Tường Thuật

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47

tại Roma

(18~25/06/2000)

 


 

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thánh lễ trong nhà tù

ÐTC chủ tế thánh lễ và chủ tọa cuộc rước kiệu Thánh Thể

Chứng tá sống động của ÐTGM Nguyễn Văn Thuận trong Ðại Hội Thánh Thể quốc tế

Cử hành lễ nghi sám hối trong Ðại Hội Thánh Thể quốc tế

Vài nhận định của các vị tham dự Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47 tại Roma

ÐHY Chicago chia sẻ tại Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47

Ðại Hội Thánh Thể là trái tim là trung tâm của Ðại Toàn Xá

Thánh Thể sức mạnh biến đổi xã hội và xây dựng nền văn minh tình yêu

Vài nhận định của ÐHY Crescenzio Sepe về Ðại Hội Thánh Thể

Vài chi tiết về Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47

Cuộc họp báo giới thiệu Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page