Thánh Lễ tiễn biệt

Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

tại Roma

 

 

Thánh Lễ tiễn biệt Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc tại Roma.


Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giáo phận Nha Trang, đã diễn giảng bài Tin Mừng về các mối phúc thật, và kể lại rằng khi viếng mộ Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, tại Nhà thờ Ðức Mẹ Scala. Ðức Tổng đã mệt nhiều, nhưng ngài vẫn ngồi đó, cầu nguyện và lần hạt... Ðức Tổng Giám Mục Phaolô vẫn quyết tâm chu toàn chủ tế thánh lễ tại Ðền Thờ Thánh Phaolô như đã được giao phó. Và khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, với lời chúc mọi người ra đi bình an, Ðức Tổng Giám Mục đã ra đi sau đó trong an bình, không chào một ai.


Vatican (Vat. 11-03-2018) - Lúc 5 giờ chiều ngày 10 tháng 3 năm 2018, Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tiễn biệt Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc mới qua đời đột ngột trong đêm 6 tháng 3 năm 2018 tại Roma.

Ðồng tế với Ðức Hồng Y tại Nhà nguyện Cung nguyện của Kinh Sĩ Ðoàn trong Ðền thờ thánh Phêrô còn có 32 Giám Mục Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Paul Gallagher, ngoại trưởng Tòa Thánh và khoảng 100 Linh Mục Việt Nam, trước sự hiện diện của hàng trăm nữ tu, chủng sinh và hơn 100 giáo dân. Nhiều người phải tham dự thánh lễ từ bên ngoài vì nhà nguyện không đủ chỗ.

Trước bàn thờ có di ảnh của Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô, vì chưa thể đưa di hài ngài ra khỏi bệnh viện.

Trong lời chào đầu thánh lễ, Ðức Hồng Y Parolin đã chia buồn với cộng đoàn Giáo Hội Việt Nam, trong và ngoài nước, đồng thời ngài cũng nhận định rằng "đối với một Giám Mục, được chết ở Roma nơi có mộ của hai thánh Tông Ðồ Phêrô Phaolô, thực là một hồng ân của Chúa".

Bài giảng thánh lễ

Trong bài giảng ứng khẩu trong thánh lễ, Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giáo phận Nha Trang, đã diễn giảng bài Tin Mừng về các mối phúc thật, và kể lại chứng tá sống niềm tin của Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, người mà ngài đã quen biết từ gần 70 năm nay, khi còn nhỏ ở Ðà Lạt.

Ðức Cha Giuse Minh đã nêu bật 3 chứng tá của Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô: sống niềm vui của Tin Mừng, chiêm niệm và cầu nguyện, sau cùng là tinh thần truyền giáo. Ðức Cha kể lại ngày 26 tháng 3 năm 1999, hồi Ðức Cha Phêrô Nhơn làm Giám Mục Ðà Lạt, Cha Bùi Văn Ðọc làm Tổng đại diện giáo phận, và ngài làm cha sở nhà thờ chính tòa Ðà lạt. Chiều hôm đó công bố tin Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm Cha Ðọc làm Giám Mục chính tòa Mỹ Tho. Cha Minh đã sang chia sẻ với Cha Ðọc và trao đổi về chọn khẩu hiệu Giám Mục, Ðức Cha Ðọc đi đến quyết định chọn khẩu hiệu "Chúa là niềm vui của con!", và quả thực từ nhỏ và sau đó, Ðức Cha Ðọc vẫn luôn sống khẩu hiệu đó, sống niềm vui và chia sẻ niềm vui ấy cho tha nhân.

Ðức Cha Ðọc cũng là người chiêm niệm và cầu nguyện. Ðức Cha Võ Ðức Minh đã gợi lại những nét đặc biệt về điểm này trong cuộc sống của Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolo, đặc biệt trong ngày cuối cùng, 6 tháng 3 năm 2018, khi viếng mộ Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, tại Nhà thờ Ðức Mẹ Scala. Ðức Tổng đã mệt nhiều, nhưng ngài vẫn ngồi đó, cầu nguyện và lần hạt.

Ðức Cha Minh đã bàn với Ðức Hồng Y Phêrô Nhơn và đề nghị với Ðức Tổng Giám Mục Phaolô xem nếu muốn thì có thể chọn một Ðức Cha khác chủ sự thánh lễ thay tại Ðền Thờ thánh Phaolô ngoại thành, nhưng Ðức Tổng Giám Mục Phaolô vẫn quyết tâm chu toàn công tác đã được giao phó. Và khi ban phép lành kết thúc thánh lễ, với lời chúc mọi người ra đi bình an, Ðức Tổng Giám Mục đã ra đi sau đó trong an bình, không chào một ai.

Sau cùng, là tinh thần truyền giáo của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô, ngài sống tinh thần của thánh bổn mạng, ra đi, tìm đến với mọi người, những ngừơi không biết Chúa và cả những người chống đối Giáo Hội, với ý hướng trao tặng niềm vui Tin Mừng của Chúa Giêsu cho họ.

Lời cám ơn

Cuối thánh lễ, Ðức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Huế, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã đại diện mọi người cám ơn Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã chia buồn và nhận lời đến chủ sự thánh lễ tiễn biệt Ðức Tổng Giám Mục Phaolô, cám ơn Ðức Tổng Giám Mục Gallagher ngoại trưởng của Tòa Thánh đã đến đồng tế thánh lễ. Sự hiện diện của hai vị nói lên lòng ưu ái và quan tâm của Tòa thánh đối với Giáo Hội Việt Nam.

Ðức Tổng Giám Mục Chủ tịch cũng cám ơn anh chị em trong Hội liên tu sĩ Roma, cũng như các anh chị em đã góp phần tổ chức thánh lễ và các công việc khác trong dịp các Giám Mục về Roma thăm Tòa Thánh. Ngài cũng đặc biệt cám ơn Ông đại sứ và sứ quán Việt Nam tại Roma đã chia buồn và giúp đỡ đặc biệt trong các thủ tục giúp hồi hương linh cữu của Ðức Cố Tổng Giám Mục và ngài xin Ông Ðại sứ chuyển lời cám ơn đến Ban tôn giáo và chính phủ Việt Nam đã chỉ thị các cơ quan liên hệ tạo điều kiện cho việc tổ chức lễ an táng Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô.

Sau cùng Ðức Cha Chủ tịch cũng loan báo: nếu không có gì ngăn trở vào phút chót, ngày thứ ba, 13 tháng 3 năm 2018 tới đây, linh cữu Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô sẽ được đưa về Việt Nam và lễ an táng sẽ được cử hành lúc 8 giờ sáng ngày thứ bẩy 17 tháng 3 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Sàigòn.

Thánh lễ tiễn đưa Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc kéo dài 1 tiếng đồng hồ.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page