Cuộc Họp Báo giới
thiệu Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế
lần thứ 47, tại Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng 6/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin về cuộc Họp Báo giới thiệu Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47, tại Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng 6/2000.

 Tin Roma (Vat. 9/6/2000): Lúc 11:30 trưa thứ Sáu hôm mùng 9 tháng 6/2000, có cuộc Họp Báo tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, để giới thiệu Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47, được tổ chức tại Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng 6/2000, với chủ đề chính là: "Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Rỗi Duy Nhất của thế giới, bánh ban sự sống mới".

 Ðây là lần thứ ba, Roma tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế; lần thứ nhất là vào năm 1905, và lần thứ hai là vào năm 1922. Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần đầu tiên đã được tổ chức tại thành phố LILLE, bên Pháp, vào năm 1881. Và tính cho đến nay, đã có 46 Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế đã được tổ chức, không kể những Ðại Hội Thánh Thể cấp quốc gia, đã được tổ chức tùy theo hoàn cảnh và quyết định riêng của các Hội Ðồng Giám Mục.

 Ðứng ra trình bày về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47 tại Roma, cho giới báo chí, có ba vị Hồng Y, một tổng giám mục và một giám mục.

 ÐHY Edouard Gagnon, chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, trình bày về ý nghĩa của các Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, như là thời gian đặc biệt vừa để tìm hiểu giáo lý về Bí Tích Thánh Thể, vừa để sống mầu nhiệm Thánh Thể, qua việc Tôn Thờ Thánh Thể và thực thi đức bác ái.

 ÐHY Camillo RUINI, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia và cũng là chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức Ðại Hội Thánh Thể lần thứ 47 nầy, trình bày về những chuẩn bị của Cộng Ðoàn Giáo Hội Ðịa Phương tại Roma cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế.

 ÐHY Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy ban Trung Ương Năm Thánh 2000, trình bày về ý nghĩa của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế trong sinh hoạt hiện nay của Giáo Hội. Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47 nầy, là đại hội thánh thể quốc tế đầu tiên được cử hành trong khung cảnh năm thánh, là biến cố cử hành Năm Thánh lâu dài hơn cả, tức kéo dài trong một tuần lễ, từ ngày 18 đến 25 tháng 6/2000.

 Ðức Tổng Giám Mục Crecenzio SEPE, Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Năm Thánh 2000, trình bày lý do đặc biệt tại Sao cử hành Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế trong năm thánh 2000. Và cuối cùng Ðức Cha Cesare NOSIGLIA, giám mục phụ tá giáo phận Roma và là phó chủ tịch Ủy ban Tổ Chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 47 nầy, đã trình bày về chương trình của Ðại Hội Thánh Thể. Một trong những cử hành cao điểm của Ðại Hội Thánh Thể lần thứ 47 nầy là Việc Cử Hành Ngày Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, vào Thứ Năm 22 tháng 6/2000, với cuộc Rước Kiệu Thánh Thể long trọng, từ đền thờ thánh Gioan lateranô đến Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

 Ðức Cha lưu ý thêm rằng Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế không phải là biến cố dành riêng cho thành phần nào đó trong Giáo Hội, nhưng là một biến cố đại chúng, cho mọi thành phần Dân Chúa tham dự. Và việc cử hành Mầu Nhiệm Bí Tích Thánh Thể cần luôn đi kèm với việc thực thi cụ thể đức bác ái. Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và là sức mạnh cho đức bác ái.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page