Ngay 24 thang 11

Le Thanh Anre Dung Lac, linh muc

va cac ban T ao Viet Nam

(Cac Li Nguyen Thanh Le va Phung Vu Li Chua)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ca Nhap Le

 

(Gal 6,14; 1Cor 1,18)

Vinh d cua chung ta at ni Thap Gia Chua Kito. V tieng noi Thap Gia la sc manh cua Thien Chua ban cho chung ta.

 

Li Nguyen Nhap Le

 

Lay Chua la nguon mach moi tnh phu t. Chua a cho Thanh Anre Dung Lac va cac Ban T ao c trung thanh vi Thap Gia Con Chua a o mau ao ra. Nh li cac Ngai cau bau, xin cho chung con biet em tnh yeu Chua en cho moi anh ch em chung con, va song xng ang la con cai Chua. Nh c Giesu Kito, Con Chua, Chua chung con, la Thien Chua hang song hang tr cung Chua lam mot vi Chua Thanh Than muon i.

Amen.

 

Bai oc I

 

(2 Mcb 7,1.20-23.27b-29)

Ba me la ngi ang kham phuc, v ba can am chu ng nh niem trong cay ba at ni c Chua.

Li Chua trong sach Ma-ca-be quyen th hai.

Hoi ay, co bay anh em b bat cung vi ba me. Vua An-ti-o-kho cho lay roi va gan bo ma anh ho, e bat ho an tht heo la thc an luat Mo-se cam. Ba me la ngi rat mc xng ang cho ta kham phuc va knh can ghi nh. Ba thay bay ngi con trai phai chet noi trong co mot ngay, the ma ba van can am chu ng nh niem trong cay ba at ni c Chua. Ba dung tieng me e ma khuyen khch tng ngi mot, long ba ay tam tnh cao thng; li le cua ba tuy la cua mot ngi phu n, nhng lai soi suc mot ch kh nam nhi; ba noi vi cac con: "Me khong ro cac con a thanh hnh trong long me the nao. Khong phai me ban cho cac con than kh va s song. Cung khong phai me sap at cac phan c the cho moi ngi trong cac con. Chnh ang Tao Hoa can khon a nan uc nen loai ngi, va a sang tao nguon goc muon loai. Chnh Ngi do long thng xot, cung se tra lai cho cac con than kh va s song, bi v bay gi cac con trong Luat Le cua Ngi hn ban than mnh." Ba noi vi ngi con ut: "Con i, con hay thng me: chn thang cu mang, ba nam bu mm, me a nuoi nang day do con en ngan nay tuoi au. Me xin con hay nhn xem tri at va muon loai trong o, ma nhan biet rang Thien Chua a lam nen tat ca t h vo, va loai ngi cung c tao thanh nh vay. Con ng s ten ao phu nay; nhng hay to ra xng ang vi cac anh con, ma chap nhan cai chet, e en ngay Chua thng xot, Ngi se tra con va cac anh con cho me."

- o la li Chua.

- Ta n Chua.

 

Hoac : (Kn 3,1-9)

Thien Chua on nhan ho nh cua le toan thieu.

Li Chua trong sach Khon ngoan.

Linh hon ngi cong chnh trong tay Thien Chua va chang cc hnh nao ong ti c na. Bon ngu si coi ho nh a chet roi; khi ho ra i, chung cho la ho gap phai ieu vo phuc. Luc ho xa ri chung ta, chung tng la ho b tieu diet, nhng thc ra, ho ang hng an bnh. Ngi i ngh rang ho a b trng phat, nhng ho van cha chan hy vong c trng sinh bat t. Sau khi chu sa day oi chut, ho se c hng an hue ln lao. Qua the, Thien Chua a th thach ho va thay ho xng ang vi Ngi. Ngi a tinh luyen ho nh ngi ta luyen vang trong lo la, va on nhan ho nh cua le toan thieu. Khi en gi c Thien Chua vieng tham, ho se rc sang nh tia la ben nhanh khap rng say. Ho se xet x muon dan, va thong tr muon nc. Va c Chua se la vua cua ho en muon i. Nhng ai trong cay vao Ngi, se am tng s that; nhng ai trung thanh, se c Ngi yeu thng va cho gan Ngi, v Ngi ban an phuc va xot thng nhng ai Ngi tuyen chon.

- o la li Chua.

- Ta n Chua.

 

ap Ca

 

(Tv 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6) (. c.5)

Cau ap : Ai nghen ngao ra i gieo giong,

mua gat mai sau khap khi mng.

1. Khi Chua dan tu nhan Xi-on tr ve,

ta tng mnh nh gia giac m.

Vang vang ngoai mieng cau ci noi,

ron ra tren moi khuc nhac mng. (.)

2. Bay gi trong dan ngoai, ngi ta ban tan :

"Viec Chua lam cho ho, v ai thay !"

Viec Chua lam cho ta, oi v ai !

Ta thay mnh chan cha mot niem vui. (.)

3. Lay Chua, xin dan tu nhan chung con ve,

nh ma dan nc ve suoi can mien Nam.

Ai nghen ngao ra i gieo giong,

mua gat mai sau khap khi mng. (.)

4. Ho ra i, i ma nc n,

mang hat giong vai gieo;

luc tr ve, ve reo hn h,

vai nang ganh lua vang. (.)

 

Bai oc II

 

(Rm 8,31b-39)

Du s chet hay s song cung khong tach c chung ta ra khoi tnh yeu cua Thien Chua.

Li Chua trong th cua thanh Phao-lo tong o gi tn hu Ro-ma.

Tha anh em, co Thien Chua benh chung ta, ai con chong lai c chung ta? en nh chnh Con Mot, Thien Chua cung chang tha, nhng a trao nop v het thay chung ta. Mot khi a ban Ngi Con o, le nao Thien Chua lai chang rong ban tat ca cho chung ta? Ai se buoc toi nhng ngi Thien Chua a chon? Chang le Thien Chua, ang lam cho nen cong chnh? Ai se ket an ho? Chang le c Gie-su Ki-to, ang a chet, hn na, a song lai, va ang ng ben hu Thien Chua ma chuyen cau cho chung ta?

Ai co the tach chung ta ra khoi tnh yeu cua c Ki-to? Phai chang la gian truan, khon kho, oi rach, hiem nguy, bat b, gm giao? Nh co li chep: Chnh v Ngai ma moi ngay chung con b giet, b coi nh bay cu e sat sinh.

Nhng trong moi th thach ay, chung ta toan thang nh ang a yeu men chung ta. ung the, toi tin chac rang: cho dau la s chet hay s song, thien than hay ma vng quy lc, hien tai hay tng lai, hoac bat c sc manh nao, tri cao hay vc tham, hay bat c mot loai tho tao nao khac, khong co g tach c chung ta ra khoi tnh yeu cua Thien Chua the hien ni c Ki-to Gie-su, Chua chung ta.

- o la li Chua.

- Ta n Chua.

 

Hoac : (Kh 7,9-17)

Ho la nhng ngi a en sau khi trai qua cn th thach ln lao.

Li Chua trong sach Khai huyen cua thanh Gio-an tong o.

Toi la Gio-an, toi a thay: mot oan ngi that ong khong tai nao em noi, thuoc moi dan, moi chi toc, moi nc va moi ngon ng. Ho ng trc ngai va trc Con Chien, mnh mac ao trang, tay cam nhanh la thien tue. Ho ln tieng tung ho: "Chnh Thien Chua chung ta, ang ng tren ngai, va chnh Con Chien a cu o chung ta." Tat ca cac thien than eu ng chung quanh ngai, chung quanh cac Ky Muc va bon Con Vat. Ho eu sap mat xuong, phu phuc trc ngai va th lay Thien Chua ma tung ho rang: "A-men! Xin knh dang Thien Chua chung ta li chuc tung va vinh quang, s khon ngoan va li ta n, danh d, uy quyen va sc manh,en muon thu muon i! A-men !"

Mot trong cac Ky Muc len tieng hoi toi: "Nhng ngi mac ao trang kia la ai vay? Ho t au en?" Toi tra li: "Tha Ngai, Ngai biet o." V ay bao toi: "Ho la nhng ngi a en, sau khi trai qua cn th thach ln lao. Ho a giat sach va tay trang ao mnh trong mau Con Chien. V the, ho c chau trc ngai Thien Chua, em ngay th phng trong en Th cua Ngi; ang ng tren ngai se cang leu cua Ngi cho ho tru an. Ho se khong con phai oi, phai khat, khong con b anh nang mat tri thieu ot va kh nong hanh ha na. V Con Chien ang ng gia ngai se chan dat va dan a ho ti nguon nc trng sinh. Va Thien Chua se lau sach nc mat ho."

- o la li Chua.

- Ta n Chua.

 

Hoac : (1Cor 1,17-25)

"V tieng noi cua Thap Gia la sc manh cua Thien Chua ban cho chung ta"

Li Chua trong th th nhat cua Thanh Phaolo Tong o gi tn hu Corinto.

Anh ch em than men,

c Kito khong sai toi i ra toi, ma la i rao giang Tin Mng, khong phai bang li noi khon kheo, keo Thap Gia cua c Kito ra h khong. V chng li rao giang ve Thap Gia la s ien ro vi nhng ke h mat; nhng oi vi nhng ngi c cu o la chung ta, th ieu o la sc manh cua Thien Chua. V nh a chep rang: "Ta se pha huy s khon ngoan cua nhng ke khon ngoan, se che bo s thong thai cua nhng ke thong sang". Ngi khon ngoan au? Ngi ly s i nay au? Nao Thien Chua chang lam cho s khon ngoan cua the gian tr thanh ngu dai sao? V khi the gian t phu la khon, khong theo s khon ngoan cua Thien Chua ma nhan biet Ngi, th Thien Chua a muon dung s ien ro cua li rao giang e cu o nhng ke tin. V chng, nhng ngi Do Thai oi hoi nhng dau la, nhng ngi Hy Lap tm kiem s khon ngoan, con chung toi, chung toi lai rao giang Chua Kito chu ong inh tren Thap Gia, mot c vap pham cua ngi Do Thai, mot s ien ro oi vi nhng ngi ngoai hay Hy Lap, th Ngai la Chua Kito, quyen nang cua Thien Chua, va khon ngoan cua Thien Chua. V s ien dai cua Thien Chua th vt han s manh me cua loai ngi.

- o la Li Chua

- Ta n Chua.

 

Tung ho Tin Mng

(Mt 5,10)

Alleluia, Alleluia.

Phuc thay ai b bach hai v song cong chnh, v Nc Tri la cua ho.

Alleluia.

 

Hoac : (1Pet 4,14)

Alleluia, Alleluia.

Neu anh ch em b x nhuc v danh Chua Kito, th phuc cho anh ch em. V Thanh Than Chua ng tren anh ch em.

Alleluia.

 

 

Phuc Am

 

(Lc 9,23-26)

Ai lieu mat mang song mnh v toi, th se cu c mang song ay.

Tin Mng Chua Gie-su Ki-to theo thanh Lu-ca.

Khi ay, c Gie-su noi vi moi ngi rang : "Ai muon theo toi, phai t bo chnh mnh, vac thap gia mnh hang ngay ma theo. Qua vay, ai muon cu mang song mnh, th se mat; con ai lieu mat mang song mnh v toi, th se cu c mang song ay. V ngi nao c ca the gii ma phai anh mat chnh mnh hay la thiet than, th nao co li g? Ai xau ho v toi va nhng li cua toi, th Con Ngi cung se xau ho v ke ay, khi Ngi ng en trong vinh quang cua mnh, cua Chua Cha va cac thanh thien than."

- o la Li Chua.

- Lay Chua Kito, ngi khen Chua.

 

Hoac : (Ga 17,11b-19)

The gian a ghet ho.

Tin Mng Chua Gie-su Ki-to theo thanh Gio-an.

Khi ay, c Gie-su ngc mat len tri va cau nguyen rang : "Lay Cha ch thanh, xin gn gi cac mon e trong danh Cha ma Cha a ban cho con, e ho nen mot nh chung ta. Khi con vi ho, con a gn gi ho trong danh Cha ma Cha a ban cho con. Con a canh gi, va khong mot ai trong ho phai h mat, tr a con h hong, e ng nghiem li Kinh Thanh. Bay gi, con en cung Cha, va con noi nhng ieu nay luc con the gian, e ho c hng tron ven niem vui cua con. Con a truyen lai cho ho li cua Cha, va the gian a ghet ho, v ho khong thuoc ve the gian, cung nh con ay khong thuoc ve the gian. Con khong xin Cha cat ho khoi the gian, nhng xin Cha gn gi ho khoi ac than. Ho khong thuoc ve the gian cung nh con ay khong thuoc ve the gian. Xin Cha lay s that ma thanh hien ho. Li Cha la s that. Nh Cha a sai con en the gian, th con cung sai ho en the gian. V ho, con xin thanh hien chnh mnh con, e nh s that, ho cung c thanh hien.

- o la Li Chua.

- Lay Chua Kito, ngi khen Chua.

 

Hoac : (Mt 10,17-22)

"Cac con se b ieu en nha cam quyen va vua chua v Thay, e lam chng cho ho va cho dan ngoai biet"

Bai trch Phuc Am theo Thanh Mattheu.

Khi ay, Chua Giesu phan cung cac tong o rang: "Cac con hay coi chng ngi i, v ho se nop cac con cho cong ngh, va se anh ap cac con ni hoi ng cua ho. Cac con se b ieu en nha cam quyen va vua chua v Thay, e lam chng cho ho va cho dan ngoai c biet. Nhng khi ngi ta bat nop cac con, th cac con ng lo ngh phai noi g; v chng khong phai chnh cac con noi, nhng la Thanh Than cua Cha cac con noi trong cac con. Anh se nop em, cha se nop con, con cai se chong lai cha me va lam cho cha me phai chet. V danh Thay, cac con se b moi ngi ghen ghet; nhng ai ben o en cung, ke ay se c cu o".

- o la Li Chua.

- Lay Chua Kito, ngi khen Chua.

 

Li Nguyen tren Le Vat

 

Lay Cha ch thanh xin oai thng nhan cac le vat chung con dang len Chua khi knh nh cuoc t nan cua cac Thanh T ao Viet Nam. Xin cho chung con c trung thanh vi Chua trong moi nghch canh cuoc i, va nen hien te song ong ep long Chua. Nh c Kito, Chua chung con.

Amen.

 

Ca Hiep Le

 

(Mt 5,10)

Phuc cho nhng ai b bach hai v le cong chnh, v Nc Tri la cua ho.

 

Li Nguyen Hiep Le

 

Lay Chua, chung con a c nuoi dng bi cung mot banh thieng trong ngay mng knh cac Thanh T ao Viet Nam. Xin cho chung con c hiep nhat vi nhau trong tnh yeu Chua, va ang nhan lanh phan thng muon i danh cho nhng ai biet kien tr trong gian lao th thach. Nh c Kito, Chua chung con.

Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page