Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm

Ðức cha Giuse Trần Văn Toản

làm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên.


Ðức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Ðức cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên.


Roma (WHÐ 25-08-2017) - Hôm thứ Sáu 25 tháng 08 năm 2017, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám mục Phó cho giáo phận Long Xuyên như sau:

"Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên, Việt Nam" (Nguồn: http://press.vatican.va).

* * *

Ðức cha Giuse Trần Văn Toản hiện đang là Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên, hiệu tòa Acalisso. Với chức vụ Giám mục Phó, Ðức cha Giuse Trần Văn Toản sẽ kế nhiệm Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu khi ngài từ nhiệm hoặc giáo phận trống tòa.

Ðức cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại tỉnh Quảng Nam, giáo phận Ðà Nẵng. Song thân ngài gốc giáo phận Thái Bình, Bắc Việt. Theo học tại Tiểu chủng viện Long Xuyên từ 1966 đến 1974, rồi tại Ðại chủng viện ở địa phương từ 1974 đến 1981. Thầy Giuse Toản đã phục vụ 11 năm trong giáo xứ Môi Khôi, Thạnh Quới, giáo phận Long Xuyên, trong khi chờ đợi thụ phong linh mục.

Thầy thụ phong linh mục ngày 16 tháng 1 năm 1992 cho giáo phận Long Xuyên.

Sau đó cha đã lần lượt đảm nhận các trách vụ sau đây:

- Từ 1992 đến 1999: Phó Xứ Môi Khôi, Láng Sen, hạt Vĩnh Thạnh.

- Từ 2000 đến 2005: theo học tại Ðại học De La Salle, Manila, Philippines và tốt nghiệp tiến sĩ về giáo dục.

- Từ năm 2006: cha làm Giám đốc Trung tâm mục vụ và phối hợp các hoạt động mục vụ và truyền giáo, Giám đốc Tiểu chủng viện thánh Têrêsa, giảng dạy môn Truyền Giáo học tại Ðại chủng viện liên giáo phận Cần Thơ.

Ngày 05 tháng 04 năm 2014, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, hiệu tòa Acalissus. Châm ngôn Giám mục của Ðức cha Giuse: "Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô" (x. Gal 6. 14).

(Theo http://www.giaophanlongxuyen.org)

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page