Nghi Thc Thanh Le

Nghi Thc Phung Vu B Tch

cac Nghi Thc Lam Phep

va Cac Kinh Nguyen Thng Dung

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


Nh co mot lan, t ai Loan qua Hong Kong e tham d Thanh Le An Tang cua mot Linh Muc Viet Nam cung a phan qua i Hong Kong, va trong Thanh Le, toi c c Hong Y chu te phan chia nhiem vu chu s nghi thc Lam Phep Xac bang tieng Viet. Luc o, va voi vang, va khong de g kiem c nhng cuon nghi thc tieng Viet ngay trong nha th cua ngi Hong Kong, (cac cha Viet Nam khac neu co th cung khong mang theo). Toi anh lieu, cam cuon sach nghi thc bang tieng Trung Hoa, va oc th c da vao nhng y cua ch Trung Hoa ma oc ra nhng li nguyen bang tieng Viet. Sau bao nhieu nam phuc vu ai Loan, cung chang co ai ng rang, ai Loan cung se co ngay c hanh cac nghi thc an tang, hay nghi thc hon phoi bang tieng Viet, bi vay t co linh muc nao chuan b. Bat ng, c hoi en, cha nao cung goi ien thoai e tm xem ai co va nh copy va Fax ti gap v ang can en. Khong ch ai Loan, nhng quoc gia t ngi Viet, eu gap nhng trng hp kho khan tng t. Qua nhng kinh nghiem tren, anh em Linh Muc Tu S Viet Nam tai ai Loan man phep cac dch gia e anh lai cac nghi thc bang tieng Viet, va cho len Mang Li Toan Cau Internet, e bat c ai, va bat c au, trong nhng luc can thiet, co the s dung e phuc vu dan Chua khap ni.

Chan thanh cam n cac dch gia, trong tnh yeu Chua Kito.

Linh Muc Tu S Viet Nam truyen giao ai Loan.


Nghi Thc Thanh Le theo ban dch mi cua Uy Ban Phung T HGM VN nam 2005

Nghi Thc Thanh Le theo ban dch cua Uy Ban Phung T HGM VN nam 1993

Nghi Thc Cau Nguyen Trong Thanh Le Ngay au Xuan

Nghi Thc Cau Nguyen Ngay au Xuan (khi khong co Thanh Le)

Nghi Thc Thanh Le Hon Phoi

Nghi Thc Thanh Le An Tang

Nghi Thc Chau Thanh The

Nghi Thc Xc Dau Benh Nhan (ngoai Thanh Le)

Nghi Thc Lam Phep Nc va Ra Toi Tre Em

Nghi Thc Lam Phep Nc va Ra Toi Ngi Ln

Nghi Thc Lam Phep cac Anh Tng, Lam Phep Nha va o Vat

Mot vai Kinh Thng oc trong cac gi Cau Nguyen

Nhng Kinh Nguyen cua ao Binh c Me Legio Mariae

Nhng Kinh Nguyen Va Ca Khuc Thng Dung Trong Tuan Thanh

 

Sach Le Roma, Cac Li Nguyen Thanh Le, Kinh Tien Tung

Nhng Bai oc Li Chua trong Thanh Le Hang Ngay va Nhng Bai Suy Niem

Song Thanh Le, Hng Dan Thanh Le va Li Nguyen Giao Dan

Cac Li Nguyen va cac Bai oc trong Thanh Le Cac Thanh T ao Viet Nam

Li Dan Le Va Li Nguyen Giao Dan trong Thanh Le Cac Thanh T ao Viet Nam

 

Thanh Kinh Tieng Viet

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page