Các Giám Mục Việt Nam

đồng tế thánh lễ với Ðức Thánh Cha

cầu nguyện cho Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc

 

Các Giám Mục Việt Nam đồng tế thánh lễ với Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Các Giám Mục Việt Nam đồng tế thánh lễ với Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.


Vatican (Vat. 8-03-2018) - Lúc 7 giờ sáng 8 tháng 3 năm 2018, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ đồng tế với 32 Giám Mục Việt Nam tại nguyện đường Nhà Trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican.

Trong thánh lễ Ðức Thánh Cha không giảng, nhưng mọi người đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc.

Theo dự kiến, Lễ cầu hồn cho Ðức Cố Tổng Giám Mục có thể sẽ được Ðức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, chủ sự tại nhà nguyện Ngai Tòa (Cattedra) cùng với các Giám Mục và Linh Mục Việt Nam trong Ðền Thờ Thánh Phêrô lúc 5 giờ chiều thứ bẩy, 10 tháng 3 năm 2018, nơi các Giám Mục Việt Nam đã cử hành thánh lễ đầu tiên sáng ngày 3 tháng 3 năm 2018 trong tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh.

Cho đến lúc này, người ta chưa rõ linh cữu của Ðức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc có hiện diện trong thánh lễ như các Giám Mục Việt Nam mong muốn hay không. Trong khi đó, thủ tục đang được tiến hành để đưa linh cữu của ngài về Việt Nam an táng.

Mặt khác, sáng 8 tháng 3 năm 2018, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã chia thành 3 nhóm để thăm một số cơ quan Tòa Thánh:

- Nhóm thứ I do Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm trưởng đoàn thăm Bộ Truyền Thông và Hội đồng đối thoại liên tôn.

- Nhóm thứ II (lẽ ra do Ðức cố Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Ðọc, Tổng Giám Mục Sàigòn hướng dẫn) thăm Bộ giáo sĩ, Bộ giáo lý đức tin và Bộ giáo dục Công Giáo.

- Nhóm thứ III do Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Huế, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, hướng dẫn thăm Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, Bộ các dòng tu, và Bộ Giáo dân và Gia đình.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page