Ðức Thánh Cha thiết lập

lễ nhớ Ðức Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội

 

Ðức Thánh Cha thiết lập lễ nhớ Ðức Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội.

Vatican (Rei 3-03-2018) - Ðức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập lễ kính Ðức Maria là Mẹ Giáo Hội và cử hành hằng năm vào ngày thứ hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, theo lịch chung của Giáo Hội.

Trong sắc lệnh công bố hôm 3 tháng 3 năm 2018, Ðức Hồng Y Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích cho biết Ðức Thánh Cha đưa ra quyết định trên đây xét vì việc thăng tiến lòng sùng kính này có thể giúp gia tăng cảm thức của các vị mục tử, các tu sĩ và tín hữu về Mẹ Giáo Hội, cũng như lòng kính mến chân thành đối với Ðức Mẹ.

Chính Ðức Giáo Hoàng Phaolô 6, ngày 21 tháng 11 năm 1964, khi bế mạc khóa III của Công đồng chung Vatican 2 đã tuyên bố Ðức Trinh Nữ Maria là "Mẹ Giáo Hội, nghĩa là của toàn thể dân Kitô giáo, các tín hữu cũng như các vị Chủ Chăn, họ gọi Ðức Maria là Mẹ rất quí mến" và Ngài thiết định rằng "toàn thể dân Kitô giáo ngày càng gia tăng lòng tôn kính Mẹ Thiên Chúa dưới danh hiệu rất dịu dàng này".

Sắc lệnh của Bộ Phụng tự khẳng định: Lễ kính Ðức Maria là Mẹ Giáo Hội, do Ðức Giáo Hoàng Phanxicô ấn định, "sẽ giúp chúng ta nhớ rằng đời sống Kitô, để tăng trưởng, cần phải ăn rễ sâu nơi mầu nhiệm Thánh Giá, nơi hy tế của Chúa Kitô trong Tiệc Thánh Thể, nơi Ðức Trinh Nữ hiến dâng, Mẹ Ðấng Cứu Chuộc và Mẹ của những người được cứu chuộc".

Vì thế, lễ này cần được ghi trong tất cả các lịch và sách phụng vụ để cử hành thánh lễ và phụng vụ các giờ kinh. Các văn bản phụng vụ liên hệ được đính kèm, sắc lệnh này và các bản dịch, được các Hội Ðồng Giám Mục chấp thuận, sẽ được công bố sau khi Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích phê chuẩn. Tại những nơi nào lễ kính Ðức Trinh Nữ Maria Mẹ Giáo Hội đã được cử hành theo luật riêng được phê chuẩn, vào một ngày khác, với bậc phụng vụ cao hơn, thì trong tương lai vẫn được cử hành theo cùng thể thức ấy".

Theo quyết định trên đây, thứ hai 21 tháng 5 năm 2018 sẽ là lễ kính Ðức Maria là Mẹ Giáo Hội. (Rei 3-3-2018)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page