Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI

(26/09/1897 - 6/08/1978)

 

ÐTC Phaolô VI (26/09/1897-6/08/1978)

 


 

Ðức Phaolô VI đã trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa

Lễ phong chân phước cho Ðức Phaolô 6 và bế mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới

Bài giảng của Ðức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ kết thúc Thượng Hội Ðồng

Ðức giáo hoàng Phaolô VI sẽ được tôn phong Chân phước

ÐTC dâng lễ tưởng niệm 25 năm ngày qua đời của đức Phaolô VI

Tiếng nói của Ðức Phaolô VI trong thông điệp Sự sống con người

Ðức Phaolô VI đao nhờ 3 Ủy Ban cố vấn Thông Ðiệp Sự Sống Con Người

Kỷ niệm 40 năm ngày Ðức Phaolô VI được chọn lên kế vị thánh Phêrô

Phaolô VI là một con người không mệt mỏi xây dựng nền văn minh tìnhh thương

Vài nhận định về Ðức Phaolô VI (1963-1978) với Công đồng Vatican II

Vài nét về Ðức Phaolô VI nhân dịp kỷ niệm 23 năm qua đời

Ngày 28 tháng 9/1999, thánh lễ tưởng niệm hai Ðức cố Giáo Hoàng

Nhắc lại chuyến viếng thăm Phi Châu của Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI

Khai mạc Triển Lãm Ðức Phaolô VI một ánh sáng cho nghệ thuật

ÐHY Ruini đề cao gương sáng về đức khiêm nhường của Ðức Phaolô VI

Kết thúc giai đoạn làm án phong Chân Phước cấp giáo phận cho Ðức Phaolô VI

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page