Vài nhận định của các vị tham dự
Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47 tại Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định của các vị tham dự Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47 tại Roma.

 Roma - 22.6.2000 - Ðại hội Thánh Thể quốc tế thứ 47 trong Năm Toàn xá đang thu lượm những thành quả cụ thể. Trong bài giảng khai mạc Chúa nhật 18.6.2000, ÐTC đã xin các tín hữu, cách riêng các trẻ em, các bệnh nhân, các nữ tu chiêm niệm cầu nguyện, để Ðại Hội đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho cộng đồng Giáo Hội. Tiếng nói và chứng tá của nhiều vị tham dự cho chúng ta thấy: Ðại Hội Thánh Thể đang đem lại một luồng gió mới trong Giáo hội, trong lúc này và trong tương lai nữa. Cha Antonini (truyền giáo tại Nga) - mà chúng tôi đã có dịp nhắc đến trong bài trước đây - nhấn mạnh rằng: Ðại hội Thánh Thể không phải chỉ trong tuần này, nhưng cần phải kéo dài trong suốt đời sống của người tín hữu Kitô; chúng ta đừng quên đi tính cách hằng ngày của Thánh Thể.

 Thứ Ba 20.6.2000, rất đông người hành hương, nói tiếng Tây Ban nha, tụ họp trong Ðền thờ Ðức Bả Cả, để dự thánh lễ do ÐHY Antonio Maria Rouco Varela, TGM Madrid, Chủ tịch HÐGM Tây ban nha, chủ tế.

 Trong số các người hành hương, có cả Ðức Cha Luigi Moretti, giám mục phụ tá giáo phận Roma. Ngài quả quyết: Thánh Thể là chính Chúa Giêsu, là trái tim, là điểm tham khảo thiết yếu của Kinh Tin Kính và là kinh nghiệm trung tâm của đức tin chúng ta. Thánh Thể tạo nên một biểu lộ cao cả nhất cho chúng ta, để có cơ hội gặp Chúa Kitô phục sinh và đi vào trong hiệp thông với Người.

 Ðức Giám mục nói tiếp: Tôi tin rằng cách thế duy nhất để làm cho giới trẻ hiểu ý nghĩa Thánh Thể, tạo nên bởi cơ hội được làm cho họ lại gần mỗi ngày mỗi nhiều hơn với Chúa, bởi vì chính Chúa nói về mình như là "Của ăn đã được ban cho và Bánh đã được vẽ ra". Vì thế Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu, biến cố được thực hiện trong lúc Chúa hiến thân cho Chúa Cha, để ban cho chúng ta một phẩm giá mới, một đời sống thật. Ðức Cha Moretti kết thúc: Giờ đây chúng ta gặp lại nhau để sống giờ phút thuận tiện, để đề cao một lần nữa kinh nghiệm của Chúa Giêsu-Thánh Thể, như ÐTC đã nói: đây là trái tim, là trung tâm của Ðại Toàn xá. Vì thế tất cả các hoạt động của chúng ta phải hướng về ước muốn đặt Thánh Thể vào trung tâm của kinh nghiệm tôn giáo, của lòng sùng kính và của đức tin chúng ta.

 Cha Gennaro Mujica, Dòng Thánh Phanxicô, người Mexicô, đã nhận định như sau: Cần nhấn mạnh rằng: Thánh Thể là một cử chỉ, một hành động tình yêu lớn hơn cả của Chúa đối với nhân loại. Chúa đã hy sinh đến độ ban cho nhân loại sự sống mới.

 Như vậy, Chúa Kitô đã giải thoát con người khỏi tội lỗi và đồng thời dẫn họ đến việc phổ biến sự quan trọng của dấu hiệu Tình Yêu này cho mọi người. Thánh Thể là việc hoàn tất Mầu nhiệm nhập thể: Thiên Chúa trở nên con người và Thánh Thể làm cho biến cố này được hoàn toàn. Tôi tin rằng Thánh Thể là một của ăn cho mọi người trên thế giới này. Sức mạnh của Tình yêu Thiên Chúa thực ra có thể vượt thắng mọi giới hạn mà những người không có đức tin đặt ra. Ðiều tốt đẹp nhất là hiểu rằng Tình Yêu lớn lao này được dành cho mọi người. Tôi xác tín rằng Thánh Thể có thể đoàn kết mọi người.

 Cộng đồng tụ họp chung quanh ÐTC Chúa nhật vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô là một chứng tá hiển nhiên. Tất cả các dân tộc thuộc mọi tiếng nói, mầu da, văn hóa, ... họp nhau thành Ðại Gia đình: gia đình Dân Chúa.

 Nữ Tu Consuelo Ferrando, thuộc Dòng các Nữ tu Thánh Gia ở Bordeaux, bên Pháp. Chị đến từ Thành phố Valencia (Tây ban nha), nhưng từ 12 năm nay sống tại Marino (gần Roma). Chị cho biết như sau: Việc cử hành Toàn xá làm cho chúng ta nhớ lại 2000 năm Chúa Giêsu sinh ra. Thánh Thể, vì thế, là một tổng hợp tất cả đời sống Chúa Giêsu, là trung tâm của Năm Thánh. Lúc Chúa Giêsu bẽ bánh và nói: "Các con hãy cầm lấy mà ăn: đây là mình Ta" là lúc tột điểm của đời sống Người và là ý nghĩa của Việc Cứu chuộc. Thực ra, việc Lập Thánh Thể báo trước Cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu. Hơn nữa Thánh Thể tạo nên trung tâm của Toàn xá, bởi vì Chúa Kitô tiếp tục ở giữa loài người, cũng như Người đã ỡ giữa họ cách đây 2000 năm. Chính vì đó, mỗi người trong chúng ta phải để cho Người vào trong đời sống của mình.

 Nữ Tu Consuelo Ferrando kết thúc: Tôi quyết định tham dự Ðại Hội Thánh Thể quốc tế này, bởi vì tôi muốn tuyên xưng và cử hành đức tin của tôi một cách cộng đồng hơn. Thực sự đây là một biến cố đoàn kết tất cả các tín hữu và thực hiện ý muốn hiệp nhất của ÐTC.

 Nữ Tu Flora, người Mexico, đã giải thích về đề tài Ðại Hội Thánh Thể: Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất, Bánh cho sự sống mới, như sau: Tôi rất thích phần thứ hai của đề tài này, bởi vì tôi tin chắc rằng Thánh Thể là của ăn nuôi sống cho mỗi người chúng ta, tạo nên sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta. Chúa Kitô luôn luôn gần gũi tôi. Tôi có thể tiến bước không sợ gặp những khó khăn, bởi vì tôi biết rằng nhờ sự hiện diện của Thánh Thể Chúa, mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi quyết định tham dự Ðại Hội Thánh Thể này và tham dự tất cả các biến cố liên kết với Ðại hội, cho đến ngày sau cùng: nhất là thánh lễ đồng tế do ÐTC chủ tế Chúa nhật tới đây. Phần cảm động hơn cả của những ngày đầu này là việc Trưng Bày Mình Thánh Chúa, trong lễ nghi khai mạc Ðại hội, với sự hiện diện và cấu nguyện sốt sắng trong yên lặng của ÐTC. Lúc đó sự yên lặng lan tràn cả Quảng trường Thánh Phêrô, cho chúng ta thấy rõ giá trị của Ðại Toàn xá và của Thánh Thể Chúa Kitô đối với toàn Dân Chúa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page