Vài nhận định của
Ðức TGM Crescenzio SEPE
TTK Ủy ban Trung Ương Năm Thánh 2000
về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47
được cử hành tại Roma 18-25 tháng 6/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định của Ðức TGM Crescenzio SEPE, Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Năm Thánh 2000 về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47 sắp được cử hành tại Roma từ ngày 18 đến 25 tháng 6/2000.

 Như đã được nhắc đến trong bản tin, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio SEPE, Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Năm Thánh 2000, đã tham dự cuộc họp báo sáng thứ Sáu 9.6.2000, để giới thiệu Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47, sắp được cử hành tại Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng 6/2000. Giờ đây chúng ta hãy theo dõi bài phát biểu của ngài trong cuộc họp báo giới thiệu Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế nầy. ÐTGM SEPE đã nói như sau:

 "Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế được đặt trong khung cảnh những cử hành Ðại Toàn Xá, với đặc tính riêng biệt của nó và kết thành giai đoạn căn bản của Ðại Toàn Xá. Thật là điều có ý nghĩa, khi dành trọn một tuần lễ cho Bí Tích Thánh Thể, để làm nổi bật tính cách đặc biệt của ÐẠI HỘI THÁNH THỂ QUỐC TẾ, trong khung cảnh Năm Thánh.

 Lý do căn bản của cuộc cử hành đặc biệt nầy được gặp thấy trong những lời sau đây của ÐTC, trong tông sắc "Mầu Nhiệm Nhập Thể": "Từ hai ngàn năm qua, Giáo Hội là như cái nôi trong đó Mẹ Maria đặt Chúa Giêsu vào, để cho tất cả mọi dân tộc tôn thờ và chiêm ngắm. Ước chi qua sự khiêm tốn của vị Hôn Thê, được chiếu sáng nhiều hơn nữa vinh quang và sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể, mà Giáo Hội cử hành và gìn giữ trong tâm hồn. Trong hình Bánh và Rượu đã được truyền phép, Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Vinh Hiển, ánh sáng của muôn dân, mạc khải cho chúng ta biết sự liên tục của Mầu Nhiệm Nhập Thể của Người. Chúa vẩn luôn sống động và hiện diện thật sự giữa chúng ta, để nuôi sống các tín hữu bằng Mình và Máu Thánh Người" (số 11). Thật ra, nếu không có một quy chiếu rõ ràng và đặc biệt về Bí Tích Thánh Thể, và do đó nếu không có sự hiện diện liên lỉ của Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi gặp gỡ, mọi cử hành, mọi việc cầu nguyện và trong mọi hành động bác ái của Năm Thánh, thì Ðại Toàn Xá, để kỷ niệm hai ngàn năm Mầu Nhiệm Nhập Thể, có lẽ sẽ không thể được gọi là như vậy và có lẽ sẽ biến thành một điều gì khác. Nếu Ðại Toàn Xá là một biến cố sống động, trên bình diện thiêng liêng, thì đó là bởi vì Ðấng mà chúng ta nhắc đến và cử hành, vẩn luôn luôn sống động. Bí Tích Thánh Thể là dấu chỉ và là bí tích của sự hiện diện của Chúa trong đời sống Giáo Hội và trong đời sống con người.

 Nhờ cử hành Ðại Toàn Xá trong tinh thần của Bí Tích Thánh Thể, giáo hội tác động tích cực trong thời hiện tại của nhân loại, và can đảm hướng đến tương lai, vừa rao giảng với sức hăng say mới sứ điệp giải phóng của Phúc Âm. ÐTC đã nói lên cách hay ho sự tươi trẻ luôn mãi của Giáo Hội, một sự tươi trẻ được nuôi dưỡng nhờ bí tích Thánh Thể, trong tông sắc Mầu Nhiệm Nhập Thể, khi ngài viết như sau: "Các tín hữu bước vào ngàn năm thứ ba không cảm thấy sự mệt mõi mà gánh nặng hai ngàn năm lịch sử có thể mang theo với nó. Ngược lại, người Kitô cảm thấy mình như được bổ sức, nhờ ý thức rõ mình mang đến cho thế gian ánh sáng thật, là Chúa Kitô. Khi rao giảng Chúa Giêsu thành Nazareth, Thiên Chúa thật và là con người thật, Giáo Hội mở ra trước mỗi người viển tượng mình sẽ được thần thiêng hóa, và như thế được trở thành con người nhiều hơn. Ðây là con đường duy nhất, nhờ đó thế gian có thể khám phá ra ơn gọi cao cả của mình và thực hiện ơn gọi đó nhờ ơn cứu rỗi do Thiên Chúa thực hiện" (số 2).

 Ðó là vài hàng vắn tắt về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế như một cử hành của Ðại Toàn Xá. Tôi xác tín chắc chắn rằng đây là biến cố mà từ đó toàn thể Giáo Hội có thể múc lấy sức mạnh để sống mạnh mẽ hơn tinh thần truyền giáo, là tinh thần phải linh động chứng tá truyền giáo trong ngàn năm mới, nhờ qua việc khám phá lại Hồng Ân Vô giá của bí tích Thánh Thể.

 ÐTC còn viết thêm như sau: "Ước chi cái nhìn được hướng về tương lai.. Ước chi Ðức Tin được làm cho tươi trẻ trở lại; ước chi niềm hy vọng được gia tăng, và ước chi đức bác ái của chúng ta được thể hiện cụ thể mỗi ngày một hơn bằng hành động.

 Ðó là mục tiêu của Ðại Toàn Xá, là mục đích mà chúng ta sẽ đạt tới, không phải vì công nghiệp riêng tư, nhưng nhờ sự hiện diện thật và sống động của Chúa Kitô trong Bí Tích Thánh Thể.

 Ðó là những lời phát biểu của Ðức TGM Crescenzio SEPE nhắc đến khía cạnh "toàn xá" của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 47 sắp được cử hành tại Roma, từ ngày 18 đến 25 tháng 6/2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page