

Ngày 1 tháng Giêng : Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ngày 2 tháng 2 : Lễ Ðức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh

Ngày 11 tháng 2 : Lễ kính Ðức Mẹ Hiện Ra ở Lộ Ðức

Ngày 25 tháng 3 : Lễ Truyền Tin

Ngày 31 tháng 5 : Lễ Ðức Mẹ Ði Thăm Bà Isave

Ngày 24 tháng 5 : Lễ Ðức Mẹ Xà Sơn - Cầu Nguyện Cho Giáo Hội tại Trung Quốc

Thứ Hai sau lễ Hiện Xuống : Lễ Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Thứ Bảy sau Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu : Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Ðức Mẹ

Ngày 16 tháng 7 : Lễ Ðức Bà Núi Camêlô

Ngày 5 tháng 8 : Lễ Cung Hiến Ðền Thờ Ðức Bà Cả ở Rôma

Ngày 15 tháng 8 : Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày 8 tháng 9 : Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria

Ngày 15 tháng 9 : Lễ kính Bảy Sự Thương Khó Ðức Maria

Ngày 7 tháng 10 : Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

Ngày 21 tháng 11 : Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình vào Ðền Thờ

Ngày 8 tháng 12 : Lễ Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 10 tháng 12 : Lễ Ðức Mẹ Loreto

 

Lòng Tôn Sùng Mẹ Maria

Thông tri của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về lễ Nhớ Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật các Bí tích về việc cử hành lễ kính nhớ Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh

Ðức Thánh Cha thiết lập lễ nhớ Ðức Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội

Lễ nhớ Trái Tim Ðức Maria trong phụng vụ hiện nay

Lịch sử lòng tôn sùng Mẹ Maria

Các thực hành và nền tu đức của lòng sùng kính Trái Tim Ðức Mẹ

Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời đại văn hóa khác nhau

Lòng sùng kính Mẹ Maria trong thời các Giáo Phụ

Việc sùng kính Mẹ Maria thời Trung Cổ

Lòng sùng kính Mẹ Maria trong thời tân tiến và cận đại

Các nền tảng kinh thánh và thần học của lòng tôn sùng Mẹ Maria

Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Ðắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống

Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Ðược Nhìn Biết Thiên Chúa

 

Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Ðức Trinh Nữ Maria

Một số vị thánh giải thích tại sao nên sùng kính thánh Cả Giuse

Nhận xét tổng quát về Thánh Giuse trong Kinh Thánh

Thánh Giuse đấng bảo vệ sự sống và quan thầy của hôn nhân

Thánh Giuse bổn mạng người ngủ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page