Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

Tổng Giám Mục Chính Tòa Tổng Giáo Phận Sàigòn

 

Khẩu Hiệu : "Chúa Là Nguồn Vui Của Con"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

11/11/1944

Sinh

Tại Ðà Lạt

17/12/1970

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

26/03/1999

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

20/05/1999

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Mỹ Tho, Việt Nam

28/09/2013

Ðược bổ nhiệm

Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Sàigòn, Việt Nam

22/03/2014

Kế nhiệm

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn, Việt Nam

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức TGM Bùi Văn Ðọc làm thành viên Bộ truyền giáo

ÐTC trao dây Pallium cho Ðức Cha Bùi Văn Ðọc và 23 Tổng Giám Mục chính tòa

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc tới Roma lãnh Pallium

Bài giảng Thánh lễ tạ ơn của Ðức Tân Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc chính thức nhận chức Tổng giám mục Saigòn

Tân Tổng giám mục Chính toà Tổng Giáo Phận Sàigòn

ÐTGM Bùi Văn Ðọc chủ tế Thánh lễ bế mạc Năm Ðức Tin 2012 2013

Thư HÐGM VN chúc mừng Tân Tổng giám mục Phó của Tổng giáo phận Sàigòn

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tân Tổng Giám mục Phó Tổng giáo phận Sàigòn

ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc làm Tổng Giám Mục Phó Sàigòn

Ðôi dòng tiểu sử Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

Tường thuật Thánh Lễ Phong Chức Giám Mục của Ðức Cha Bùi Văn Ðọc

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page