Kinh Thánh Cựu Ước

Amos

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | |


- Chương 05 -

 

Ai ca khóc Israel

1 Hãy nghe lời này, (lời) ta xướng lên làm ai ca khóc các ngươi,

hỡi Nhà Israel:

2 Ngã gục rồi, nó sẽ không còn chỗi dậy, nữ trinh Israel!

Trên đất của nó, nó đã xóng xượt, không ai giúp nó chỗi dậy.

3 Quả thế Ðức Chúa Yavê phán thế này với Nhà Israel:

Thành xuất quân một ngàn, sẽ chỉ còn sót lại một trăm.

(Thành) xuất quân một trăm, sẽ chỉ còn sót lại được mười.

 

Lời cảnh cáo

4 Phải, Yavê phán thế này với Nhà Israel!:

Hãy tìm kiếm Ta và các ngươi sẽ được sống.

5 Ðừng tìm kiếm Bêthel! Chớ đi Gilgal! Ðừng qua Bơer-Sêba!

Vì chưng Gilgal sẽ gạn đi xa! Và Bêthel sẽ ten ben tét bét!

6 Hãy tìm kiếm Yavê và các ngươi sẽ được sống,

kẻo Người sấn đến như lửa trên Nhà Yuse.

(Lửa) sẽ thiêu ở Bêthel mà không ai dập tắt!

7 Khốn cho những kẻ tráo đổi công lý thành khổ ngải

và lẽ ngay chính, thì hất nhào xuống đất.

 

Ca ngợi

8 Ðấng làm ra chòm sao Rua và sao Cày,

Ðấng đổi bình minh thành u ám và cho ngày sầm lại như đêm,

Ðấng gọi lại nước biển rồi đổ xuống mặt đất.

Yavê là Danh Người.

9 Ðấng cho lóe lên hoang tàn trên kẻ mạnh

và trên thành trì, hoang tàn ập lại.

 

Ðe dọa

10 Nơi công môn, chúng ghét người đàn hặc;

chúng nhờm tởm kẻ chân thành lên tiếng.

11 Cho nên: Nhân vì các ngươi bắt nghèo hèn è cổ nộp tô,

và thu lúa thóc bóc lột nó,

nên các ngươi xây nhà đá mà không được ở;

các ngươi trồng vườn nho sang quí mà sẽ không được uống rượu.

12 Phải, ta biết tội ác các ngươi nhiều, các ngươi quá phạm cũng lắm;

chúng bắt nạt người ngay, nhận quà hối lộ,

nơi công môn hất quyền kẻ khó.

13 Cho nên vào thời buổi này, ai khôn thì ngậm miệng,

quả đó là một thời ác họa.

 

Ủy lạo

14 Hãy tìm sự lành, chứ đừng (tìm) sự dữ ngõ hầu các ngươi được sống.

Ước gì, như thế, Yavê Thiên Chúa các cơ binh ở với các ngươi,

như các ngươi đã nói.

15 Lo ghét sự dữ và mến điều lành. Ðề cao công lý nơi công môn.

Có lẽ Yavê Thiên Chúa các cơ binh sẽ ân xá cho số sót Yuse.

 

Hình phạt kề bên

16 Cho nên, Yavê Thiên Chúa các cơ binh, Ðức Chúa phán thế này:

Tiếng khóc than nơi mọi công trường,

nơi mọi phố xá, chúng sẽ nói: "Ôi! Ôi!"

Chúng sẽ mời nông phu dự đám

và những ai sành việc khóc than (được mời) cử khóc.

17 Tiếng than khóc nơi mọi vườn nho,

vì Ta sẽ ngang qua giữa ngươi - Yavê đã phán.

 

Ngày của Yavê

18 Khốn cho những kẻ ước mong Ngày của Yavê!

Là gì vậy, Ngày của Yavê, đối với các ngươi?

Tối tăm đó, chẳng phải sáng!

19 Ấy cũng như người nọ vừa chạy thoát sư tử,

thì gấu bất thần gặp được,

và khi về đến nhà, vừa chống tay vách tường, thì rắn cắn.

20 Lại không phải tối tăm đó sao, Ngày của Yavê, chứ không phải sáng?

Phải, mù mịt đó, chứ không lóe được chút quang minh!

 

Từ khước sùng bái tế tự

21 Ta ghét, Ta từ lễ lạc của các ngươi,

hội hè của các ngươi ta không ngửi được.

22 Khi các ngươi thượng tiến lễ thượng hiến...

Lễ cúng của các ngươi, Ta không nhận.

Lễ kỳ an, các ngươi tế bò nẫy, Ta không ngó đến.

23 Hãy xua đi xa Ta, ca vãn om sòm của ngươi.

Người tấu nhạc đàn ca, Ta sẽ không nghe.

24 Nhưng công lý hãy cuồn cuộn như nước,

và đức nghĩa như khe nước chảy kinh niên.

25 Trong sa mạc, suốt 40 năm, phải chăng các ngươi đã tiến dâng

Ta, lễ tế và lời cúng, hỡi Nhà Israel?

26 Phải chăng các ngươi đã rước xách Sakhut, vua các ngươi

và Kêvan, những ảnh tượng của các ngươi,

(ngôi sao của chư thần các ngươi thờ),

(những điều)  các ngươi đã tự làm lấy?

27 Nên Ta sẽ đày các ngươi đi quá Ðama.

Yavê đã phán, Thiên Chúa các cơ binh là Danh Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page