Ðức Mẹ Fatima, Bồ Ðào Nha

(The Appearing of Our Lady at Fatima)

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ba trẻ em đã được thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria là Phanxico (9 tuổi) Giacinta (7 tuổi), anh em ruột thuộc gia đình Marto và Lucia dos Santos, chị họ, lúc đó 10 tuổi, năm nay 92 tuổi, đang tu trong Dòng Kín Carmel tại Coimbra. Cả ba đã thấy một Bà rất đẹp hiện ra ngày 13 tháng 5 năm 1917 và Bà Ðẹp này còn tiếp tục hiện ra mỗi tháng vào ngày 13 cho tới hết tháng 10. Lần hiện ra sau cùng 13.10.1917, Bà Ðẹp cho ba em thấy phép lạ "Mặt Trời quay". Dù Nhà Cầm quyền có tinh thần Bè Nhiệm chống giáo sĩ lúc đó ngăn cấm, nhưng đã có hơn 60 ngàn người tụ họp tại Cova da Iria đã được chứng kiến hiện tượng lạ lùng này với Ba Em mục đồng: một hiện tượng không thể phủ nhận hay giải thích như một ảo ảnh hay ảo giác của ba em.


 

Kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima

 

Sứ Ðiệp và Các Phép Lạ Fatima

Nữ Tu Lucia có thể sẽ được lập hồ sơ Phong Thánh sớm hơn

Ánh sáng mới về các biến cố Fatima trong các bài viết của nữ tu Lucia

Fatima biến cố lịch sử của Thế giới và của Giáo hội trong thế kỷ XX

Sự Lạ Ðức Mẹ Hiện Ra tại Fatima, Bồ Ðào Nha

Phép Lạ Mặt Trời Nhảy Múa trước rừng người tại Fatima

Người cộng sản "nhạo báng" phần thứ ba của Bí mật Fatima

ÐTGM Bertone, thư ký Bộ Giáo lý Ðức tin, thuật lại cuộc gặp gỡ với Sơ Lucia

Nguyên văn bản dịch về Bí Mật Fatima thứ ba, do chính chị Lucia viết ra

Vài điểm căn bản được nêu ra trong buổi Họp Báo về bí mật Fatima thứ ba

Bài bình luận do ông Gian Franco Svidercoschi về Bí mật Fatima

Cuộc họp báo trình bày văn kiện về Phần thứ ba của Bí Mật Fatima

Tài liệu "Sứ Ðiệp Fatima" chính thức công bố trọn vẹn Bí Mật Fatima

Tập Tài Liệu công bố Bí Mật Fatima thứ ba sẽ được giới thiệu

Tại sao cho tới lúc này phần thứ ba của Bí Mật Fatima mới được tiết lộ?

Bí mật Fatima thứ ba không phải là một tín điều về đức tin

ÐTC nói về chuyến viếng thăm của ngài tại Fatima

Vài phản ứng của báo chí tại Roma sau việc tiết lộ bí mật thứ ba của Fatima

Lời Công Bố của ÐHY Sodano về Bí Mật thứ ba của Fatima

Cardinal Sodano reads a text on the "Third Secret"

Hai trẻ mục đồng nắm giữ vai trò quan trọng trong lịch sử thế kỷ XX

ÐTC phong chân phước cho hai trẻ đã thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima

ÐTC lên đường đi Fatima

ÐTC loan báo cuộc hành hương của Ngài tại Fatima

ÐTC nói đến việc phong Chân Phước cho hai Trẻ em Mục đồng Phanxicô và Giaxinta

ÐTC sẽ phong Chân Phước cho hai trẻ mục đồng tại Fatima

ÐGM Fatima loan báo lễ phong Chân Phước cho hai em Phanxicô và Giacinta

Hai trẻ em đã thấy Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima sẽ là những vị Á Thánh trẻ nhất

Vụ án phong Chân Phước cho hai Trẻ Phanxicô và Giacinta Marto

Hai trẻ em đã thấy Ðức Mẹ Hiện Ra tại Fatima sắp được phong Chân Phước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page