Chứng Nhân Hy Vọng

(Các Bài Giảng Tĩnh Tâm

của Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo Triều Rôma)

 

Bản Việt ngữ do Lm Trần Ðức Anh và Lm Hoàng Minh Thắng chuyển dịch từ Ý ngữ

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Thư Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II gửi ÐTGM F.X. Nguyễn Văn Thuận

Lời Cám Ơn: Kính Tặng Mẹ Elisabeth

Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong

I. Nhờ sức mạnh của Ơn Chúa

1. Gia phả Ðức Giêsu Kitô" (Mt 1,1-17)

Ðứng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa

Gia phả Ðức Kitô

Mầu nhiệm của tiếng Chúa gọi

Mầu nhiệm tội lỗi và ân sủng

Cùng nhau bước qua ngưỡng cửa Hy Vọng

II. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa

2. Simon, con bảo Thầy là ai? (cf Mt 16,15)

Chúa Giêsu Cứu Thế, niềm Hy Vọng duy nhất

Những khuyết điểm của Chúa Giêsu

Chúng tôi đã tin vào tình yêu Thiên Chúa

Ngài đã sáng tạo vạn vật cách kỳ diệu

lại còn chỉnh đốn mọi sự cách nhiệm lạ hơn

3. Hãy tường trình về việc quản lý nông trại

Một tổng kết vào đầu thế kỷ XXI

Thiên Chúa kêu gọi hoán cải

Lời chân lý

Sứ điệp Chúa Thánh linh gửi các Giáo Ðoàn

Lạy Chúa, này đây chúng con hết lòng khiêm cung trước mặt Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến

4. Thiên Chúa yêu thương thế gian

Thế giới ngày nay

Một trái đất tuyệt vời

Một trái đất đau thương

Một trái đất bi thảm

Chúng tôi loan báo một Tin Mừng Chúa Cứu Thế đã sinh ra cho chúng ta

5. Chỉ có một sự cần thiết duy nhất

Thiên Chúa chứ không phải những việc của Thiên Chúa

Nền tảng của đời sống Kitô hữu

Luôn lập lại tiếng "xin vâng"

Thờ phượng cách chân thật

Can đảm sống trung thực

Cách chọn Chúa trong đời sống một Mục Tử

Mãnh lực thu hút của chứng tá

III. Cuộc phiêu lưu của Hy Vọng

6. Dù khi ăn, dù khi uống

Giây phút hiện tại

Con đường nên thánh

Một dấn thân một hồng ân

Phút hiện tại "trong lòng Thiên Chúa"

Phân biệt tiếng của Thiên Chúa

Làm thế nào để mỗi khoảnh khắc đầy yêu thương

Giây phút ấy sẽ là cuối cùng

7. Lời Ta là Tinh Thần và là sự sống

Trở thành Lời Chúa

Lời Chúa và các lời khác

Lời Chúa và Thánh Thể, một bàn thờ độc nhất

Ðón nhận và sống Lời Chúa

Mặc lấy tinh thần Ðức Kitô

Thông truyền Lời Chúa

Chỉ mang Phúc Âm theo mình

8. Mối dây trọn lành

Nghệ thuật yêu thương

Thế giới thuộc về ai yêu thương nó

Ðặc điểm của tình yêu Kitô giáo

Yêu thương, cách loan báo Tin Mừng tốt nhất

Mẹ của Tình Yêu tốt đẹp

9. Mở rộng ra ngoài thành - trở nên mọi sự cho mọi người

Tất cả đều là Dân Chúa được giao phó cho tôi

Tận gốc rễ của Phúc Âm

Ðức Giêsu chịu đóng đinh đã hiện diện giữa những người bị chúc dữ

"Mở ra ngoài thành"

Nhà thờ chính tòa đẹp nhất của tôi

Tính chất triệt để của Phúc Âm

Trở nên mọi sự cho mọi người

Một chân trời vô biên: tất cả vì Phúc Âm

IV. Hy Vọng trong tuyệt vọng

10. Lạy Cha, Lạy Cha, sao Cha bỏ con?

Bị Chúa Cha bỏ rơi

những lúc ta bị bỏ rơi

Mầu nhiệm Thánh Giá

Chúa Giêsu bị bỏ rơi

Hiệp nhất với Chúa Cha

Tôi hoàn tất trên thân xác tôi...

... vì nhiệm thể là Hội Thánh

11. Làm sao phân rẽ được thân xác

Ðể thế gian tin

Tiếng kêu thét của Ðức Giêsu

Hy vọng trong tuyệt vọng

Hy sinh vì hiệp nhất

Hoán cải tâm linh

12. Hạt giống sinh người Kitô hữu

Các vị Tử Ðạo ngày nay

Gia sản của các Vị Tử Ðạo

Chúa Giêsu là mẫu gương và nguyên nhân của mọi cuộc tử đạo

Một đoàn dông đảo không thể đếm được trong Hội Thánh hôm nay

Tử đạo vì đức ái

Tử đạo vì đức tin

Tử đạo vì hận thù chủng tộc

Các chứng nhân của cuộc phục sinh của Ðức Kitô

Tôi đã thấy cha tôi đi lên Thiên Ðàng

13. Cầu nguyện cùng Ðức Chúa Cha

Liên lỉ cầu nguyện

Một kinh nguyện đơn sơ

Sống trong trạng thái cầu nguyện

Sống là cầu nguyện

Những lúc không thể cầu nguyện nữa

Di chúc Chúa Giêsu

Hãy tỉnh thức và cầu nguyện

V. Dân tộc của Hy Vọng

14. Thịt Ta để cho thế gian được sống

Cùng huyết nhục với Ðức Kitô

Của ăn nuôi các chứng nhân

"Ðể nhớ đến Thầy"

Ai ăn Ta, sẽ sống vì Ta

Dâng Thánh Lễ trong trại cải tạo

Cùng một bánh, cùng một thân xác

Cha chúng con, lương thực của chúng con

Một Bánh Thánh lớn

15. Chúa Giêsu sống trong Hội Thánh của Ngài

Thầy ở cùng các con mỗi ngày

Chúa Giêsu hiện diện trong Hội Thánh cách nào?

"Ta ở giữa họ"

Một câu trả lời: khi chúng ta sống tình huynh đệ

Ðâu đâu cũng toàn tế bào sống động

Ðiều gì khiến chúng ta khác những người khác

Ðiều gì giá trị nhất

16. Hình ảnh Chúa Ba Ngôi

Hội Thánh là Hy Vọng của bạn

"Chúng ta là con cái Hội Thánh"

Vẻ đẹp của Giáo Hội sơ khai

- Giáo Hội là hiệp thông vì gắn bó với các Tông Ðồ và giáo huấn của các Ngài

- Giáo Hội là hiệp thông vì tham dự vào Cuộc Sống của Ba Ngôi Thiên Chúa

- Giáo Hội là hiệp thông huynh đệ các của cải thiêng liêng và vật chất

Hiệp thông và truyền giáo

Phục vụ sự hiệp nhất của Giáo Hội

Con ngươi trong mắt

Làm thế nào một con cá nhỏ có thể mang lại Hy Vọng

17. Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha

Sống hiệp thông

Ðời tu vào thời sơ khai

Một lễ Hiện Xuống mới

Hiệp nhất, một dấu hiệu của thời đại

Làm sao sống hiệp thông trong thời đại ngày nay

Những chiều kích cụ thể

- Khổ chế hằng ngày

- Một kinh nguyện cốt yếu

- Không phải chỉ im lặng, nhưng cả lời nói và chia sẻ nữa

Xây dựng Hội Thánh

"Lâu đài bên ngoài"

VI. Canh tân niềm Hy Vọng trong chúng ta

18. Hỡi đoàn chiên nhỏ

Ðừng sợ

Vatican ở đâu?

Mầu nhiệm của thiểu số

"Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn?" (J. Stanlin)

"Con không địch nổi tên khổng lồ Phi-li-tinh đâu" (Vua Saolê)

Ðức Giêsu thích những con số nhỏ

Thành lũy của thành Giêricô mới

Những con đường không hiểu được của Thiên Chúa

"Thiên Chúa thật kỳ diệu"

19. Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần

Ðể canh tân bộ mặt trái đất

Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần là "mạch hằng sống

là lữa cháy, là tình yêu" trong các Giáo Hoàng của thế kỷ XX

Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần là "Thiên Chúa và là

Ðấng ban sự sống" trong lịch sử Hội Thánh

Tôi đã thấy nếu không có Chúa Thánh Thần,

chúng ta sẽ không làm được điều gì tốt đẹp

Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh không ngừng đổi mới

Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hành động ngoài Hội Thánh nữa

Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần là "Cha kẻ khó nghèo", Ngài không bỏ ta mồ côi

"Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến"

20. Ðây là Mẹ con

Gương mẫu của Hội Thánh

Tôi đến viếng Mẹ ban trưa

Hội Thánh là Người Nữ, là Hiền mẫu

Mẹ Maria là tình yêu đón nhận

Mẹ Maria là tình yêu được đáp trả

Mẹ Maria là tình yêu được chia sẻ

Mầu Nhiệm - Hiệp thông - Sứ mệnh

Mẹ Maria đã giải thoát tôi

21. Bây giờ và trong giờ lâm tử

Tuổi già, bệnh tật, giờ chết

Hồng ân lớn nhất

Những người cao niên trong Kinh Thánh

Chọn một việc mới, giàu đặc sủng hơn

Tật bệnh

Làm nổi bật giá trị của những thử thách thể xác và tinh thần

Sự chết

Sống vì giờ ấy

Giờ phán xét đầy nhân từ

Hành động cuối cùng của tình yêu

22. Buồn sầu của các con sẽ biến thành vui mừng

Niềm vui Hy Vọng

Trên đường Emmaus

Ðổi hướng đi

"Bình an cho các con"

Một niềm vui không ai có thể tước đoạt khỏi chúng ta

Ðức Kitô ở giữa chúng ta nhờ tình thương

Ðể nên Chứng Nhân Hy Vọng

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, Công giáo, tông truyền và vui tươi

Lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II Kết Thúc Cuộc Tĩnh Tâm

 

 

"Chứng Nhân Hy Vọng"

Các Bài Giảng Tĩnh Tâm của Ðức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận

cho Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Giáo Triều Rôma

trong Nhà Nguyện Mẹ Ðấng Cứu Thế

tại Vatican từ ngày 12 đến 18 tháng 3 năm Toàn Xá 2000

Copyright (C) 2000 by Nguyen Van Thuan. All rights reserved.

Last updated: January 1, 2007 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page