Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 09 -

 

Vô phương tẩu thoát

1 Tôi đã thấy Ðức Chúa đứng trên tế đàn. Người đánh vào cột trụ khiến cho thềm nhà rung rinh. Và Người phán:

"Ta đập bể vào đầu chúng hết thảy.

Chúng còn sót lại ai, Ta sẽ tuốt gươm chém giết.

Không ai trong chúng sẽ trốn xa,

không ai trong chúng sẽ thoát được thân hòng mong thoát nạn.

2 Chúng có độn thổ vào âm ti, tay Ta cũng giựt chúng ra khỏi đó.

Chúng có leo lên trời, Ta cũng xua chúng xuống khỏi đó.

3 Chúng có núp trên đỉnh Karmel,

Ta cũng sẽ lùng mà lôi chúng ra khỏi đó.

Chúng ẩn mình nơi đáy biển, hầu khuất mắt Ta,

ở đó, Ta sẽ truyền cho rắn cắn chúng.

4 Chúng có đi đày, trước mặt địch thù,

ở đó, Ta cũng sẽ truyền cho gươm giết chúng.

Ta sẽ để mắt trên chúng, để gây họa chứ không tác phúc".

 

Ca ngợi

5 Ðức Chúa Yavê các cơ binh: Ðấng chạm đến đất và đất lảo đảo,

dân cư trên đó hết thảy đều phải để tang.

(Ðất) tất cả dâng lên như thủy triều, rồi đặt xuống như Nil Aicập.

6 Ðấng xây lầu gác của Người trên trời,

và dựng vòm của Người trên đất.

Ðấng gọi lại nước biển rồi đổ xuống mặt đất. Yavê là Danh Người.

 

Ai chết, ai sống?

7 Ðối với Ta, há các ngươi lại không như con cái Kush đó sao?

Hỡi con cái Israel - Sấm của Yavê.

Há Ta lại đã không đem Israel lên từ đất Aicập,

dân Philitin từ Kaptor, và Aram từ Qir đó sao?

8 Này mắt của Ðức Chúa Yavê trên triều đại tội lỗi.

Ta sẽ hủy diệt chúng khỏi mặt đất.

Song Ta sẽ không hủy diệt tận tiệt Nhà Yacob - Sấm của Yavê.

9 Vì này, (bây giờ) Ta ra lịnh:

và giữa mọi dân tộc, Ta sẽ sàng Nhà Israel,

như người ta dùng sàng mà sàng sảy,

khiến không để hòn sạn nào lọt rơi xuống đất.

10 Chúng sẽ chết gươm đâm, hết thảy những kẻ tội lỗi dân Ta,

những kẻ nói: "Ông không đem lại gần,

cũng chẳng hối họa tai đuổi kịp chúng tôi".

 

IV. Bỉ Cực Thái Lai

 

11 Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều Ðavit sẽ sụp đổ.

Tường nó sập đâu, Ta sẽ bít lại.

Cảnh điêu tàn của nó, Ta sẽ trùng tu.

Ta sẽ xây nó lại như những ngày xưa kia.

12 Ngõ hầu chúng chiếm lại những gì sót lại của Eđom

và các dân tộc hết thảy, những kẻ trên dó

Danh Ta đã được kêu khấn. - Sấm của Yavê, Ðấng làm sự ấy.

13 Này sẽ đến những ngày - Sấm của Yavê -

Người cày theo gót người gặt;

kẻ đạp nho tiếp liền sau người gieo giống.

Núi non rịn những mật nho, và mọi gò nỗng tan thành rượu.

14 Ta sẽ đổi vận dân Ta là Israel.

Và chúng sẽ xây lại mà ở những thành tan hoang.

Chúng sẽ trồng nho mà uống rượu. Chúng sẽ gầy vườn mà ăn quả.

15 Ta sẽ trồng chúng trong thửa đất của chúng.

Chúng sẽ không còn bị nhổ đem đi khỏi thửa đất của chúng,

(thửa đất) Ta đã ban cho chúng.

Yavê, Thiên Chúa của ngươi đã phán.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page