Tường Thuật Chuyến Hành Hương Fatima

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

và Lễ Nghi Tôn Phong Hiển Thánh

cho 2 chân phước ở Fatima

(12~13/05/2017)

 

 


 

Cha thánh Piô được Ðức Mẹ Fatima chữa lành ung thư màng phổi

Bài giảng của Ðức Hồng Y Pietro Parolin trong lễ vọng mừng 100 năm Ðức Mẹ Fatima

Một Trăm Năm Ðức Mẹ Fatima tại Liên Hiệp Quốc

Một số phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ Fatima

Ðức Thánh Cha kể lại cuộc hành hương của ngài tại Fatima

Ðức Phanxicô từ giã Fatima và họp báo trên không

Ðức Thánh Cha tôn phong hiển thánh 2 chân phước ở Fatima

Bài giảng của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong lễ tuyên thánh cho Jacinta và Francisco Marto

Ðức Thánh Cha tông du Bồ Ðào Nha và tôn phong hiển thánh hai Chân phước Phanxicô và Jacinta

Lời nguyện của Ðức Thánh Cha trước Mẹ Fatima

Ðức Thánh Cha hành hương kính Ðức Mẹ Fatima

Thánh địa Fatima Bồ Ðào Nha ngày Thứ Sáu 12 tháng 05 năm 2017

Mỗi khi ta đọc kinh Mân Côi Tin Mừng một lần nữa đi vào đời sống các cá nhân gia đình dân tộc và thế giới

Ngày đầu tiên của Ðức Phanxicô tại Fatima

 

Phép lạ thứ hai hoàn tất hồ sơ phong thánh cho Phanxicô và Giaxinta

Tiểu sử Chân Phước Jacinta Marto và Chân Phước Francisco Marto sẽ được tuyên thánh ngày 13 tháng 5 năm 2017

Tận hiến Aleppo cho Ðức Mẹ Fatima

Mối tương quan với Ðức Mẹ Maria và mối tương quan với Giáo hội phải đi đôi với nhau

Ðức Thánh Cha Phanxicô ban ơn toàn xá kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima

Vatican phát hành tem thư kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima

Ðức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước Phanxicô và Giacinta tại Fatima

Chương trình chuyến tông du của Ðức Thánh Cha Phanxicô đến Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima

Phép lạ của hai Chân Phước thiếu nhi Phanxicô và Giaxinta

Chương trình chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Fatima

Ðức Thánh Cha sẽ đến Fatima như một người hành hương

Công bố logo chính thức chuyến tông du Fatima của Ðức giáo hoàng Phanxicô

Ðức Thánh Cha Phanxicô ban ơn toàn xá kỷ niệm 100 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Fatima

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page