Ðức Thánh Cha chấp thuận cho

Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu từ nhiệm

và Ðức cha Giuse Trần Văn Toản

kế nhiệm Giám mục chính toà Long Xuyên

 

Giáo phận Long Xuyên: Ðức Thánh Cha chấp thuận cho Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu từ nhiệm và Ðức cha Giuse Trần Văn Toản kế nhiệm Giám mục chính toà Long Xuyên.

BBT GP WHÐ

Vatican (WHÐ 23-02-2019) - Vào lúc 12g00 ngày thứ Bảy 23 tháng 02 năm 2019 tại Roma, tức 18g00 giờ Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố:

"Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu được từ nhiệm nhiệm vụ quản trị mục vụ giáo phận Long Xuyên.

Kế nhiệm Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu là Ðức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phó của giáo phận này".

(Nguồn: press.vatican.va)

Ðức cha Giuse Trần Văn Toản là Giám mục chính tòa thứ tư của giáo phận Long Xuyên kể từ khi giáo phận này được thành lập vào năm 1960.

* * *


Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu.


Tiểu sử Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu

20/08/1944: Sinh tại Phú Ốc, Nam Ðịnh

1957: Học Tiểu chủng viện Pio XII Hà Nội, Chợ Lớn

1965 -1973: Học triết học và thần học tại Ðại học Giáo hoàng Urbaniana, Roma

10/08/1974: Thụ phong linh mục tại Sài Gòn, cho giáo phận Long Xuyên

1974: Thư ký cho Ðức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ, giám mục giáo phận Long Xuyên

1995 - 1999: Chính xứ giáo xứ Chính tòa Long Xuyên

1998: Giáo sư Thần học luân lý tại Ðại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ

1998 - 1999: Tổng Ðại diện giáo phận Long Xuyên

03/06/1999: Ðược Ðức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Long Xuyên

29/06/1999: Lễ truyền chức Giám mục tại Long Xuyên.

Chủ phong: Ðức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần, giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên;

Phụ phong: Ðức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ

và Ðức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình.

Châm ngôn giám mục: "Ðể tất cả nên một".

02/10/2003: Kế nhiệm Ðức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần trong chức vụ giám mục chính toà giáo phận Long Xuyên.

Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu đảm nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giáo Dân hai nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 2010 đến năm 2016).

* * *


Ðức cha Giuse Trần Văn Toản là Giám mục chính tòa thứ tư của giáo phận Long Xuyên


Tiểu sử Ðức cha Giuse Trần Văn Toản

07/04/1955: Sinh tại Tam Kỳ, Quảng Nam

1966: Học tại Tiểu chủng viện Á Thánh Phụng (Châu Ðốc)

1970: Học tại Tiểu chủng viện Têrêxa (Long Xuyên)

1974 - 1976: Học triết học tại Ðại chủng viện Tôma Long Xuyên và tại Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp,

1976 - 1980: Học thần học tại Tòa giám mục Long Xuyên

16/01/1992: Thụ phong linh mục cho giáo phận Long Xuyên tại Nhà thờ Chính tòa Long Xuyên, do Ðức cha Gioan Baotixita Bùi Tuần

1999: Học tại Học viện Mục vụ Ðông Á thuộc Dòng Tên ở Manila, Philippines

2000 - 2005: Học tại Ðại học De La Salle (Manila); tốt nghiệp Tiến sĩ giáo dục

2006 - 2014: Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Long Xuyên

2009: Giáo sư Ðại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ

05/04/2014: Ðược Ðức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên, hiệu toà Acalissus

29/05/2014: Lễ truyền chức Giám mục tại Ðài Ðức Mẹ Tân Hiệp.

Chủ phong: Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên;

Phụ phong: Ðức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ

và Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết.

Châm ngôn giám mục: "Vinh dự của tôi là thập giá Ðức Kitô".

25/08/2017: Ðược Ðức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó giáo phận Long Xuyên

Tại Ðại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam (tháng 10/2016),

Ðức cha Giuse Trần Văn Toản được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Giáo dân nhiệm kỳ 2016-2019.

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page