Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản

Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên

 

Khẩu Hiệu : "Vinh Dự Của Tôi Là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

07/04/1955

Sinh

Tại Quảng Nam, Ðà Nẵng, (gốc Thái Bình)

16/01/1992

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận Long Xuyên

5/04/2014

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

29/05/2014

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

25/08/2017

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

 

Thư chúc mừng Ðức cha Giuse Trần Văn Toản của Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh

Ðôi Nét về Giáo Phận Long Xuyên

ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám Mục Phó Long Xuyên

ÐTC bổ nhiệm Ðức cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên

Thư hiệp thông của Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu nhân dịp ÐTC bổ nhiệm tân Giám Mục Phó Long Xuyên

Thánh Lễ Tạ Ơn Giám Mục của Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản Tạ ơn và Sứ vụ

Lễ phong chức tân giám mục phụ tá Long Xuyên Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản

Lễ Truyền Chức Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Long Xuyên Giuse Trần Văn Toản

Phỏng vấn Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản tân Giám Mục Phụ tá Long Xuyên

Nguyên tắc thần học nghĩa vụ và quyền lợi của Giám Mục Phụ Tá

Thư Ðức Cha Trần Xuân Tiếu thông báo Tân Giám Mục Phụ Tá Trần Văn Toản

Thư của Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản gửi Gia Ðình CCS Long Xuyên

Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản tân Giám Mục Phụ Tá Long Xuyên

TGM Long Xuyên thông báo ÐTC bổ nhiệm Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản

ÐTC bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản làm Tân Giám mục phụ tá Long Xuyên

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page