Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản

làm Giám Mục Phó Long Xuyên

và Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

làm Tân Giám Mục Phụ Tá Sàigòn

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám Mục Phó Long Xuyên và Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Tân Giám Mục Phụ Tá Sàigòn.

Vatican (Rei 25-08-2017) - Hôm 25 tháng 8 năm 2017, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha đã bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám Mục Phó với quyền kế vị của Giáo Phận Long Xuyên.

Ðức Cha Giuse Toản, năm nay 62 tuổi, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại tỉnh Quảng Nam, Giáo Phận Ðà Nẵng, song thân ngài gốc giáo phận Thái Bình di cư vào đây. Cách đây 3 năm, ngày 5 tháng 4 năm 2014, trong khi làm Giám Ðốc Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Phận Long Xuyên, ngài được Ðức Thánh Cha Bổ nhiệm làm Giám Mục hiệu tòa Acalisso, Phụ Tá giáo phận Long Xuyên.

Với bổ nhiệm mới, Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản sẽ đương nhiên kế nhiệm Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu (1945) khi ngài từ nhiệm.

Tân Giám Mục Phụ Tá Sàigòn

Mặt khác, Ðức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Văn phòng Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, làm Giám Mục Phụ tá Tổng Giáo Phận Sàigòn.

Ðức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, năm nay 57 tuổi, sinh ngày 6 tháng 4 năm 1960 tại Quảng Nam, Ðà Nẵng, nhưng thuộc Tổng Giáo phận Sàigòn.

Cha Louis Tuấn thụ phong Linh mục năm 1999 và làm Phó xứ Giáo Xứ Phú Nhuận, rồi du học Roma tại Giáo Hoàng Học Viện Gioan Phaolô 2 về gia đình, từ 2001 đến 2007, và đậu tiến sĩ tại đây.

Về nước, Cha Louis Tuấn làm Phó Giám Ðốc Trung Tâm Mục vụ của giáo phận, và làm thư ký của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam cho giáo tỉnh Sàigòn, Giám đốc Ủy ban về gia đình của giáo phận. Từ 3 năm nay, cha làm Giám Ðốc Văn phòng Tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. (Rei 25-8-2017)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page