Thư chúc mừng

Ðức cha Giuse Trần Văn Toản

của Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh

 

Thư chúc mừng Ðức cha Giuse Trần Văn Toản của Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang - Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Nha Trang (GP Nha Trang 26-08-2017) - Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang - Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Ðức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tân Giám mục phó Giáo phận Long Xuyên:

 

Tòa Giám mục Nha Trang

22, Trần Phú - Nha Trang

Tel. (058)3523842

E-mail : tgmntrang@gmail.com

Fax : (058)3522494

 

Nha trang, ngày 26 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi

- Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám mục Giáo phận Long Xuyên

- Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản

Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên

 

Kính trình Ðức cha chính Giuse và Ðức cha Phó Giuse quý mến,

Ðược tin Ðức Thánh Cha Phanxicô vừa bổ nhiệm Ðức Cha Giuse, Giám mục phụ tá Giáo phận Long Xuyên làm Tân Giám mục phó Giáo phận Long Xuyên, thay mặt Giáo phận Nha Trang và thay mặt Ủy Ban Kinh thánh / Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam,

chúng con kính gửi đến Ðức cha chính Giuse, Ðức cha Phó Giuse và quý Giáo phận Long Xuyên thân thương tâm tình hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Ðức Thánh Cha và Hội thánh; đồng thời chúc mừng Ðức Cha chính Giuse và quý Giáo phận Long Xuyên vừa có vị Tân Giám mục Phó.

Chúng con cũng xin kính gửi đến Ðức Cha Phó Giuse quý mến những lời chúc mừng chân thành và tâm tình quý trọng, hiệp thông trong lời cầu nguyện.

Chúng con nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Mẹ, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam, tuôn đổ dồi dào ân sủng trên những vị Chủ chăn đáng kính và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa của Giáo phận Long Xuyên.

 

Nay kính chúc.

 

+ Giuse Võ Ðức Minh

Giám mục Giáo phận Nha Trang.

Chủ tịch Ủy Ban Kinh thánh/HÐGMVN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page