Thông báo:

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

đã được Chúa gọi về

sáng 07 tháng 03 năm 2018 tại Roma

 

 

Thông báo: Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đã được Chúa gọi về sáng 07 tháng 03 năm 2018 tại Roma.


Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn Thông Báo : R.I.P - Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đã về với Chúa.


Sàigòn (TGP Saigon 07-03-2018) - Tòa Tổng Giám Mục Sàigòn Thông báo: Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đã được Chúa gọi về sáng 07 tháng 03 năm 2018 tại Roma với nội dung như sau:

 

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

Thông Báo : R.I.P - Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc đã về với Chúa

 

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo Phận.

Ðức Tổng Giám Mục Phaolô đã an nghỉ trong Chúa tại Roma vào sáng sớm nay sau khi bị đột quỵ và được cấp cứu tại bệnh viện San Camillo từ lúc 22g15 ngày 6 tháng 3 năm 2018 giờ Roma, tức 4g15 sáng ngày 7 tháng 3 năm 2018 giờ Việt Nam.

Xin quý cha và các cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô. Từ hôm nay, trong phần chuyển cầu của Kinh Nguyện Thánh Thể, xin quý cha chỉ nêu tên các giám mục phụ tá.

Việc tổ chức tang lễ và chương trinh chi tiết sẽ được thông báo sau.

 

Vài nét tiểu sử của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc:

- Sinh ngày 11.11.1944 tại Ðà Lạt

- Thụ phong Linh mục : 17.12.1970 tại Ðà Lạt

- Tấn phong Giám mục : 20.05.1999 tại Ðà Lạt

- Tổng Giám Mục Phó : 28.09.2013

- Tổng Giám Mục Sàigòn : 22.03.2014

 

Kính báo,

Phêrô Kiều Công Tùng

Chưởng Ấn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page