ÐHY Chicago chia sẻ
tại Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐHY Chicago chia sẻ tại Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47.

 Vatican - (CWN 20/6/2000) - Thứ Ba (20/6/2000), các tham dự viên Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế thứ 47 đã họp mặt tại Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano để nghe các bài thuyết trình và giáo lý về thánh thể.

 Một trong các thuyết trình viên là ÐHY Francis George, TGM Chicago, tập trung vào đề tài Sự Hiện Diện qua Thánh Thể của Chúa Giêsu giữa con người. Bài thuyết trình bằng tiếng Ý đã được thông dịch cùng lúc sang nhiều thứ tiếng khác nhau để mọi người có thể hiểu nội dung bài chia sẻ của ÐHY. ÐHY George đã nói như sau: "Ðược nuôi dưỡng bởi Mình và Máu của Chúa Giêsu, kitô hữu phải biến đổi xã hội toàn cầu. Thánh Thể chính là nguồn mạch cho chúng ta sự can đảm để đi truyền giáo?. Xử dụng sự tự do của mình, người Kitô phải dâng hiến trọn vẹn để thánh hiến họ trở nên công cụ phục vụ cho người khác". Tuy nhiên, cũng theo ÐHY TGM Chicago, việc hiểu sai nghĩa quyền tự do con người (human freedom) cũng là yếu tố góp phần gây nên những vấn nạn nghiêm trọng trên thế giới ngày nay. Cụ thể là cuộc khủng hoảng trong đời sống hôn nhân cũng như trong đời sống thánh hiến trên thế giới ngày nay".

 Sau ÐHY Francis George, ông Jean Vanier, người sáng lập Cộng Ðồng "Chiếc tàu Ông Noe" (L'Arche), chuyên phục vụ cho người tật nguyền, cũng chia sẻ suy tư của ông về Thánh Thể với những lời như sau: "Chúng ta phải nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu qua những người tật nguyền. Tuy nhiên để nhận ra sự hiện diện đó, chúng ta phải khám phá ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Thánh Thể".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page