Nghi Thc Ra Toi Tre Em

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

A. Nghi Thc on Tiep

 

Nen het sc lieu e c hanh nghi le Ra Toi vao Chua Nhat la ngay Hoi Thanh tng niem mau nhiem Phuc Sinh. Nen lam mot nghi le chung cho moi tre mi sinh, vi s tham d ong ao va tch cc cua cac tn hu: t la than nhan, ban hu, lang gieng.

Cha me va nhng ngi au co bon phan a tre en trnh dien Hoi Thanh e lanh nhan B Tch Ra Toi.

Chu te chao cac ngi co mat, nhat la cha me va nhng ngi au, noi t li gi lai niem vui sng cua cha me khi on nhan con cai Chua ban: "Ngai la nguon mach moi s song va gi ay lai muon ban s song cua Ngai cho cac tre".

Chu te mac ao va day phep mau trang cung cac ngi giup le en ca nha th hay ni gan gieng ra toi. Trc het, Chu te hoi cha me cua moi em. Hoac neu co kha ong tre, chu te hoi chung tat ca cha me ve ten con tre, va moi gia nh lan lt tra li. Chu te co the hoi chung tat ca bang so nhieu.

Chu te: Ong ba (anh ch) at ten cho (cac) em la g?

Cac cha me: Tha ten em la... la...

Chu te: Ong ba xin Hoi Thanh cho (cac) em ieu g?

Tat ca: Tha xin phep Ra Toi.

Chu te: Khi xin phep Ra Toi cho con cai, ong ba (anh ch) lanh nhan trach nhiem giao duc (cac) em trong c Tin, e (cac) em tuan gi cac gii ran Chua la men Chua yeu ngi nh Chua Kito a day chung ta. Ongba co y thc ieu o khong?

Cha me: Tha y thc.

Chu te: (hoi cac ngi au): Ong ba (anh, ch) au co san sang giup cha me (cac) em nay thi hanh nhiem vu nay khong?

Cac ngi au cung tra li: Tha san sang.

Chu te: T... (hoac: cac con), cong oan Kito rat hoan h on nhan (cac) con. Nhan danh cong oan, cha ghi dau thanh gia cho (cac) con; sau o cha me va ca ngi au cung se ghi dau Chua Kito Cu The cho (cac) con.

Chu te thinh lang ghi dau Thanh Gia tren tran moi em. Sau o cha me va cac ngi au cung lam the.

 

B. Phung Vu Li Chua (Mt. 28,18-20)

 

Bai trch Phuc Am theo thanh Mattheu.

Khi ay Chua Giesu tien lai noi vi cac mon e rang: "Moi quyen hanh tren tri di at a c ban cho Thay . Vay cac con hay i giang day muon dan, lam Phep Ra cho ho nhan danh Cha va Con va Thanh Than, giang day ho tuan gi moi ieu Thay a truyen cho cac con. Va ay Thay cung cac con moi ngay cho en tan the".

o la li Chua.

(Giang van tat)

 

C. Li nguyen giao dan

 

Chu te: Anh ch em than men, chung ta hay cau xin c Giesu Kito, Chua chung ta oai thng (nhng) em nho sap chu  phep Ra Toi ay, cha me (cac) em va nhng ngi au cung nhng ngi a c chu phep Ra Toi.

Ngi xng: Nh mau nhiem cuoc t nan va Phuc Sinh cua Chua, xin Chua oai thng dung phep Ra Toi ma tai sinh (nhng) tre nay, va thau nhan (cac) em vao Hoi Thanh Chua.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Ngi xng: Nh phep Ra Toi va phep Them Sc, xin Chua oai thng (cac) em tr thanh mon e trung tn va chng nhan cua Phuc Am Chua.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Ngi xng: Xin Chua oai thng cho (cac) em nh i song thanh thien, c hng niem vui nc tri.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Ngi xng: Xin Chua oai thng cho cha me va nhng ngi au nen gng sang c tin cho (cac) em.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Ngi xng: Xin Chua oai thng luon luon gn gi gia nh (cac) em trong tnh yeu Chua.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Ngi xng: Xin Chua oai thng lam cho n phep Ra Toi song manh lai trong moi ngi chung con.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Ngi xng: Thanh Maria c Me Chua Tri.

Tat ca: Cau cho chung con.

Thanh Maria c me Chua Tri.

Thanh Giuse

Thanh Gioan Tay Gia

Thanh Phero va thanh Phaolo

(Co the them mot vai thanh bon mang cac em)

Cac thanh Nam N cua Thien Chua.

 

D. Li nguyen tr ta va xc dau

 

Chu te: Lay Thien Cua toan nang hang hu, Chua a sai Con Chua xuong the gian, e truc xuat quyen lc cua cac ac than Satan ra khoi chung con, giai thoat khoi toi tam vao anh sang ky dieu cua nc Chua, chung con nai xin Chua lam cho (nhng) em nay, sau khi khoi toi nguyen to, c tr thanh en th cua Chua uy linh, va xin Chua cung cho Thanh Than ng trong (cac) em. Nh c Kito Chua chung con.

Tat ca: Amen.

Chu te: Xin Chua Kito Cu The ban sc manh cua Ngi cho (cac) con. e bieu hieu n ay, Cha xc dau cu roi cho (cac) con, trong cung mot c kito, Chua chung ta, ang hang song hang tr muon i.

Tat ca: Amen.

Xc dau d tong (OS) tren tran moi em. Neu kha ong tre co the nhieu linh muc hoac nhieu pho te xc dau giup.

 

E. C hanh Ra Toi

(Khi en gieng nc Ra Toi).

 

Chu te: Anh ch em than men, chung ta hay cau xin Thien Chua toan nang ban cho (cac) em nay s song mi bi nc va Chua Thanh Than.

 

Lam Phep Nc (neu cha lam phep):

Chu te: Chuc tung Chua Cha toan nang, ang dng nen nc e ra sach va nuoi song.

Tat ca: Xin chuc tung Chua.

Chu te: Chuc tung Chua Con la c Giesu Kito, ang a o nc va mau t canh sn e Hoi Thanh c sinh ra nh viec Chua chet va song lai.

Tat ca: Xin chuc tung Chua.

Chu te: Chuc tung Chua Thanh Than, ang a xc dau cho c Kito, khi Ngai c thanh tay trong nc song Gioan, e tat ca chung ta c thanh tay trong Chua.

Tat ca: Xin chuc tung Chua.

Chu te: Lay Chua la Cha chung con, xin en giup chung con, xin thanh hoa nc nay do Chua tao thanh, e nhng ai c ra toi trong nc nay la c sach toi va tai sinh vao s song con cai Chua.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Chu te: Xin Chua thanh hoa nc nay do Chua tao thanh, e nhng ai nh nc nay c ra toi e cung chet va song lai vi c Kito, th c nen giong Ngi.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Chu te: (Lay tay phai cham ti nc va noi) Xin Chua Thanh hoa nc nay do Chua tao thanh, e nhng ai a c chon th  c s song mi bi Chua Thanh Than va gia nhap dan thanh Chua.

Tat ca: Xin Chua nham li chung con.

Neu san co nc ra toi a c lam phep th bo li nguyen "Lay Chua la Cha chung con..." va nhng li tiep o, ch oc:

Chua a goi cac toi t la T... T... en lanh phep Ra Toi trong c Tin cua Hoi Thanh. Nh mau nhiem nc thanh nay, xin Chua ban cho (cac) em n tai sinh bi Chua Thanh Than (cac) em c song muon i. Nh c Kito Chua chung con.

Tat ca: Amen.

 

T Bo Ta Than va Tuyen Xng c Tin

Chu te: Anh ch em than men, la nhng bac lam cha me va ngi au (nhng) tre nho anh ch em em en sap lanh nhan b tch Ra Toi. Do long Chua yeu men, (cac) em se c s song mi bi nc va Chua Thanh Than. Anh ch em hay e tam giao duc (cac) em trong c Tin, e s song cua Chua khoi thiet thoi v anh hng toi loi, nhng ngay cang nay n trong (cac) em. Vay nen nh c Tin hng dan, anh ch em san sang am nhan bon phan ay, th anh ch em hay nh lai phep ra toi cua mnh ma t bo toi loi, tuyen xng c Tin vao Chua Kito nh Hoi Thanh tin; chnh trong c Tn nay ma (cac) em c ra toi.

Chu te: Anh ch em co t bo ma qu khong?

Cha me va ngi au: Tha t bo.

Chu te: Anh ch em co t bo moi viec cua ma qu khong?

Cha me va ngi au: Tha t bo.

Chu te: Anh ch em co t bo moi s sang trong cua ma qu khong?

Cha me va ngi au: Tha t bo.

Chu te: Anh ch em co tin knh Thien Chua la Cha toan nang, ang tao thanh tri at khong?

Cha me va ngi au: Tha tin.

Chu te: Anh ch em co tin knh c Giesu Kito, Con Mot Thien Chua, Chua chung ta, sinh bi c Trinh N Maria, a chu kho hnh va mai tang, a song lai t coi chet va ang ng ben hu Chua Cha khong?

Cha me va ngi au: Tha tin.

Chu te: Anh ch em co tin knh c Chua Thanh Than, tin Hoi Thanh Cong Giao, tin cac Thanh thong cong, tin phep tha toi, tin xac song lai va s song vnh cu khong?

Cha me va ngi au: Tha tin.

Chu te: o la c tin cua chung ta. o la c tin cua Hoi Thanh. Chung ta hanh dien tuyen xng c Tin ay, trong c Giesu Kito, Chua chung ta.

Tat ca: Amen.

 

Ra Toi

Chu te: (mi tng gia nh en gieng ra toi). Vay anh ch em co muon cho em T... c ra toi trong c Tin cua Hoi Thanh ma tat ca chung ta va tuyen xng khong?

Cha me va nhng ngi au: Tha muon.

 

Chu te:

T... Cha Ra Con,

Nhan Danh Chua Cha (o nc lan th nhat)

Va Chua Con (o nc lan th hai)

Va Chua Thanh Than (o nc lan th ba).

 

Xc Dau Thanh

Chu te: Thien Chua toan nang la Cha c Giesu Kito Chua chung ta a giai thoat (cac) con khoi toi va tai sinh (cac) con bi nc va Chua Thanh Than. Chnh ngi xc dau cu o cho (cac) con e sau khi nhap oan vi dan Ngi, (cac) con mai mai lam chi the cua c Kito la t te, tien tri va vng e en coi song i i.

Tat ca: Amen.

Sau o Chu Te thinh lang xc dau thanh S.C. tren nh au moi em.

 

Mac Ao Trang

Chu te: (Cac) con a tr nen tao vat mi va a mac lay Chua Kito. Chiec ao trang nay la dau ch tc v cua (cac) con. Nh li ch bao va gng lanh cua than nhan giup , (cac) con hay mang no tinh tuyen mai cho en coi trng sinh.

Tat ca: Amen.

 

Trao Nen Sang

Chu te cam nen Phuc Sinh va noi:

Hay nhan lay anh sang Chua Kito.

Moi gia nh mot ngi cham nen cua moi tre vao cay nen Phuc Sinh.

Chu te: Anh ch em than men, la nhng bac lam cha me va au, anh sang nay c trao pho cho anh ch em cham nom, tc la lo lang cho nhng em c Chua Kito soi sang, luon luon song nh con cai s sang va ben vng trong c tin. Nh o, khi Chua en, chung c ra nghinh on Ngi va toan the cac Thanh tren tri.

 

F. Ket Thuc Nghi Le

 

oc Kinh Lay Cha

Chu te:

Anh ch em than men, nh phep Ra Toi, cac em nay c tai sinh, cac em c goi va thc s la con Thien Chua. Trong phep Them Sc, cac em se c ay tran Chua Thanh Than. Cac em se tien ti ban th Chua tham d ban tiec cua le te Ngi, va gia Hoi Thanh, cac em se goi Thien Chua la Cha. Gi ay, nhan danh cac em va trong tinh than ngha t ma tat ca chung ta a c, chung ta cung nhau cau nguyen nh Chua Kito a day chung ta.

Moi ngi cung oc:

Lay Cha chung con tren tri, chung con nguyen Danh Cha ca sang, nc Cha tr en, Y Cha the hien di at cung nh tren tri. Xin Cha cho chung con hom nay lng thc hang ngay, va tha n chung con nh chung con cung tha ke co n chung con, xin ch e chung con sa chc cam do, nhng cu chung con cho khoi s d. Amen.

 

Ban Phep Lanh

Chu te: Thien Chua toan nang a nh Con Ngai sinh bi c Trinh N Maria ma lam cho cac ba me Cong Giao han hoan; v hy vong vao i song bat diet a bng len trong con cai. Xin Chua thng ban phuc lanh cho (cac) ba me nay. (Cac) ba ta n Chua v c Chua cho sinh con, xin cho (cac) ba cung vi con mnh cam ta Chua luon mai trong c Giesu Kito, Chua chung ta.

Tat ca: Amen.

Chu te: Xin Thien Chua toan nang la ang ban s song tran gian va Thien Quoc, ban phuc lanh cho (cac) ngi cha cua (nhng) tre nho nay. Xin cho (cac) ong cung vi ban mnh, tr thanh nhng ngi trc tien, dung li noi va gng lanh, lam chng ta c Tin cho con cai, trong c Giesu Kito, Chua chung ta.

Tat ca: Amen.

Chu te: Xin Thien Chua toan nang, ang a tai sinh chung ta trong i song vnh cu bi nc Chua Thanh Than, rong tay ban phuc lanh cho cac tn hu cua Ngi ay, e moi ni, moi luc, ho la phan t song ong cua dan Ngi. Xin ban bnh an cua Ngi cho tat ca nhng ngi co mat ni ay, trong c Giesu Kito, Chua chung ta.

Tat ca: Amen.

Chu te: Xin Thien Chua toan nang la Chua Cha X va Chua Con X va Chua Thanh Than X ban phuc lanh cho anh ch em.

Tat ca: Amen.

 


Back to Home Page