Thư của Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá

Giuse Trần Văn Toản

gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ,

quý anh chị em trong Gia Ðình

Cựu Chủng Sinh Long Xuyên

 

Thư của Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá Giuse Trần Văn Toản gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý anh chị em trong Gia Ðình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên:

 

Kinh thưa Quí Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Anh Chị Em trong gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên thân quí,

Con mới được Tòa Thánh bổ nhiệm là Giám Mục Phụ Tá của Ðức Cha Giuse để phục vụ giáo phận Long Xuyên. Vì sự vâng phục, vì yêu giáo phận, và vì phục vụ con người, con đã chấp nhận sự bổ nhiệm này như Thánh Ý Thiên Chúa dành cho con. Sự bổ nhiệm này mới được đài phát thanh Vatican công bố vào lúc 5 giờ chiều hôm nay (thứ Bảy ngày 5/4/2014).

Qua lá thư này, con xin được trình diện Quí Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Anh Chị Em trong gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên, trong Nước cũng như ngoài Nước.

Con xin gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên cầu nguyện cho con, và nâng đỡ con trong đời sống và tác vụ giám mục.

Con ý thức, mình là một người con của giáo phận được hưởng nhiều ân huệ của Chúa qua giáo phận, nay được trao cho cơ hội tiếp tục phục vụ giáo phận như gia sản của các bậc tiền bối để lại. Ðồng thời, con cũng ý thức về sự hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa của giáo phận, trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt là gia đình Cụu Chủng Sinh Long Xuyên, để cùng nhau tiếp tục bảo vệ và phát huy truyền thống của giáo phận trong suốt chặng đường lịch sử từ khi thành lập năm 1960.

Vì thế, con muốn liên kết với Quý Ðức Cha tiền nhiệm qua khẩu hiệu Giám Mục của con "Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô" (x Gal 6. 14). Qua chức vụ giám mục như vinh dự từ cây Thập Giá, con ước mong sống theo lý tưởng của Ðức Cha Tiên Khởi Micae "Giám Mục là người đón nhận Thập Giá để phục vụ Chúa Kitô trong anh chị em", của Ðức Cha Cố Gioan Baotixita "Giám Mục là người thực hiện Giới Luật Yêu Thương đến hiến mạng sống mình trên Thập Giá", và của Ðức Cha Ðương Nhiệm Giuse "Giám mục là người xây dựng sự Hiệp Nhất Nên Một nhờ sống Hiệp Thông với Chúa Kitô trên Thập Giá."

Hiệp thông với giáo phận, con xin gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên cầu nguyện cho con và nâng đỡ con trong chức vụ giám mục.

Con rất mong có sự hiện diện của gia đình Cựu Chủng Sinh Long Xuyên trong ngày phong chức giám mục của con (Tòa Giám Mục sẽ ấn định và thông báo) để cầu nguyện cho con và cho giáo phận.

Trong Chúa Kitô

 

Giuse Trần Văn Toản

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page