Lễ giỗ 100 ngày

Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

 

 

Lễ giỗ 100 ngày Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Lễ giỗ 100 ngày Ðức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Sàigòn (WHÐ 17-06-2018) -- "Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt" (Ga 12, 24). Câu Tin Mừng này chính là chủ đề bài giảng của Ðức Giám mục (ÐGM) Luy Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ giỗ 100 ngày Ðức cố Tổng Giám mục (TGM) Phaolô Bùi Văn Ðọc - được cử hành vào lúc 6g ngày 15 tháng 06 năm 2018 trong nhà nguyện cổ tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn, nơi có phần mộ của Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Ðọc.

Thánh lễ do Ðức Giám Quản Tổng Giáo Phận Sài Gòn Giuse Ðỗ Mạnh Hùng chủ tế. Ðồng tế với ngài có Ðức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Ðức Giám Mục Tôma Vũ Ðình Hiệu, Ðức Giám Mục Giuse Nguyễn Văn Yến, Ðức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, Cha Tổng Ðại diện Inhaxio Hồ Văn Xuân và khoảng 90 linh mục. Tham dự Thánh lễ có đại diện tu sĩ, chủng sinh và giáo dân trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn cùng gia đình linh tông, huyết tộc của Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô.

Khởi sự Thánh lễ, sau khi các Ðức Giám Mục niệm hương trước di ảnh Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô, Ðức Giám Quản Giuse Ðỗ Mạnh Hùng đã nêu lên mục đích và ý nghĩa của Thánh lễ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ hình ảnh hạt lúa mì đầu tiên đã tự hủy để sinh ra Hội Thánh - là chính Ngôi Lời Thiên Chúa, Ðức Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn đã dẫn dắt cộng đoàn đến với hành trình tự hủy của Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô. Ðức cha đã tóm tắt những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô để làm nổi bật tinh thần từ bỏ ý riêng và "Xin Vâng" ý Chúa của Ðức Tổng. Và khi đúc kết: Yêu là chết đi cho bản thân cùng với ý riêng mình hầu có thể sống cho Thiên Chúa và tha nhân, Ðức Giám Mục Luy đã mời gọi cộng đoàn noi theo cách sống tự hiến này.

Cuối Thánh lễ, Ðức Giám Quản Giuse Ðỗ Mạnh Hùng đã đại diện gia đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn cám ơn mọi người. Ngài cũng cám ơn dân Chúa trong Tổng Giáo Phận Sài Gòn đã cộng tác với ngài và Ðức Giám Mục Luy để tiếp tục thực hiện những chương trình mà Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô đã đề ra. Ngài nói về bộ sách "Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày" như là một trong những phương thế giúp dân Chúa trong Tổng Giáo Phận thực hiện đường hường mục vụ của Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 7g. Mọi người ra về với hình ảnh thân thương của một vị Cha chung luôn xin vâng ý Chúa để chấp nhận "chết đi như hạt lúa mì".

 

Nguồn: Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page