Tiếng nói tiên tri

của Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI

trong thông điệp Sự sống con người

đã không được lắng nghe

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tiếng nói tiên tri của Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI trong thông điệp "Sự sống con người" đã không được lắng nghe.

Buenos Aires [Zenit 31/07/2003] - Tiếng nói tiên tri của Ðức Phaolô VI về sự "dữ sẽ đi kèm theo hành động ngừa thai" đã không được lắng nghe.

Nhận định về thông điệp "Sự sống con người" nhân dịp kỷ niệm 35 năm ban hành, đức cha Hector Aguer, tổng giám mục La Plata, Argentina đã nói về những lời cảnh báo của cố giáo hoàng Phaolô VI như sau: "Ngài đã nói đến sự suy sụp của gia đình, ngài đã nói đến sự bất trung trong đời sống hôn nhân, ngài đã nói đến sự suy đồi của phong hóa và tất cả những điều đó đã thực sự xảy ra".

Lên tiếng trên một chương trình phát thanh có tựa đề "Chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn", đức cha Aguer kêu gọi phải chiến đấu chống lại những đam mê hỗn loạn, nhứt là nơi giới trẻ.

Theo đức tổng giám mục La Plata, Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI đã tiên báo thảm họa sẽ xảy ra khi các chính phủ không màng đến những đòi hỏi luân lý. Thảm họa đã thực sự xảy ra tại những nơi mà hiện nay người ta nói đến "mùa đông dân số".

Ðức Cha Aguer nhấn mạnh rằng ngay cả trong Giáo hội, tiếng nói của Ðức Phaolô VI cũng không được lắng nghe: nhiều linh mục không muốn áp dụng giáo huấn của thông điệp do đó đã bóp méo lương tâm của người tín hữu.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page