Mot Vai Kinh Nguyen Thng oc

Trong Cac Gi Cau Nguyen

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

 


 

1. Dau Thanh Gia

 

Nhan danh Chua Cha va Chua Con va Chua Thanh Than.

Amen.

 

2. Kinh Truyen Tin

 

- c Chua Tri sai Thanh Thien Than truyen tin cho Rat Thanh c Ba Maria.

- Va Rat Thanh c Ba chu thai bi phep c Chua Thanh Than.

Knh mng Maria...

- Nay toi la toi t c Chua Tri.

- Toi xin vang li Thanh Thien Than truyen.

Knh mng Maria...

- Choc ay Ngoi Th Hai xuong the lam ngi.

- Va cung chung con.

Knh mng Maria...

- Lay Rat Thanh c Me Chua Tri xin cau cho chung con

- ang chu lay nhng s Chua Kito a ha.

Li nguyen: Lay Chua, chung con xin Chua ban n xuong trong linh hon chung con, la ke a nh li Thanh Thien Than truyen, ma biet that Chua Kito la con Chua, a xuong the lam ngi, th xin v cong n Con Chua chu nan chu chet tren cay thanh gia, cho chung con ngay khi song lai c en ni vinh hien. Cung v cong nghiep Chua Kito la Chua chung con. Amen.

 

3. Kinh Sang Soi

 

Cui xin Chua sang soi cho chung con c biet viec phai lam, cung khi lam xin Chua giup cho moi kinh, moi viec chung con, t khi s cho en hoan thanh, eu nh bi n Chua. Amen.

 

4. Kinh c Chua Thanh Than

 

Chung con lay n c Chua Thanh Than thieng lieng sang lang vo cung. Chung con xin c Chua Thanh Than xuong ay long chung con, la ke tin cay c Chua Tri, va ot la knh men c Chua Tri trong long chung con; chung con xin c Chua Tri cho c Chua Thanh Than xuong.

Tha: Sa lai moi s trong ngoai chung con.

Chung con cau xin cung c Chua Tri, xa a cho c Chua Thanh Than xuong, soi long day do cac Thanh Tong o, th ray chung con cung xin c Chua Tri cho c Chua Thanh Than lai xuong, yen ui day do chung con lam nhng viec lanh. V cong nghiep vo cung c Chua Giesu Kito la Chua chung con. Amen.

 

5. Kinh Lay Cha (Our Father)

 

Lay Cha chung con tren tri, chung con nguyen danh Cha ca sang, nc Cha tr en, y Cha the hien di at cung nh tren tri.

Xin Cha cho chung con hom nay lng thc hang ngay, va tha n chung con nh chung con cung tha ke co n chung con, xin ch e chung con sa chc cam do nhng cu chung con cho khoi s d. Amen.

 

6. Kinh Knh Mng (Hail Mary)

 

Knh mng Maria ay n phuc, c Chua Tri cung Ba, Ba co phuc la hn moi ngi n, va Giesu Con long Ba gom phuc la.

Thanh Maria c Me Chua Tri, cau cho chung con la ke co toi, khi nay va trong gi lam t. Amen.

 

7. Kinh Sang Danh (Glory be)

 

Sang danh c Chua Cha, va c Chua Con, va c Chua Thanh Than.

Nh a co trc vo cung, va bay gi, va hang co va i i chang cung. Amen.

 

8. Kinh Tin

 

Lay Chua, con tin that co mot c Chua Tri la ang thng phat vo cung. Con lai tin that c Chua Tri co  Ba Ngoi, ma Ngoi Th Hai a xuong the lam ngi, chu nan chu chet ma chuoc toi cho thien ha. Bay nhieu ieu ay cung cac ieu Hoi Thanh day, th con tin vng vang v Chua la ang thong minh va chan that vo cung a phan truyen cho Hoi Thanh. Amen.

 

9. Kinh Cay

 

Lay Chua, con trong cay vng vang, v cong nghiep c Chua Giesu, th Chua se ban cho con gi ao nen i nay, cho ngay sau c len Thien ang, xem thay mat c Chua Tri hng phuc i i, v Chua la ang phep tac va long lanh vo cung a phan ha s ay, chang co le nao sai c. Amen.

 

10. Kinh Men

 

Lay Chua, con knh men Chua het long het sc, tren het moi s, v Chua la ang tron tot tron lanh vo cung. Lai v Chua th con thng yeu ngi ta nh mnh con vay. Amen.

 

11. Kinh An Nan Toi

 

Lay Chua, Chua la ang tron tot tron lanh vo cung. Chua a dng nen con va cho Con Chua ra i chu nan chu chet v con, ma con a ca long phan nghch loi ngha cung Chua, th con lo buon, au n cung che ghet moi toi con tren het moi s. Con doc long cha cai va nh n Chua th con se lanh xa dp toi cung lam viec en toi cho xng. Amen.

 

12. Kinh Tin Knh

 

Toi tin knh c Chua Tri la Cha phep tac vo cung dng nen tri at. Toi tin knh c Chua Giesu Kito la Con mot c Chua Tri cung la Cha chung toi. Bi phep c Chua Thanh Than ma Ngi xuong thai sinh bi Ba Maria ong Trinh, chu nan i quan Phong-xi-o Phi-la-to, chu ong inh tren cay Thanh Gia, chet va tang xac, xuong nguc to tong. Ngay th ba bi trong ke chet song lai, len tri, ng ben hu c Chua Cha phep tac vo cung, ngay sau bi tri lai xuong phan xet ke song va ke chet. Toi tin knh c Chua Thanh Than. Toi tin co Hoi Thanh hang co khap the nay, cac Thanh thong cong. Toi tin phep tha toi. Toi tin xac loai ngi ngay sau song lai. Toi tin hang song vay. Amen.

 

13. Mi ieu Ran c Chua Tri

 

ao c Chua Tri co mi ieu ran:

Th nhat: Th phng mot c Chua Tri va knh men Ngi tren het moi s.

Th hai: Ch keu ten c Chua Tri vo c.

Th ba: Gi ngay Chua Nhat.

Th bon: Thao knh cha me.

Th nam: Ch giet ngi.

Th sau: Ch lam s dam duc.

Th bay: Ch lay cua ngi.

Th tam: Ch lam chng doi.

Th chn: Ch muon v chong ngi.

Th mi: Ch tham cua ngi.

Mi ieu ran ay tom ve hai nay ma ch: trc knh men mot c Chua Tri tren het moi s, sau la yeu ngi nh mnh ta vay. Amen.

 

14. Sau ieu Ran Hoi Thanh

 

Hoi Thanh co sau ieu ran:

Th nhat: Dang le ngay Chua Nhat cung cac ngay le buoc.

Th hai:Ch lam viec xac ngay Chua Nhat cung cac ngay le buoc.

Th ba: Xng toi trong mot nam t la mot lan.

Th bon: Chu mnh Thanh c Chua Giesu trong mua Phuc Sinh.

Th nam: Gi chay nhng ngay Hoi Thanh buoc.

Th sau: Kieng tht ngay th sau cung cac ngay khac Hoi Thanh day.

 

15. Bay Phep B Tch

 

ao c Chua Tri co bay phep B Tch:

Th nhat: La phep Ra Toi.

Th hai: La phep Them Sc.

Th ba: La phep Mnh Thanh Chua.

Th bon: La phep Giai Toi.

Th nam: La phep Xc Dau Thanh.

Th sau: La phep Truyen Chc Thanh.

Th bay: La phep Hon Phoi.

 

16. Cai Toi Bay Moi

 

Cai toi bay moi co bay c:

Th nhat: Khiem nhng, ch kieu ngao.

Th hai: Rong rai, ch ha tien.

Th ba: Gi mnh sach se, ch me dam duc.

Th bon: Hay nhn, ch hn gian.

Th nam: Kieng bt, ch me an uong.

Th sau: Yeu ngi, ch ghen ghet.

Th bay: Sieng nang viec c Chua Tri, ch lam bieng.

 

17. Mi Bon Moi

 

Thng ngi co mi bon moi:

- Thng xac bay moi:

Th nhat: Cho ke oi an.

Th hai: Cho ke khat uong.

Th ba: Cho ke rach ri an mac.

Th bon: Vieng ke liet cung ke tu rac.

Th nam: Cho khach o nha.

Th sau: Chuoc ke lam toi.

Th bay: Chon xac ke chet

- Thng linh hon bay moi:

Th nhat: Lay li lanh ma khuyen ngi.

Th hai: M day ke me muoi.

Th ba: Yen ui ke au lo.

Th bon: Ran bao ke co toi.

Th nam: Tha ke de ta.

Th sau: Nhn ke mat long ta.

Th bay: Cau cho ke song va ke chet.

 

18. Kinh Phuc That Tam Moi

 

Th nhat: Ai co long kho khan ay la phuc that, v nc c Chua Tri la cua mnh vay.

Th hai: Ai hien lanh ay la phuc that, v chng se c at c Chua Tri lam cua mnh vay.

Th ba: Ai khoc loc ay la phuc that, v chng se c yen ui vay.

Th bon: Ai khao khat nhan c tron lanh ay la phuc that, v chng se c no u vay.

Th nam: Ai thng xot ngi ay la phuc that, v chng se c thng xot vay.

Th sau: Ai gi long sach se ay la phuc that, v chng se c thay mat c Chua Tri vay.

Th bay: Ai lam cho ngi hoa thuan ay la phuc that, v chng se c goi la con c Chua Tri vay.

Th tam: Ai chu khon nan v ao ngay ay la phuc that, v chng nc c Chua Tri la cua mnh vay.

 

19. Kinh Cam n

 

Con cam n c Chua Tri la Chua long lanh vo cung, chang bo con, chang e con khong i i, ma lai sinh ra con, cho con c lam ngi, cung hang gn gi con, hang che ch con; lai cho Ngoi Hai xuong the lam ngi, chuoc toi chu chet tren cay Thanh Gia v con, lai cho con c ao thanh c Chua Tri, cung chu nhieu n nhieu phep Hoi Thanh na, va a cho con phan xac ngay hom nay (em nay) c moi s lanh; lai cu lay con keo phai chet ti an nan toi chang kp.

Vay cac Thanh tren nc Thien ang cam n c Chua tri the nao, th con cung hiep cung cac Thanh ma dang cho Chua, cung cam n nh vay. Amen.

 

20. Kinh Trong Cay

 

Chung con trong cay rat thanh c Me Chua Tri, xin ch che, ch bo li chung con nguyen, trong cn gian nan thieu thon. c N ong Trinh hien vinh sang lang, hang cha chung con cho khoi s d. Amen.

- Lay rat thanh Trai Tim c Chua Giesu.

+ Thng xot chung con.

- Lay Trai Tim cc thanh cc tnh rat thanh c Ba Maria.

+ Cau cho chung con.

- Lay Ong Thanh Giuse la ban thanh sach c Ba Maria tron i ong trinh.

+ Cau cho chung con.

 

21. Phep Lan Hat Man Coi

 

Nam S Vui

Th nhat th ngam: Thien Than truyen tin cho cho c Ba chu thai. Ta hay xin cho c khiem nhng.

Th hai th ngam: c Ba i vieng ba Thanh I-sa-ve. Ta hay xin cho c long yeu ngi.

Th ba th ngam: c Ba sinh c Chua Giesu ni hang a. Ta hay xin cho c long kho khan.

Th bon th ngam: c Ba dang c Chua Giesu trong en Thanh. Ta hay xin cho c vang li chu luy.

Th nam th ngam: c Ba tm c c Chua Giesu trong en Thanh. Ta hay xin cho c gi ngha cung Chua luon.

 

Nam S Thng

Th nhat th ngam: c Chua Giesu lo buon o mo hoi mau. Ta hay xin cho c an nan toi nen.

Th hai th ngam: c Chua Giesu chu anh on. Ta hay xin cho c ham mnh chu kho bang long.

Th ba th ngam: c Chua Giesu chu oi mao gai. Ta hay xin cho c chu moi s s nhuc bang long.

Th bon th ngam: c Chua Giesu vac cay thanh gia. Ta hay xin cho c vac thanh gia theo chan Chua.

Th nam th ngam: c Chua Giesu chu chet tren cay thanh gia. Ta hay xin ong inh xac tht vao thanh gia Chua.

 

Nam S Mng

Th nhat th ngam: c Chua Giesu song lai. Ta hay xin cho c song lai that ve phan linh hon.

Th hai th ngam: c Chua Giesu len tri. Ta hay xin cho c ai mo nhng s tren tri.

Th ba th ngam: c Chua Thanh Than hien xuong. Ta hay xin cho c ay day moi n c Chua Thanh Than.

Th bon th ngam: c Chua tri cho c Me len tri. Ta hay xin n chet lanh trong tay c Me.

Th nam th ngam: c Chua Tri thng c Me tren tri. Ta hay xin c Me phu ho cho ta c thng cung c Me tren Nc Thien ang.

 

Nam S Sang (Kinh do TC Gioan Phaolo II lap nen vao ngay 16/10/2002, li tha theo ban e ngh cua VietCatholic)

Th nhat th ngam: c Chua Giesu chu phep Ra tai song Gio-an. Ta hay xin cho c luon song ep long c Chua Tri.

Th hai th ngam: c Chua Giesu lam phep la hoa nc thanh ru tai tiec ci Ca-na. Ta hay xin cho c vng tin vao quyen nang cua c Chua Tri.

Th ba th ngam: c Chua Giesu rao giang Nc Tri va keu goi thong hoi an nan. Ta hay xin cho c n sa oi tam hon.

Th bon th ngam: c Chua Giesu Bien Hnh tren nui Tabor. Ta hay xin cho c luon luon lang nghe li Ngi.

Th nam th ngam: c Chua Giesu lap phep Thanh The. Ta hay xin cho c sieng nang rc Mnh Mau Thanh Chua.

 

22. Chau Thanh The

 

- Chua a ban banh bi tri cho nhan loai.

- Banh co u moi mui thm ngon.

Chung ta hay cau nguyen:

Lay Chua, Chua a e lai cho chung con b tch huyen dieu e ky niem cuoc kho nan Chua, chung con nai xin Chua cho chung con c sung knh mau nhiem Mnh Mau Thanh Chua, e chung con luon luon c hng nh hieu qua cua n cu chuoc. Chua la Thien Chua hang song hang tr cung c Chua Cha lam mot vi Chua Thanh Than muon i. Amen.

  

 


Back to Home Page