Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa

Năm 2024

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Suy Niệm Lời Chúa tháng 10/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 11/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 12/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 07/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 08/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 09/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 04/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 05/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 06/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 01/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 02/2024

Suy Niệm Lời Chúa tháng 03/2024

 

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2023

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2022

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2021

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2020

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2019

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2018

Chương Trình Suy Niệm Lời Chúa Năm 2017

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2008-2009)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2007-2008)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2006-2007)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm B (2005-2006)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2004-2005)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2003-2004)

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page