Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản,

kế nhiệm Giám Mục chính tòa Long Xuyên

 

Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản, kế nhiệm Giám Mục chính tòa Long Xuyên.

G. Trần Ðức Anh OP


Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản, kế nhiệm Giám Mục chính tòa Long Xuyên.


Vatican City (Vat. 23-02-2019) - Hôm thứ Bảy, 23 tháng 2 năm 2019, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhận đơn từ chức của Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám Mục chính tòa Long Xuyên, và Ðức Giám Mục Phó Giuse Trần Văn Toản đương nhiên lên kế nhiệm.

Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu năm nay 74 tuổi, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1945 tại Nam Ðịnh, thụ phong linh mục ngày 10 tháng 8 năm 1974 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên 3 tháng 6 năm 1999. Sau khi Ðức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần từ nhiệm ngày 2 tháng 10 năm 2003, ngài trở thành Giám Mục chính tòa Long Xuyên.

Ðức Cha Giuse Trần Văn Toản năm nay 64 tuổi, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1955 tại Thái Bình, thụ phong linh mục ngày 16 tháng 1 năm 1992 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên ngày 5 tháng 4 năm 2015 và thụ phong Giám Mục ngày 29 tháng 5 năm 2015. Ngày 25 tháng 8 năm 2017, ngài được thăng làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Long Xuyên. (Rei 23-2-2019)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page