Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản

tân Giám Mục Phụ Tá Long Xuyên

 

Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản, tân Giám Mục Phụ Tá Long Xuyên.

Vatican (SD 5-04-2014) - Trưa ngày 5 tháng 4 năm 2014, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám đốc Trung Tâm mục vụ Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam, làm tân Giám Mục phụ tá của giáo phận này, và chỉ định cho ngài hiệu tòa Acalisso.


Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám đốc Trung Tâm mục vụ Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam, làm tân Giám Mục phụ tá của giáo phận này, và chỉ định cho ngài hiệu tòa Acalisso.


Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại tỉnh Quảng Nam, Giáo Phận Ðà Nẵng. Song thân ngài gốc giáo phận Thái Bình, Bắc Việt. Theo học tại tiểu chủng viện Long Xuyên từ 1966 đến 1974, rồi tại Ðại chủng viện ở địa phương từ 1974 đến 1981. Thầy Giuse Toản đã phục vụ 11 năm trong giáo xứ Môi Khôi, Thạnh Quới, Giáo Phận Long Xuyên, trong khi chờ đợi Nhà Nước cho phép chịu chức Linh Mục.

Thầy thụ phong Linh Mục ngày 16 tháng 1 năm 1992, thuộc giáo phận Long Xuyên.

Sau đó cha đã lần lượt đảm nhận các trách vụ sau đây:

- từ 1992 đến 1999: Phó Xứ Môi Khôi, Láng Sen, hạt Vĩnh Thạnh.

- từ 2000 đến 2005: theo học tại Ðại học De La Salle, Manila, Philippines và đậu tiến sĩ về giáo dục.

- từ năm 2006: cha làm Giám đốc Trung tâm mục vụ và phối hợp các hoạt động mục vụ và truyền giáo, Giám đốc tiểu chủng viện thánh Têrêsa, giảng dạy môn Truyền Giáo học tại Ðại chủng viện liên giáo phận Cần Thơ.

Trong nhiệm vụ mới, Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản sẽ phụ giúp Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, 69 tuổi (1945), từ 11 năm nay là Giám Mục chính tòa Long Xuyên, sau 4 năm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại giáo phận này.

Theo niên giám năm 2013 của Tòa Thánh, Giáo Phận Long Xuyên hiện có 224,157 tín hữu Công Giáo trên tổng số 4 triệu 783 ngàn dân cư, và có 135 giáo xứ, 56 họ lẻ, 222 linh mục giáo phận và 19 linh mục dòng, 97 đại chủng sinh, 61 tu huynh và 345 nữ tu. (SD 5-4-2014)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page