Nữ Tu Lucia có thể sẽ được

lập hồ sơ Phong Thánh sớm hơn

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Nữ Tu Lucia có thể sẽ được lập hồ sơ Phong Thánh sớm hơn.


Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II viếng thăm Nữ Tu Lucia.


Fatima (CWN 19/02/2007) - Trong chuyến viếng thăm Fatima, Bồ Ðào Nha, Ðức Hồng Y Bộ Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh đã cho biết, Nữ Tu Lucia có thể sẽ được lập Hồ Sơ Phong Thánh sớm hơn thường lệ.

Ðức Hồng Y José Saraiva Martins nói rằng, có thể Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI sẽ đồng ý cho phép chuẩn để lập hồ sơ phong thánh cho Nữ Tu Lucia sớm hơn. Nữ tu Lucia, một trong ba trẻ em mục đồng đã được thị kiến Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, đã qua đời hôm 13/02/2005, hưởng thọ 97 tuổi.

Theo quy định của Giáo Hội, hồ sơ phong thánh chỉ được bắt đầu thực hiện sau khi người đó đã qua đời ít nhất là 5 năm. Tuy nhiên cũng đã có hai trường hợp được phép chuẩn của Ðức Thánh Cha để lập hồ sơ Phong Thánh sớm hơn thường lệ: Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cho phép lập hồ sơ Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta sớm hơn, và Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã cho phép lập Hồ Sơ Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sớm hơn.

Hai trẻ khác cùng được thị kiến Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima với Nữ Tu Lucia là Phanxicô và Giaxinta cũng đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong Chân Phước vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, trong dịp kỷ niệm ngày Ðức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page