Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 06 -

 

Khốn cho những kẻ an nhàn tự tại

1 Khốn cho những kẻ an nhàn ở Sion,

cho những kẻ tự tại trên núi Samari,

hạng quyền hào của dân hàng đầu các nước,

(các nước) mà Nhà Israel lui tới!

2 Hãy qua Kalnê mà xem và từ đó trẩy đi Khamat vĩ đại.

Hãy xuống Gat của Philitin.

Phải chăng các ngươi tài giỏi hơn các vương quốc ấy?

Hay là bờ cõi của họ lớn hơn bờ cõi các ngươi?

3 Những kẻ tưởng xua đi được ngày tai họa,

nhưng kéo lại gần bạo tàn ngự trị.

4 Những kẻ nằm trên giường ngà, thõng thượt trên những sập gụ;

những kẻ ăn những chiên, đàn cừu cùng những bê nhốt chuồng.

5 Những kẻ nghêu ngao họa theo tiếng đàn,

tự bày nhạc khí như Ðavit.

6 Những kẻ uống rượu cả tô, và xức dầu thượng hạng,

nhưng chẳng ốm đau vì tang thương của Yuse.

7 Cho nên, bây giờ chúng sẽ đi đày, cầm đầu những kẻ phát lưu,

và thế là tan tao đàn những quân thõng thượt.

- Sấm của Yavê Thiên Chúa các cơ binh.

 

Tiêu diệt cả thành

8 Ðức Chúa Yavê đã lấy mạng Người mà thề:

Ta nhờm tởm thói tự cao tự đại của Yacob.

Và các lâu đài của nó, Ta gớm ghét.

Ta sẽ thí nộp thành với mọi sự trong thành.

9 Và sẽ xảy ra là:

Nếu còn sót lại mười người trong nhà, chúng sẽ chết.

10 Và người ta sẽ bắt thân nhân nó phải đem xác ra khỏi nhà.

Nó sẽ nói với kẻ ở tuốt trong nhà "còn ai với mày không?"

- Có kẻ đáp "Không!"

Nó nói lại: "Im! Không được niệm đến Danh Yavê!"

11 Quả thế, này Yavê ra lịnh:

"Nhà lớn, Người sẽ đập vụn, và nhà nhỏ, thành dăm!"

12 Phải chăng ngựa phi trên đá tảng, hay có ai dùng bò cày biển?

Thế mà các ngươi biến công lý thành thuốc độc,

và quả đức nghĩa thành khổ ngải!

13 (Khốn cho) những kẻ hoan mừng vì Lôđơbar,

những kẻ nói: "Chúng ta đã chẳng oanh liệt

chiếm lấy Karnaim đó sao?"

14 Vì này: Ta sẽ cho một dân tộc chỗi dậy,

chống lại các ngươi, hỡi Nhà Israel,

- Sấm của Yavê, Thiên Chúa các cơ binh -

chúng sẽ hiếp đáp các ngươi từ Lối vào Khamat

cho đến Khe vùng Hoang giao.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page