Nghi Thc Xc Dau Benh Nhan

(ngoai Thanh Le)

 

Nghi Thc M au

1. Linh muc mac pham phuc xng hp vit ac u thanh nay, roi tien en chao benh nhan va nhng ngi khac hien dien bang li sau ay:

Lm: Bnh an cua Chua cung anh ch em.

: AmenVa cung cha

at Mnh Thanh tren ban a don, moi ngi th lay Chua.

2. Sau o, Linh muc se tuy tien ray nc thanh tren benh nhan va can phong, va oc cong thc sau ay:

Lm: Xin cho nc thanh nay nhac nh b tch Ra Toi a lanh nhan va knh nh c Kito, ang a chu chet va song lai e cu chuoc chung ta.

3. Sau o, Linh muc noi vi cac ngi hien dien nhng li sau ay hoac nhng li tng t:

Lm: Anh ch em than men, chung ta cung nhau en ay v danh Chua Giesu Kito, ang a cho ngi au yeu c lanh manh. Chnh Ngai a chu au kho v phan roi chung ta. Ngai ang gia chung ta luc chung ta nhac lai li Thanh Giacobe tong o: "Ai trong anh em phai yeu liet, hay mi cac v thay mat Hoi Thanh, ho hay cau nguyen tren ngi ay, sau khi a xc dau nhan danh Chua. Va li khan cau do t long tin se cu ngi yeu liet, va Chua se cho bnh phuc; va neu ngi ay a pham toi, th cung se c tha" (Gc 5:14-15).

Chung ta hay pho thac ngi anh em cua chung ta ni n lanh va quyen nang Chua Giesu Kito, xin Chua lam cho bt au n, ban cho c lanh manh va c cu roi.

 

Giai Toi Va Nghi Thc Thong Hoi

4. Neu can th giai toi cho benh nhan; sau o tiep tuc nghi thc thong hoi:

Lm: Anh ch em, chung ta hay nhn nhan toi loi chung ta e xng ang tham d vao viec c hanh thanh nay.

Thinh lang giay lat, roi moi ngi oc Kinh Cao Mnh:

C: Toi thu nhan cung Thien Chua toan nang va cung anh ch em toi a pham toi nhieu trong t tng, li noi viec lam va nhng ieu thieu sot; loi tai toi, loi tai toi, loi tai toi moi ang.

V vay toi xin c Ba Maria tron i ong trinh, cac Thien Than, cac Thanh, va anh ch em khan cau cho toi ttrc toa Thien Chua, Chua chung ta.

Lm: Xin Thien Chua toan nang thng xot, tha toi va dan a chung ta en s song muon i.

: Amen.

 

Ban n ai Xa

B tch Giai toi hoac nghi thc sam hoi co the c ket thuc bang viec ban n ai Xa trong gi lam chung nh sau:

Lm: Cha Dung Quyen Toa Thanh a Uy Cho, Ban n ai Xa Va n Tha Th Moi Toi Loi Cho Con Nhan Danh Cha, Va

X Con, Va Thanh Than.

Bn: Amen.

 

Li Chua

5. Sau o, mot ngi hien dien hoac chnh Linh muc oc bai Thanh kinh ngan sau ay:

Lm: Chua cung anh ch em.

: Va cung Cha.

 

Mt. 8:5-10,13

Tin mng Chua Giesu Kito theo Thanh Mattheu:

Khi Chua Giesu va vao thanh Capharnaum, th mot ai oi trng en va van Ngai rang: "Lay Thay, toi co thang nho b benh bat toai nam nha, phai au n lam". Chua Giesu noi: "Ta se en cha no". Vien oi tha Ngai: "Lay Thay, toi chang ang rc Thay vao nha toi; song Thay ch phan mot li, thang nho nha toi lien c lanh manh..." Chua Giesu noi vi vien oi: "Ong hay i! Ong a tin sao th c vay".

o la Li Chua.

 

* Hoac: Mt. 11:25-30; Mc 2:1-12

Co the tuy nghi chia se Li Chua.

 

Li Nguyen Giao Dan

6. Co the oc Kinh sau ay vao luc nay hoac oc sau khi xc dau, hoac neu tien, cung co the oc vao ca hai luc. Linh muc co the tuy nghi rut ngan Kinh nay theo hoan canh:

Lm: Anh ch em than men, vi long tin tng, chung ta hay khiem ton cau xin Chua nghe li chung ta cau nguyen cho ngi anh ch em chung ta.

1) Lay Chua, nh viec xc Dau Thanh nay, xin Chua hay en va nang toi t Chua ay bang tnh thng yeu nhan t. Chung con nguyen xin Chua.

. Xin Chua nham li chung con (cau nao cung tha nh the).

2) Xin Chua giai thoat toi t Chua khoi moi ieu nguy hai. Chung con nguyen xin Chua.

3) Xin Chua lam cho toi t Chua c thuyen giam moi au n benh tat cua toi t Chua. Chung con nguyen xin Chua.

4) Xin Chua phu tr nhng ngi ang tan tuy san soc benh nhan. Chung con nguyen xin Chua.

5) Xin Chua giai thoat toi t Chua khoi toi loi va moi cam do. Chung con nguyen xin Chua.

6) Xin Chua ban sinh lc va sc khoe cho toi t Chua ma chung con at tay cau nguyen nhan danh Chua. Chung con nguyen xin Chua.

 

at Tay Tren Benh Nhan

7. Roi Linh muc thinh lang at tay tren au benh nhan.

 

Neu gap trng hp khan cap ma khong co san dau a c c Giam Muc lam phep vao th Nam Tuan Thanh, th c Linh muc nao cung c lam phep dau (dau thc vat), luc o Linh muc oc:

Lm: Chung ta dang li cau nguyen:

Lay Chua la Cha moi nguon an ui, Chua a muon nh Con Chua ma cha benh tat nhng ngi au yeu. Chung con nai xin Chua oai thng nham li chung con cau nguyen do long tin. Xin ban Thanh Than Chua, ang an ui t tri xuong tren chat dau nay ma Chua a thng cho cay xanh ti san xuat hau bo dng than xac, e nh phuc X lanh cua Chua, nhng ai c xc dau nay eu lanh nhan n ho vc than xac, linh hon va tam tr, khoi moi au n va benh hoan tat nguyen. Lay Chua, xin ban cho chung con dau thanh Chua a c chuc phuc nhan danh c Giesu Kito, Chua chung con, Ngi hang song va hien tr cung Chua muon i.

: Amen.

 

Kinh Nguyen Tan Tung

6. Neu dau a lam phep, th oc kinh ta n tren Dau Thanh nh sau:

Lm: Lay Chua Cha toan nang, chuc tung Chua la ang a sai Con Chua xuong tran gian v chung con, va v phan roi chung con.

: Chung con chuc tung Chua.

Lm: Lay Chua Con la Con Mot Thien Chua, chuc tung Chua la ang a muon cha lanh nhng tat nguyen cua chung con khi Chua xuong vi ban tnh loai ngi chung con.

: Chung con chuc tung Chua.

Lm: Lay Chua Thanh Than la ang An Ui, chuc tung Chua la ang luon dung than lc cua Chua ma cha lanh nhng benh tat cua chung con.

: Chung con chuc tung Chua.

Lm: Lay Chua, xin ban cho toi t Chua, khi c xc Dau Thanh nay vi long tin, c bo dng trong cn au n va c manh me trong cn benh tat. Nh c Kito Chua chung con.

: Amen.

 

Xc Dau

9. Linh muc lay Dau Benh Nhan (O.I.) xc tran va hai tay benh nhan, va ch oc mot lan:

Lm: (xc tran) Nh viec xc Dau Thanh nay va nh long t bi nhan hau Chua, xin Chua dung n Thanh Than ma giup con.

Bn: Amen.

Lm: (xc hai tay) Xin Chua giai thoat con khoi moi toi loi, va thng lam cho con thuyen giam.

Bn: Amen.

 

Li Nguyen Sau Khi Xc Dau

Lm: Chung ta dang li cau nguyen:

Lay Chua Giesu Kito la ang cu chuoc chung con, nh sc manh Chua Thanh Than, xin Chua cho ngi anh ch em chung con ang chu benh ay c bt au n va c lanh manh hon xac. Nh long t ai Chua, xin Chua tha th toi loi va ban cho c bnh phuc e phung s Chua. Chua la Thien Chua hang song hang tr muon i. Amen.

 

Rc Le

Lm: Gi ay chung ta hay cung nhau cau xin Thien Chua, nh Chua Giesu Kito Chua chung ta a day chung ta.

: Lay Cha chung con...

Linh muc nang Mnh Thanh len va oc:

Lm: ay Chien Thien Chua, ay ang xoa toi tran gian...

C: Lay Chua, con chang ang...

Trao Mnh Thanh cho benh nhan va oc:

Lm: Mnh Thanh Chua Kito.

Bn: Amen.

Rc le xong, gi thinh lang mot vai phut e cam n Chua.

 

Li Nguyen

Lm: Chung ta dang li cau nguyen:

Lay Chua, xin Mnh Thanh ma chung con va lanh nhan oi mi i song chung con. Nh Chua Thanh Than, xin cho sc song cua Chua ln len trong chung con, va gn gi chung con trung thanh vi Chua. Nh c Kito, Chua chung con.

C: Amen.

 

Phep Lanh Ket Thuc

Trc khi ban phep lanh, Linh muc cung benh nhan va than nhan oc kinh cau sau ay:

1) Xin Thien Chua Cha ban phuc lanh cho con.

: Amen. (cau nao cung tha nh vay).

2) Xin Con Thien Chua cha lanh con.

3) Xin Chua Thanh Than soi sang con.

4) Xin Chua gn gi than xac va cu o linh hon con.

5) Xin Chua soi sang tam hon con ti s song tren tri.

Lm: Va xin Thien Chua toan nang, la Cha, va Con X va Thanh Than ban phuc lanh cho tat ca anh ch em hien dien ni ay.

: Amen.

 

Kinh Cau Cho Ngi Hap Hoi (tuy y)

Lay Cha rat nhan t, Cha la ang thau suot moi long ngay. Cha luon tha th toi loi, va khong khi nao xua uoi ke xin n tha th, xin Cha oai thng en toi t Cha ang hap hoi, e khi a c xc Dau Thanh va c li cau nguyen do c Tin chung con phu giup, toi t Cha c nang xac hon, va khi c tha th toi loi, toi t Cha c n tnh yeu Chua lam cho nen vng manh.

Nh c Kito, ang nh chien thang s chet a danh cho chung con quyen tien vao coi i i. Ngi la ang hang song hang tr muon i. Amen.

 


Back to Home Page