Ngay 24 thang 11

Le Thanh Anre Dung Lac, linh muc

va cac ban T ao Viet Nam

(Cac Li Nguyen Thanh Le va Phung Vu Li Chua)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Dan Le va Li Nguyen Giao Dan

Le Cac Thanh T ao Viet Nam (24/11/2004)

 

Dan Nhap Le

 

au Le: Anh Ch Em than men,

Cung vi Giao Hoi khap ni tren the gii, va ac biet hng ve Giao Hoi Viet Nam, chung ta mng knh trong the Le Cac Thanh T ao Viet Nam. Ho la nhng chng nhan Anh Hung ang c hng kien nhan thanh Chua tren tri. Chung ta hanh dien v co c Cac Ngai la to tien cua dan toc Viet Nam chung ta ang cau bau cho chung ta trc toa Thien Chua.

Gi ay, vi niem vui cua Ngay Le Mng Knh Cac Thanh T ao Viet Nam, cung vi ca oan, chung ta xng len bai ca nhap le sau ay:

 

(Bai Hat Nhap Le...)

 

Li Gii Thieu trc Bai oc I:

oan sach chung ta sap nghe co y an ui nhng tn hu trong thi b bach hai, nhng ngi cong chnh trong tay Chua, va ho khong con s hai trc nhng au kho, v co Chua cung ho. Nhng bat b, kho cc khong the lam lung lay niem tin cua ho vao Thien Chua.

 

Li Gii Thieu trc Bai oc II:

Trong Bai oc II, Thanh Phaolo nhac nh chung ta phai tin tng vao Thien Chua, v chung ta c nhan biet Thien Chua qua Giao Hoi. Ngi Do Thai oi hoi nhng phep la, ngi Hy lap tm kiem s khon ngoan, con nhng tn hu cua Chua Kito lai i tm va chap nhan s au kho cua Thap Gia.

 

Li Gii Thieu trc Bai Phuc Am:

Lam the nao e nen thanh? ng loi nen thanh c ch ve qua 8 moi Phuc That ma Chua Giesu a rao giang. La Con ng au kho ma Chua Giesu a ganh chu. Va chung ta, la nhng mon e cua Chua cung se khong s hai trc nhng hy sinh gian kho cua cuoc song Chng Nhan, v co Chua Thanh Than la ang Chua Cha a sai en vi chung ta va se giup chung ta noi trc vua quan va lam chng cho muon ngi.

 

Li Nguyen Giao Dan:

 

Linh muc: Anh Ch Em than men,

Cung hiep nhau, e mng knh thanh tr cua Giao Hoi Viet Nam c xay dng do cong oan ong ao cua Cac Thanh T ao Viet Nam. Qua li chuyen cau cua Cac Ngai, chung ta dang len Thien Chua nhng y nguyen cau sau ay:

 

1. Xin Chua giup chung ta biet chu toan i song cua mot ngi Kito hu, trong viec tuan gi cac gii ran cua Chua va Giao Hoi, e ngay sau chung ta cung c hp oan vi Cac Thanh T ao Viet Nam cua Chua trong nc vinh hien. Chung ta cung nguyen xin.

Xin Chua nham li chung con.

 

2. Xin cho Giao Hoi luon la hien the hoan hao cua c Kito, e cac dan toc nhn thay hnh anh kha ai cua c Kito trong nhiem the cua Giao Hoi hu hnh. Chung ta cung nguyen xin.

Xin Chua nham li chung con.

3. Xin cho chung ta biet hoc hoi nhng gng sang ni nhng v Thanh T ao Viet Nam, nhng ngi a o mau ao hy sinh e lam chng cho Chua, xin cho chung con biet song xng ang la nhng con chau cua cac Thanh T ao tren tri. Chung ta cung nguyen xin.

Xin Chua nham li chung con.

 

4. Xin cho nhng ai ang b bach hai v c tin hay ang phai song trong nhng hoan canh thieu t do ton giao c luon kien vng cho en cung. Cung xin cho cac linh muc tu s va toan the giao dan Viet Nam, luon co c moi thuan li trong viec lam chng cho c  Kito va luon hang say phuc vu moi ngi anh ch em, ac biet cho nhng ai ang phuc vu trong cac trai cui, cac trung tam benh AIDS, nhng vien Dng Lao, cac BenhVien... xin v nhng cong nghiep ma ho a hy sinh phuc vu luon c Chua chuc lanh va luon ban n bnh an. Chung ta cung nguyen xin.

Xin Chua nham li chung con.

 

Linh muc: Lay Chua, la niem vui, la niem hoan lac cua cac toi trung ang hng kien nhan thanh cua Chua. Qua n thanh tr lc cua Chua va li cau bau cua cac Thanh T ao Viet Nam tren Tri, ngay sau chung con se c hp tieng vi Cac Ngai ma ca tung Chua tren thien quoc. Chung con cau xin, nh c Kito, Chua chung con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page