ÐTC chủ tế Thánh lễ
và chủ tọa cuộc rước kiệu Thánh Thể
ngày Lễ Corpus Domini

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tế Thánh lễ và chủ tọa cuộc rước kiệu Thánh Thể ngày Lễ Corpus Domini.

 Roma - 23.6.2000 - Lúc 19 giờ thứ Năm 22/6/2000, Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa, tại Quảng trường Thánh Gioan in Laterano, ÐTC chủ tế thánh lễ trọng thể, trước sự hiện diện của khoảng 100 ngàn tín hữu Roma, khách hành hương và các phái đoàn tham dự Ðại Hội Thánh Thể, đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

 Cùng đồng tế với ÐTC có 350 vị gồm Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục, thuộc Giáo Triều Roma và từ các quốc gia khác đến Roma tham dự Ðại Hội Thánh Thể quốc tế, và khoảng 2,000 linh mục.

 Các cơ quan thông tin và những người sống ở Roma đều công nhận rằng: chưa bao giờ có một cuộc biểu dương đức tin vĩ đại, trang nghiêm như vậy tại thủ đô Giáo hội (không nói đến các lễ nghi Phong Thánh hay Chân phước, hoặc các dịp đại lễ Phục sinh, Sinh nhật...), Cuộc biểu dương công khai đức tin nơi Thánh Thể, vĩ đại vì con số tham dự đông đảo và sốt sắng. Dĩ nhiên Ðại Hội Thánh Thể và Năm Toàn Xá là hai biến cố liên kết chặt chẽ với nhau, làm cho số người tham dự thêm đông như vậy. ÐTC đã nhấn mạnh nhiều lần rằng: "Năm Thánh phải là Năm Thánh Thể - Thánh Thể là trung tâm và trái tim của Ðại Toàn xá năm 2000".

 Lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa được lập ra vào trung tuần thế kỷ 13. Thánh Toma tiến sĩ (1225-1274) là người đã được ÐTC Urbano IV (1261-1264) trao cho trách nhiệm soạn bản văn phụng vụ Lễ Thánh Thể. Bản văn phụng vụ và các bài hát ý nghĩa sâu xa về thần học vẫn còn dùng cho tới thời nay.

 Nhưng việc kiệu Thánh Thể trên các đường phố và các làng mạc, chỉ được lập ra thời Ðức Giáo Hoàng Nicolo V (1447-1455). Tại Roma, Ðức Gregorio XI (1572-1585) cho mở rộng con đường Merulana, giữa Ðền thờ Thánh Gioan Laterano và Ðền thờ Ðức Bả Cả) và năm 1575, ngài chủ tọa lễ nghi rước kiệu Thánh Thể, sau Thánh lễ tại Ðền thờ Thánh Gioan Laterano trên Ðại lộ mới này.

 Truyền thống tốt lành bị gián đoạn năm 1870, thời Ðức Pio IX (1846-1878), lúc Tướng Garibaldi chiếm nước Tòa Thánh và Thành Roma. Từ đó, các Vị Giáo Hoàng sống trong lãnh thổ nhỏ Vatican. Năm 1979, sau ít tháng được bầu làm Giáo Hoàng (một vị Giáo Hoàng không phải người Ý, sau hơn 4 thế kỷ) đã lấy lại truyền thống bị gián đoạn: Cử hành Thánh Lễ và rước kiệu Thánh Thể trên Ðại lộ Merulana, vào đúng Ngày Thứ Năm Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, mặc dù từ năm 1974, nầy không còn là lễ buộc tại Ý nữa.

 Giảng trong Thánh Lễ, ÐTC nói: Với sự hãnh diện khiêm tốn chúng ta cùng theo Thánh Thể trên các ngả đường của Thành phố, nơi đây người dân sống, vui mừng, đau khổ... giữa những cửa tiệm và những công sở, nơi diễn ra những hoạt động hằng ngày. Chúng ta sẽ mang Chúa vào trong đời sống của chúng ta, một cuộc sống bị bao vây bởi ngàn thứ nguy hiểm, bị đè ép bởi những lo lắng và những vất vả, bị tiêu hao dần dần với thời gian. Chúng ta theo Người, vừa dâng lên Người lời cảm tạ của chúng ta qua những bài hát và những lời cầu xin.

 ÐTC còn quả quyết thêm rằng: Chính Thánh Thể là thuốc trường sinh. Biết bao Vị Thánh và Tử đạo đã được nuôi dưỡng bằng Bánh hằng sống này. Các ngài đã múc kín từ Thánh Thể sức mạnh để chống cự những thử thách gay go và lâu dài. Con người của năm 2000 cũng vẫn tiếp tục nuôi sống mình bằng Bánh này, qua việc tham dự Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa.

 Ðoàn kiệu tới Quảng trường Ðức Bả Cả. Hào quang được kiệu từ trên xe hoa xuống, đặt trên bàn thờ trước cửa Ðền thờ. ÐTC, tỏ ra mệt nhọc nhiều , quì cầu nguyện yên lặng trước Thánh Thể. Cùng hợp ý với Vị Chủ Chăn toàn Giáo hội, mọi người hiện diện: Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục, Linh Mục, Tu sĩ nam nữ và Giáo dân quì gối tại Quảng trường và trên Ðại Lộ Merulana, thờ kính Chúa và cảm ơn Người luôn luôn hiện diện và đồng hành với loài người, như với hai môn đệ làng Emmau xưa kia.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page