Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47
Thánh Thể, sức mạnh biến đổi xã hội
và xây dựng một nền văn minh Tình yêu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47: Thánh Thể, sức mạnh biến đổi xã hội và xây dựng một nền văn minh Tình yêu.

 Trong cuộc họp báo trước ngày khai mạc Ðại Hội Thánh Thể thứù 47, Ðức TGM Cesare Nosiglia, phó Tổng đại diện giáo phận Roma, chủ tịch Ủy Ban Tổ chức Ðại Hội Thánh Thể của giáo phận Roma, quả quyết rằng: Những ai không có đức tin, thì nhìn vào Thánh Thể như một việc sùng kính của người công giáo hay là một công việc nội bộ của Giáo hội công giáo mà thôi. Vì thế, bổn phận của chúng ta là minh chứng bằng việc làm là: sự thật không phải như vậy; trái lại Bí Tích Thánh Thể có sức biến đổi thế giới: một thế giới, được họa theo kiểu mẫu Thánh Thể, "Bánh ban sự sống mới".

 Ðức TGM nhấn mạnh thêm như sau: Tôi tin chắc rằng, trong thời gian chuẩn bị biến cố quan trọng mà ÐTC gọi là Biến Cố trung tâm của Ðại Toàn xá, cùng với ÐHY Camillo Ruini, Tổng đại diện, các Giám mục phụ tá, các Linh mục, Tu sĩ Nam Nữ và anh chị em giáo dân trong giáo phận, Ðại hội Thánh Thể sẽ là cơ hội rất quan trọng, rất thích hợp, để đáp lại những đòi hỏi thiêng liêng của con người và của thế giới ngày nay. Gọi Ðại Hội là "trung tâm của Ðại Toàn xá", không phải là một tình cờ. Lời quả quyết nầy của ÐTC nói lên ý nghĩa đích thực của đề tài cầu nguyện và suy tư trong những Ðại Hội Thánh Thể: "Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất, Bánh ban sự sống mới". Ðề tài này phù hợp với đề tài của Năm Thánh. Bí tích Thánh Thể đem đến cho chúng ta sự hiện diện liên lỉ của Ngôi Lời nhập thể, nhập thể để ban chính mình cho nhân loại. Và yếu tố này bao gồm một giá trị công cộng. Từ Thánh Thể, Giáo hội rút ra lý do, sức mạnh và kiểu mẫu để cổ võ một nếp sống "cách mạng", một nền văn hóa của sự hiến thân cho tha nhân, của tự nguyện, của phục vụ... nhằm tiến đến một sự tăng trưởng đích thực và toàn diện của mỗi một con người.

 Nói tóm lại từ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô phát xuất nền văn minh của Tình yêu và sức mạnh thúc đẩy công việc truyền giáo của Giáo hội. Khi cử hành Thánh Thể Giáo hội gieo một mầm sống của đời sống mới trong tâm hồn các tín hữu cũng như trong đời sống xã hội, qua chứng tá của các tín hữu này ...

 Chương trình của Tuần Ðại hội Thánh Thể đã được phác họa theo chiều kích trên đây: Thánh Thể, nguồn mạch của văn hóa - Thánh Thể: ơn trở lại và hòa giải - Thánh Thể: sự hiện diện của Chúa Kitô giữa nhân loại. Ngoài việc học hỏi giáo lý về các đề tài trên đây, việc cầu nguyện và suy tư là điểm thiết yếu của Ðại hội Thánh Thể. Vì thế trong các giáo xứ, sẽ có lễ nghi chầu Thánh Thể liên lỉ đêm ngày trong suốt Tuần lễ của Ðại Hội Thánh Thể.

 Ðức TGM Nosiglia còn nhấn mạnh đến một chiều kích khác nữa của Ðại Hội Thánh Thể: Ðây là biến cố của toàn dân, bởi vì không như các Ngày Toàn xá của các giới, các loại, các nhóm khác, tất cả Dân Chúa được mời tham dự. Chúng ta sẽ thấy nhiều đoàn thể người lớn, nhiều Hội đoàn đạo, nhiều trẻ em, nhất là các trẻ em rước lể lần đầu trong năm nay, nhiều đoàn thể thanh niên, nhiều Giám mục đại diện cho 90 HÐGM trên cả thế giới, nhiều Linh mục, Tu sĩ Nam, Nữ... tham dự vào Biến Cố này, biến cố của toàn Giáo hội.

 Dĩ nhiên các bệnh nhân cũng sẽ giữ một vai trò quan trọng trong những ngày Ðại Hội Thánh Thể. Ðể chuẩn bị việc tham dự tích cực của các bệnh nhân, các linh mục, cách riêng vị có trách nhiệm tại các giáo xứ, các vị tuyên úy các bệnh viện, các Nữ tu y tá... đã viếng thăm, để chuẩn bị về đàng thiêng liêng cho các người đau yếu, tàn tật, để họ có thể tham dự các cuộc cử hành của Ðại Hội. Ngoài các bệnh nhân, còn có sự tham dự của các người nghèo. Và để ghi nhớ Ðại Hội Thánh Thể của Ðại Toàn xá năm 2000, một nhà đón tiếp kế bên Nhà Ga xe lửa Roma, dành cho các người nghèo khổ, các người di cư, tị nạn, không nhà cửa, sẽ được khánh thành vào chiều thứ Ba 20.6.2000.

 Một yếu tố quan trọng khác là sự hiện diện nhiều lần của ÐTC trong Tuần lễ Ðại Hội Thánh Thể: Tất cả bốn lần. Ngài chủ tọa lễ nghi hát Kinh Chiều Chúa nhật 18/06/2000, lúc 18:30, tại Quảng trường Thánh Phêrô, để khai mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47. Ngài giải thích giáo lý về Ðại Hội Thánh Thể, trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 21.6.2000, cho các đoàn hành hương - Ngài chủ tế Thánh Lễ kính "Mình Máu Thánh Chúa Kitô" (Corpus Domini) và sau đó chủ tọa cuộc rước kiệu Thánh Thể từ Ðền Thờ Thánh Gioan đến Ðền thờ Ðức Bà Cả, vào chiều thứ Năm 22.6.2000. Sau cùng ÐTC chủ tế Thánh Lễ bế mạc, được gọi là "Thánh Lễ Trạm Dừng" (Statio Orbis) vào Chúa nhật 25.6.2000, tại Quảng trường Thánh Phêrô. Sự hiện diện của ÐTC nói lên tầm mức quan trọng mà ngài đã liên kết Ðại hội Thánh Thể quốc tế với Ðại Toàn xá năm 2000: "Năm dành riêng cho Thánh Thể".

 Riêng về giáo dân, Ðức Cha Nosgilia nhận xét như sau: Trong những năm vừa qua, cũng nhờ vào việc giảng dạy giáo lý, những nền tảng chắc chắn về việc tôn sùng Thánh Thể đã và đang giúp người giáo dân trong các cộng đồng giáo xứ trở về lại với những truyền thống rất ích lợi xưa kia: việc chầu Thánh Thể chung và viếng Thánh Thể riêng. Tại nhiều giáo xứ, linh mục đã bỏ mất những truyền thống này và thay thế bằng thánh lễ ban chiều. Vì thế việc chầu Thánh Thể chung vàø viếng Thánh Thể riêng, đã bị quên lãng nhiều, cách riêng nơi giới trẻ. Ai cũng biết rằng: Việc sùng kính Thánh Thể gia tăng đức tin và lòng đạo của các tín hữu.

 Ðức Cha quả quyết thêm rằng: cho dù có những tiến bộ rất nhanh chóng về kỹ thuật và khoa học... con người ngay nay vẫn đói khát Thiên Chúa và đi tìm một cái gì thiêng liêng cho tâm hồn. Và ngài kết luận: Trách nhiệm của các cộng đồng giáo xứ, cách riêng của các vị chủ chăn... dẫn đưa con người thời nay đến nguồn mạch sự sống thiêng liêng, "Bánh ban sự sống mới", không những cho các người công giáo, nhưng cho tất cả nhân loại, vì Chúa Giêsu Kitô, là Ðấng Cứu Thế duy nhất , vì chỉ mình Người đã hy sinh sự sống cho nhân loại, vì chỉ mình Người là Sự Thật, là Con Ðường và là Sự sống.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page